Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
építészet architectur...

Magyar Magyar Német Német
építészet Architektur...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 53 db találat a(z) "ÉpĂ­tĂ©szet" szóra

építészet (építészet)

Építőművészet.

Építészeti jog

l. Építésjog.

Építészeti stilus

bizonyos időszakoknak és ezen időszakokban egyes nemzeteknek, országoknak, vidékeknek építő művészeti alkotásaiban észlelhető egysége a térbeli elrendezésnek, a szerkezetnek, a külső formáknak és diszítésnek; vagyis azon [...]

Építészeti iskola

l. Építészeti akadémia.

Építészeti egység

az épületnek és annak egyes részeinek arányossága egy bizonyos egységül fölvett mérethez. Az antik görög és római, ugyszintén a renaissance-építészet oszloprendjeinek egységéül Vitruvius nyomán Vignola, Scamozzi és mások az [...]

Építészeti hivatal

hatóság, a mely az állam vagy törvényhatóság, vagy község nyilvános építkezéseit vezeti. A. m. k. kereskedelmi miniszteriumban az ut- és középítészetnek külön szakosztálya van, mig az orsz. m. k. vizépítészeti és talajjavítási [...]

Építészeti akadémia

magasabb, egyetemi szinvonalon álló iskola, melyben az építészetet és annak megértéséhez szükséges melléktudományokat tanítják. Alexandriában volt a legrégibb ismert É., és hasonló a kereszténység első századaiban igen sok virágzott. A középkor [...]

építészeti plasztika

Az építészettel szerves kapcsolatban levő, az épület művészi hatásfokát növelő, díszítő jellegű szobrászat.

Építészeti rendészet

Körébe tartozik mindaz, a mi az építkezésből származható veszélyek megelőzésére szükséges, vagyis a közbiztonság, az élet és testi épség, az egészség érdekeinek biztosítása, nagyobb városokban különösen a szépészet igényeinek érvényesítése. A [...]

Építészet, építő művészet

Tágabb értelemben bármely épületnek célszerü megépítése; szorosabb értelemben - mint építő művészet - az építés művészete a formai szépség törvényei szerint, mely a szerkezetek alakját esztétikailag és logikailag helyesen használja föl és [...]

Építészeti munkálatok dijszabályzata

azon szabályzatok összesége, amelyek szerint egy építész munkájáért honorálandó. Az építész munkadija rendszerint az építkezési összeg bizonyos százalékában állapíttatik meg; magasabb a százalék, ha az épület diszesebb és az építész szakmájába vágó [...]

Várépítészet (építészet)

helyesebbek erődítéstan, magában foglalja: 1. a tábori erődítést, 2. az állandó erődítést s 3.a várharcot.

Vizépítészet (erdészet)

a vizzel kapcsolatos műszaki munkálatok tudománya. Két részét szokták megkülönböztetni: az elméleti részt, melyet hidraulikának is neveznek és a gyakorlati részt. Az elméleti rész a nyugvó és mozgó viz nyomásának törvényeit, a viz [...]

Mór építészet

l. Építészet.

Méd építészet

l. Építészet.

Gót építészet

sokáig közhasználatban volt elnevezése a csúcsives építészetnek. A G. nevet az olaszok adták a csúcsives építészetnek, kik azt barbárnak, gótnak gunyolták; ez elnevezést aztán franciák, angolok, de különösen a németek - mindegyik [...]

Jón építészet

a klasszikus görög építészetnek egyik neme, amely a Kis-Ázsiában és a jóni szigeteken lakó görög törzseknél ázsiai - különösen pedig persa - befolyások alatt fejlődött ki. L. Építészet, Oszloprend.

Arab épitészet

l. Építészet.

Hadi építészet

mindennemü, a háboruviselésre szükséges építményeket tárgyaló tudomány, melynek három főszaka: a várépítészet, a katonai utépítészet s a katonai hidépítészet. A hadi építészet bármely kérdésénél a harcász jelöli ki a főcélt, melyet az építészmérnöki [...]

belsőépítészet (építészet)

Az építészeti tervezésben a belső terek esztétikus, korszerű, rendeltetésüknek megfelelő kialakítása, majd az adott belső terek berendezésének tetszetős beillesztése a környezetbe a célszerűség és az egészségügyi [...]