Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
ötödik fifth
ötödikén on fifth
ötödikén va... on or about...

Magyar Magyar Német Német
ötöd fünftel
ötödik fünfte
ötödrész Fünftel (r)...
ötödször fünftens

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 11 db találat a(z) "Ă–töd" szóra

Ötöd

(lat. quinta, gör. diapente), elméleti és gyakorlati fogalma a zenében nincsen szorosan véve valamely skálához kötve, mert mindkét esetben szabadon választhatunk oly távolságot, mely öt hangot foglal magában. Az [...]

Ötödkör

(ném. Quinten-Cirkel), Harmoniai kifejezés, melyen a különféle hangzatoknak fölebbítő v. lejebbítő jegyekekkel folytatott köralaku egymásutánját értik ötödlépés alapján mindaddig, mig ismét visszatérés történik a kiinduléási [...]

Ötödhatod hangzat

ugy jő létre, hogy valamely heteshangzat első fordításában szerepel, t. i. ha annak nem az alapzöngéje, hanem harmadata teszi az alhangot, p. g-h-d-f uralgó hetesnek az első fordításával: h-d-f-g; v. a hetessel [...]

Ötödik nagyhatalom

gúnynévvel illette I. Napoleon a Der Rheinische Merkur c. 1814. megindult lapot, melyet Görres (szül 1776., megh. 1848.) német publicista szerkesztett; ezóta a sajtót általában Ö.-nak szokták nevezni. V. ö. Tóth [...]

Ötödhangok és harmadhangok

a különféle hangzatokban azok a hangok, melyek azok egyenes v. fordított állásában a legalsó hangtól egyenes v. fordított állásában a legalsó hangtól számítva rendesen a legjelentősebb ötöd- vagy harmadközt teszik.

Fedett ötödök

A többszólamu zenében egyenes mozgásban nemcsak a tiszta ötödközök egymásutánja van tiltva, hanem az u. n. F.-é is. Az előbbieket könnye fel lehet ismerni, mig az utóbbiak sokszor éles szemet igényelnek, [...]

Hallási ötödök

Minden rendes zenészeti alaphanggal nemcsak a rezgés gócpontja felé irányuló aliquot-hangok, hanem bizonyos hangközök alapzöngéi is együtt hangzanak. Az ily együtthangzó hangközök a nagy harmad, a tiszta ötöd és a tiszta [...]

Tiltott ötödök (elnevezés)

igy neveztetik a harmoniában két szólamnak oly vezetése egyenes mozgásban, melyben két tiszta ötöd következik egymásután akár föl-, akár pedig lefelé, p. c-g, d-á fölfelé, v. b-f, á-é lefelé. Az ilyen menetek szorosan ellenkeznek [...]

Március tizenötödike

Az 1848 februári párisi forradalom hire Bécsben és Magyarországon is heves forrongásban hozta a kedélyeket. Ez események hatása alatt tartotta Kossuth Lajos március 3-iki hires beszédét, melyben független magyar bank [...]

Márczius Tizenötödike

politikai napilap. Amint felszabadult a sajtó, Pálfi Albert 1848 márc. 19. megindította a M. c. lapját «Nem kell táblabiró politika» mottójával; kiméletlen, csípős, nem ritkán durva, sértő, de mindig élénk modorával igen [...]

Huszonötödik paragrafus

(25-ik §). Ily néven vált hirhedtté a véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk 25. paragrafusa. Ez ugyanis az egyévi önkéntesi szolgálatra való jogosultság feltételeit, a csapattest választását, az államköltségen való szolgálatot, a [...]