Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Úrbér... ----

Magyar Magyar Német Német
Úrbér... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 11 db találat a(z) "ĂšrbĂ©r" szóra

Urbér

a jobbágyoknak a földesúr iránt való tartozásaik összessége. L. Urbáriumok, Urbéri birtok, Urbéri kárpótlás, Urbéri per, Birtokrendezés, Földtehermentesítés, Földesúri megszünt jogok, Parasztörökösödés, Nemesi javak, Tized, [...]

Urbéresek

a földhöz kötött jobbágyok, l. Szabadok és Kontraktuálisták.

Urbéri per

tárgya az urbéri birtokrendezés. A birtokrendezési eljárásnak, szabály szerint, három szakaszát kell megkülönböztetni, u. m.: 1. a rendezés megengedhetőségét; 2. a rendezés érdemleges eldöntését; 3. a végrehajtást. A rendezést ugy [...]

Úrbéri kötés (történelem)

1832-36-os országgyűlésen így határoztak az úrbéri kötésekről:Azon régi kötések, melyek az úrbéri rendszabás béhozatala idejét felülmúlják, ennekutána sem vétethetnek kérdésbe. Jövendőre pedig megengedtetik a jobbágyoknak: hogy a [...]

Urbéri birtok

azok a telkek, amelyek az urbéri táblákba mint az urbéri jobbágy és urbéri zsellértelkek állománya beiktatvák, v. későbbi időben urbéri tartozások szakadatlan megvétele által ilyeneknek bizonyultak, akár voltak azok urbéri, akár urbért pótló [...]

Urbéri pátens

v. nyilt parancs, l. Urbéri kárpótlás.

Úrbéri rendelet (történelem)

Mária Terézia az Úrbéri rendeletében 1767-ben szabályozta a jobbágytelkek nagyságát és a jobbágyok szolgáltatásait, s ezzel igyekezett határt szabni a földesúri kizsákmányolásnak.

Urbéri kárpótlás

Az urbéri kapcsolatot hazánkban az 1848-iki törvényhozás szüntette meg. A IX. t.-c. kimondotta hogy az urbér- és az azt pótló szerződések alapján addig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézsma és pénzbeli fizetések a törvény [...]

Urbéri tartozások

azok, melyekkel a volt jobbágyok földesurainak tartoztak. Ilyenek voltak jelesül: 1. a füstpénz, minden házhely után évenkint 1 frt; 2. a kilenced (nona) azaz minden terménynek a 9-ik része; szőllőkben [...]

Urbéri törvényszék

l. Urbéri per.

Bányaúrbér

l. Bányatized.