Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
ábrázolás delineation...
ábrázolás imagery
ábrázolás portrayal
ábrázolás presentment...
ábrázolás representat...
ábrázolás g... plotting

Magyar Magyar Német Német
ábrázolás Vorstellung...

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Összesen 13 db találat a(z) "ábrázolás" szóra

Ábrázolás

(eszt.), a művészi tevékenységnek az a megnyilatkozása, mely a tárgyak és események körvonalait tisztán visszaadni képes. A költői Á.-nál leginkább arra kell ügyelni, hogy se nagyon részletes, se nagyon szegényes és minél [...]

ábrázolás (művészet, )

A kifejezéssel összetartozó, egymástól el nem választható fogalom. A kétféle elnevezés használatában aszerint teszünk különbséget, hogy a külvilág tárgyi v. tartalmi megjelenítése kap-e nagyobb hangsúlyt a művészi tükrözés során. Az [...]

Ábrázolás (oktatás, )

1. általában használt jelentésében az ábrázolás a valóság tárgyainak, jelenségeinek, a közöttük lévő összefüggéseknek sémaszerű v. részletes vizuális megjelenítése (rajz, kép, vázlat, jel), (jelek, jelzések, szimbólumok) 2. a művészetekben az [...]

Ábrázolási konvenciók (oktatás, )

Kultúrák és korok kommunikációs szükségletei szerint természetes szelekció útján bevált, szokássá, szabállyá lett ábrázolási módok. Az ábrázolás (térben és síkban) maga is konvenció, kommunikációra való alkalmasságát ősi kultúrák rendre felfedezték. Az ~ mindig, [...]

Ábrázolás az óvodában (oktatás, )

Mindazon tevékenységi formák gyűjtőneve, amelyekkel a kép- és formaalkotás az óvodai nevelésben megvalósul. Az 1996-ban a kormány által kiadott, az Óvodai nevelés országos alapprogramja c. dokumentum a rajzolás, mintázás, kézimunka cím [...]

állatábrázolás (művészet)

A művészetek számos ágában műfajteremtő tematikai tényező. Az irodalom számos műfaja (állatmese, állatregény, állateposz stb.) kapcsolódik hozzá, de a képzőművészet is külön műfajként tartja számon az állatszobrot, az iparművészet [...]

Terepábrázolás (geológia)

a földfelület valamely részének vagy valamely feltételezett terepképnek alaprajzban a vizszintes vetület szabályai szerint és erre külön megállapított jelzésekkel való ábrázolása. A T. módja a hadi célokra készítendő térképek ábrázolási módjával [...]

Adatok ábrázolása (oktatás, )

Az adatok eloszlását ábrázolással tehetjük szemléletessé. A leggyakrabban használt ábratípusok: piktogram, vonaldiagram, területdiagram, oszlopdiagram, kördiagram. A regresszióanalízissel feltárt függvényeket is [...]

Grafikai ábrázolás

a térképeken valamely mérnökileg felvett dolognak bizonyos módszer szerint rajzban való feltüntetése. A hegyek, vizek, helységek, műtárgyak vagy a részletesebb térképeken a földek különféle művelési ága igen sokféle módszer szerint [...]

Figurális ábrázolások

az őskorban. A faragó- és vésőművészet legelső nyomait a paleolit kor magdeleni korszakában találjuk. E korból ismeretesek különféle csonttárgyak Franciaország területéről, melyeken állati alakok faragott rajzai láthatók, még [...]

fixvesszős számábrázolás (elektronika)

Digitális számítógépekben alkalmazott számábrázolási mód, melynél a bináris vessző helye egy gépen belül rögzített. A gépek nagy részében a bináris vessző az első helyérték előtt áll (valamennyi gépben ábrázolt szám egynél kisebb), ritkábban az első [...]

normalizált számábrázolás (elektronika)

A lebegővesszős számábrázolásnak az a formája, amelyben a mantissza első számjegye értékes számjegy, vagyis kezdő nullákat a mantissza nem tartalmaz. Ha a bináris lebegővesszős szám mantisszája pl. 0,001 011 ez átalakítható úgy, [...]

Történeti jelképes ábrázolás (művészet)

a történelmi festészet és szobrászat egyik neme, mely történelmi alakokkal valamely eszmét fejez ki. Az ilyen ábrázolás céljának eléréséhez szabadon választja a legjellemzőbb alakokat; csakis ez vezérli, tekintet nélkül a történeti [...]