Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
el aside
el away
el clear
él crease
él cutting edg...
él edge
él to exist
él face
él head
él ledge
él to live
el off
el past
él poignancy
él to subsist
el way
el (színdar... exeunt
él a kedvez... to go while...
el a kezekk... hands off!
el akar érn... to be out a...

Magyar Magyar Német Német
él leben
él Schärfe (e)...
el vorbei
el & félre ... weg
él & tevéke... wandeln
el & tova hinweg
el & tovább... fort
él (éle vmi... Kante (e)
el nem adós... unverschuld...
elad absetzen
elad verkaufen
elad & elid... veräußern
eladás Verkauf (r)...
eladási ár Verkaufspre...
eladhatatla... unverkäufli...
eladható & ... verkäuflich...
eladó & elá... Verkäufer (...
eladó & kap... verkäuflich...
eladó & meg... feil
eladó & meg... käuflich

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

A találat 200 darabra szűkítve a(z) "Ă©l" szóra. Szűkítse a keresési feltételt!

él

A poliéder lapjainak határoló szakasza (a lap valamelyik oldala); a gráf csúcsait összekötő vonal.

Él

Régi magyar személynév, mely Eel alakban az Eel falubeli Scema fiának a neveként fordul elő a XIII. sz. elején.

Él

a geometriában valamely szögletes test két-két lapjának metszővonala. Ugyanez áll a testszögletek éleiről. É. a királytani értelemben azon vonal, melyben két kristálylap egymással találkozik. E találkozásnál a két lapnak egymáshoz való [...]

Éli

főpap Izraélben, aki a birák korában a Silóban álló szentély mellett élt. Az ő közelében nőtt fel Sámuel próféta. Éli fiai ocsmány bűnöket követtek el. Midőn a filiszteusok elleni hadjáratban elestek és a frigyláda a filiszteusok [...]

élc (tréf)

Vicc.

Élc

(vicc), az esztétikának egyik legérdekesebb jelensége, az elmésséggel együttvéve a szónoklat, a beszéd egyik legszebb virága, disze; a polémia sava (öldöklő élc), a vigjáték éltető eleme. Nemre nézve a komikumhoz, szorosabban a [...]

Élá

Básá fia, Izraelország királya (890 körül Kr. e.) csak két évig uralkodott, Zimri ölte meg Thirzában.

elit (mezőgazdaság)

válogatott, előkelő társaság, valaminek a színe-java a polgári szociológiában: különleges helyzeténél fogva a tőbbi társadalmi csoportból kiemelkő kisebbség kiváló, elsőrendű, a legjobb különösen előkelő kiváló [...]

Élet

Félhavi folyóirat, a modern eszméknek, különösen a társadalmi reformtörekvéseknek független, erősen szabadelvü magyar közlönye; szerkeszti és kiadja Vikár Béla. 1891. alapította 10 fiatalabb iró, s nagy áldozatokkal adta ki [...]

Élet

E szóval nevezzük az élő test részeinek mozgását, amivel azt mondjuk, hogy É. mozgás nélkül nincsen, azonban nem azt, hogy minden mozgás É., vagy, hogy minden mozgó test él. Az É. fogalmának meghatározását sokan megkisérlették már, [...]

Éles

(Elus) János, I. Károly király pártjának egyik elszánt vitéze. Midőn Drugeth Fülöp, Szepes- és Abauj vármegyék főispánja 1312. utjába állt Csák Máté Szepességét pusztító hadának, de előle kénytelen volt megfutni, e futásban É. volt a [...]

Éles

(Elus). Árpádkori magyar személynév. A név értelmére nézve a bolgár-török eredetü Béla (l. o.), Bila névnek felel meg.

Elég

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Bőséges mennyiségű oxigén.

Éleg

az oxidok rossz magyar neve, l. Oxidok.

ELDO (rövidítés)

European Vehicle Launcher Devetopment Organization [e: juropíen víikl lóncser divelopment orgenájzésn] az Európai Űrhajózási Szervezet angol nevének rövidítése

elán

lendület, hév

Elba

Ez a szócikk a folyóról szól. További jelentéséhez lásd: Elba (sziget). Az Elba ( csehül: Labe, németül: Elbe, latinul: Albis) Közép-Európa legnagyobb folyója. Németország és Csehország területén áthaladva az Északi-tengerbe ömlik. A német [...]

Előtt

Lukács György esztétikájában a befogadónak a művészi élmény hatása Előtti belső állapotát jelölő kategória. A hatás Előttje - a befogadó korábbi élményei, tapasztalatai, világnézete stb. - nagy mértékben meghatározza, hogy a mű milyen hatást [...]

Éloge

(franc. ejtsd: elózs) a. m. dicsőítő beszéd, magasztalás. A francia irodalomban e név alatt a szónoklat egy külön faja alakult ki, mely hires emberek jellemének és érdemeinek méltatásával foglalkozik. Formájára nézve beszéd- v. [...]

Élődi

l. Élősdiek és élősködő.