Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
érték rate
érték value
érték virtue
érték worth
érték kétsz... to pay doub...
érték kétsz... to pay doub...
érték-számj... significant...
értékben exchange fo...
értékcsomag... registered ...
értékcsökke... depreciatio...
értékcsökke... deteriorati...
értékcsökke... deteriorati...
értéke csök... to detract
értéke semm... to be nothi...
értéke semm... to be worth...
értékel to appraise...
értékel to apprecia...
értékel to esteem
értékel to estimate...
értékel to price

Magyar Magyar Német Német
érték Valeur (e)
érték Wert (r)
érték & dol... Gut (s)
érték & ért... Kostbarkeit...
értékel bewerten
értékel taxieren
értékel & f... werten
értékes kostbar
értékes & b... wertvoll
értéklevél Wertbrief (...
értékmegjel... Wertangabe ...
értékmegőrz... Schließfach...
értékpapír Papier (s)
értékpapír Wertpapier ...
értéktárgya... Wertsachen ...
értéktelen wertlos
értéktelen ... unwert
értéktelen ... nichtig
értéktelení... Entwertung ...
értéktőzsde... Effektenbör...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 173 db találat a(z) "Ă©rtĂ©k" szóra

Érték

a matematikában valamely mennyiségnek mérőszáma. - Érték a társadalmi gazdaságtan egyik alapfogalma s különböző életviszonyokban különböző értelemben vétetik; az erkölcsi javak, a művészeti alkotások, a politikai intézmények [...]

Érték (általános)

Valaminek az a tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki.

Érték

a matematikában vm. mennyiségnek mérőszáma.

érték

A valóság jelenségeinek sajátosan társadalmi meghatározottsága, amely a jelenségek pozitív vagy negatív jelentőségét fejezi ki az ember számára. Az esztétikai minőségek is értékminőségek, az emberi nem korszakonkénti szabadságának, [...]

Értékmérő

A pénz szerepéhez tartozik az összes gazdasági értékek mérése, ill. kifejezése. A pénz ezen szerepében É.-nek neveztetik, ill. általános É.-nek, köz-É.-nek, normálértéknek. A pénz az által válik értékmérővé, illetőleg azért alkalmas É.-ül, mert [...]

Értékelés (általános)

Valakinek, valaminek mérlegelő megítélése.

Értekezés

olyan prózai irásmű, mely egy-egy tudományos kérdést szakszerüen tárgyal. Terjedelme kisebb, mint a tudományos könyvé, nem is egész rendszert ád elő, hanem csak egy-egy tételt fejteget. A tárgy pontos ismerete, az illető [...]

Értékportó

l. Postai dijszabás.

Értékpapir

általános értelemben mindaz a papir, mely pénzértéket képvisel, tehát államjegy, bankjegy, váltó, kötelezvény, állampapir, kötvény és részvény. Az értékpapirok két főcsoportra oszlanak: kötvények (l. o.) és részvények (l. o.), aszerint, amint vagy [...]

Értéklevél

Nálunk, valamint Ausztriában és Németországban a posta már régebben foglalkozik pénzeslevelek, azaz oly küldemények szállításával, melyekben a közönség pénzt és értékeket helyezhet el a posta teljes szavatossága mellett; más országokba [...]

Értekezlet

l. Enque te, Konferencia és Országbirói értekezlet.

Értékdoboz

A nyugoti posták (angol, francia, olasz) csomagok és értékes küldemények szállításával csak a legujabb időben kezdettek foglalkozni, Franciaorszában pedig a postai csomagszolgálatot jelenleg is a vasutak látják el. Minthogy [...]

Értéktőzsde

l. Tőzsde.

Értékleirás

A gazdaságokban használt eszközök, gépek, állatok, épületek idővel elhasználtatnak, mig végre használhatatlanná válnak; az ezen elhasználással járó értékcsökkenést rendszeres számvitelnél amortizáció cimén (l. o.) évenkint az említett tárgyak [...]

Értékítélet (filozófia)

Valamely magatartás, jelenség, tárgy értékére vonatkozó ítélet.

értéktörvény

Az árutermelés általános törvénye, mely azt az uralkodó irányzatot fejezi ki, hogy az áruk árarányai megfelelnek az értékük arányainak. Az a tendencia, hogy az áruk értékükön cserélődnek, a piacon valósul meg. Adott időpontban ui. az [...]

értékkészlet

A függvény kijövő értékeinek halmaza; azoknak az elemeknek a halmaza, amelyeket a függvény a bemenő értékeknek (az értelmezési tartomány elemeinek) megfeleltet. PI. a valós számokon értelmezett y = x2 (más jelöléssel: x -?x2) [...]

Értékrendszer

Adott m szám összeállítása, melyben a számok egymásutánját is tekintetbe vesszük, (m számból álló) É.-t ád. Két értékrendszer (a1, a2, ..., am), (b1, b2, ..., bm) tehát csak akkor egyenlő, ha a1 = b1, a2 = b2,..., am = bm. Szemben [...]

Értékcsökkenés

l. Devalváció.

értékcsökkenés

amortizáció: az állóeszközök elhasználódása, elavulása. A termelési rendeltetésű állóeszközök értékcsökkenése átmegy az előállított termékek értékébe. Ezt az összeget értékcsökkenési leírásként a termék költségeként számolják el.