Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
állam body politi...
állam realm
állam state
állam által... adopted roa...
állam birto... demesne
állam észak... upstate
állam távol... upstate
állam- state
államadóssá... public debt...
államappará... administrat...
államcsíny coup d'état...
államférfi statesman, ...
államférfih... statesmanli...
államférfiú... statesmanli...
államférfiú... statesmansh...
államférfiú... statesmansh...
államfői ke... act of grac...
államhatalo... police powe...
államháztar... finances
államháztar... estimate

Magyar Magyar Német Német
állam Staat (r)
államcsíny ... Putsch (r)
államférfi Staatsmann ...
államfő Staatsoberh...
állami staatlich
állami & ne... volkseigen
állami oper... Staatsoper ...
államosít nationalisi...
államosít verstaatlic...
állampolgár... Staatsangeh...
állampolgár... Staatsbürge...
állampolgár... Nationalitä...
állampolgár... Staatsangeh...
államtitkár... Staatssekre...
államvizsga... Staatsexame...
államügyész... Staatsanwal...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

A találat 200 darabra szűkítve a(z) "állam" szóra. Szűkítse a keresési feltételt!

Állam

a társadalmi lét legtökéletesebb és leghatalmasabb fejleménye, melyben meghatározott térületen élő nép egyéni életre, tehát akarat és cselekvésképességre, szervezkedett. A társadalomtudományokban az Á. mivoltának számos meghatározásával [...]

állam (politika, történelem)

A uralkodó társadalmi rend fenntartását az uralkodó osztály hatalmát szolgáló szervezet. Feladata a gazdasági társadalmi rend biztosítása, védelme, a közigazgatási, kulturális és közoktatási szervezet megszervezése, fenntartása, az [...]

Állam (oktatás, )

Sokjelentésű fogalom: egyszerre jelenti a pol.-i gyakorlatot, a rá vonatkozó eszmerendszert és a pol. működtetésére szolgáló szerv.-et. - Az ókor óta az emberi társ. tevékenységének legátfogóbb szerv.-i kerete. Tört.-ileg többféle [...]

Állam (általános, )

Meghatározott földterületen élő embereknek kormányzattal és szuverenitással bíró történetileg kialakult közössége.

Állam (meghatározás)

Az állam egy földrajzi terület feletti legfőbb hatalommal bíró politikai egyesülés. Ez hagyományosan magába foglalja azt az intézményrendszert amely birtokolja a törvénykezés jogkörét, [...]

Államfő

az államegység kifejezése, az állam méltóságának megtestesülése, az állam személyi életében az öntudat képviselője. Lehet egyén v. lehet az államhatalmat gyakorló kollégium. Monarkiákban uralkodó-nak neveztetik, mert vagy egyedüli birtokosa [...]

Államtan

általános, az államtudományokba bevezetésül szolgál s az állam, államélet alapkérdéseit tárgyalja. Feladata tehát vizsgálni az állam mibenlétét, természetét, hogy melyek az államnak belső, v. szellemi, külső v. anyagi elemei, miként [...]

Államjog

ama jogszabalyok összesége, melyek az államnak mint politikai személyiségnek, felsőségnek, közhatalomnak tevékenységét szabályozzák. Amint az államtevékenységnek két nagy köre van, u. m. törvényhozás és végrehajtás, úgy az Á. két főrészre [...]

Államtönk

(pénzügyi bukás, állambankrott): az államot terhelő fizetések teljesítésének felfüggesztése. Az Á. vagy általános vagy részletes, a szerint, amint az államkincstár összes tartozásainak vagy csak kötelezettségei egy részének teljesítése [...]

Államjegy

l. Papirpénz.

Államisme

alatt értjük ama különféle ismeretek összeségét, melyek valamely ország jelen állapotát ismertetik. Az Á. e szerint nem annyira elméleti és önálló tudományos, mint kiválóan gyakorlati értékkel bir és mint honisme a középiskolai és [...]

államcsőd (politika)

Az állam fizetésképtelensége esetén a kifizetéseknek teljes vagy részleges megszűntetése

Allamanda

L., növénygénusz az apocynaceák családjában leginkább brazíliai fák.

Állampárt (politika)

Kül. diktatúrákban az államhatalmat birtokló s az államot a maga szervein keresztül közvetlenül irányító, az állampolgárok életmódját befolyásoló egyetlen párt.

Államtudós

l. Állambölcsész.

Állampapir

minden oly értékpapir, mely az állam tartozásáról van kiállítva, vagyis amelyen adósként az állam szerepel. Az államadósságok különböző nemeinek megfelelően az Á.-ok is különfélék; a tulajdonképi papirpénzt azonban nem szokás Á.-nak [...]

Államnyelv (általános)

Valamely állam hivatalos többségi nyelve.

Államkincs

a pénzügytanban az a pénzkészlet, melyet rendkivüli szükség, nevezetesen hadviselés esetére tesz felre az állam. Az Á. tehát különös célra lekötött része az ingó államvagyonnak, mely gyümölcstelenül hever, de viszont [...]

Államjavak

alatt tágabb értelemben az államtulajdonában levő összes vagyontárgyakat, szoros értelemben csak az állambevételek közvetlen szaporítására rendelt, mezőgazdasági kezelés alatt álló kincstári földbirtokokat értjük. Keletkezésük [...]

Államhitel

alanyi értelemben az állam hitelképessége, mely az államnak hitelezőivel szemben a multban tanusított magatartásán kívül az államszervezet szilárdságától, valamint a nemzet vagyonosságától, főleg azonban az egész államháztartás miként való [...]