Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
erény morality
erény virtue
erényes virtuous
erényöv chastity be...

Magyar Magyar Német Német
erény Tugend (e)
erény & érd... Vorzug (r)
erényes tugendhaft

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 35 db találat a(z) "ErĂ©ny" szóra

Éreny

l. Platina.

erény

Pozitív erkölcsi tulajdonságok, amelyek a személyiség különféle megnyilvánulásaiban, tetteiben az erkölcsi jó állandó gyakorlásaként jelennek meg. Ez természetesen nem jelenti, hogy az erényes ember hibátlan; csupán az erény [...]

Perény

(Perina), kisközség Abaúj-Torna vármegye csereháti j.-ban, (1891) 1179 magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Perény

István, l. Patzner.

Merény

(Wagendrüssel), nagyközség Szepes vmegye iglói j.-ban, (1891) 2224 német és tót lakossal. M. élénk ipari hely, van két serpenyőgyára és kapahámora, továbbá vasgyára (50 munkással), s viziműfürésze; posta- és táviróhivatala és [...]

Herény

-nemzetésének oklevelesen ismert első tagja Bana vasvári várjobbágy, ki V. Istvántól fiával, Párissal, s több rokonával együtt enmességet kapott (1271 aug. 9.) azért, mert mindannyian vitézül harcoltak a csehek ellen; sőt [...]

Gerény

(Horjani), kisközség Ung vmegye ungvári j.-ban, (1891) 752 rután lak., trachitkőbányával.

Berény

Régi magyar személynév, mely az oklevelekben Berin alakban fordul elő, igy 1253. Bereyn «maior praecorum jobbagionum» vagyis a várjobbágyok főadószedője volt (Árp. uj okl. II. 243), 1255, pedig Ilkai [...]

Berény

1. kisközség Temes vm. csákovári járásába, (1891) 1068 oláh lak. - 2. Balaton-B., l. Balaton-Berény. - 3. Diós-B., nagyközség Tolna vm. simontornyai j.-ban, (1891) 1109 német és magyar lak. postahivatallal [...]

Perényi

(perényi, báró) -család. Származása az Árpádház koráig fölvihető, de az első ízek a családban mindeddig biztosan megállapítva nincsenek. Hazánk ÉK-i részének századokon át leghatalmasb, leggazdagabb családja. Kiváló tagjai (időrendben): [...]

Kerényi

Frigyes (Christmann), költő, szül. Eperjesen 1822 jan. 1., megh. É.-Amerikában 1852-ben. Atyja jómódu vaskereskedő volt, anyja Spannagel Teréz művelt lelkü német polgárasszony, ki maga is irogatott [...]

Berényi

-család, (Karancs-berényi gróf.) Régi magyar család, melynek ősei várjobbágyok voltak illetőleg mint magukat nevezték «a szent király jobbágyai», kik már a régibb időkben is hűbéri kötelmek teljesítése mellett némileg [...]

Serényi

-család (kis-serényi nemes és gróf). András, Nagy Lajos királyunknak a zárai csatában 1345. elvérzett jeles vitéze volt, kinek emlékét a király kegyelete Székesfejérváron egy sírkővel örökítette meg. - Ferenc deák (literatus), II. Lajos [...]

Cserény

A tannin régebben elterjedt neve.

Cserényi

(alsó-balázsfalvi). Régi dobokamegyei család, melyből C. István 1540-66. tanácsos és doboka-megyei főispán volt. Básta idejében négy C. harcolt Székely Mózes zászlói alatt, u. m. Márton, Balázs, István és László; az utóbbi 1603-ban Brassónál esett el. [...]

Merénylő (általános)

Merénylet elkövetője.

Merénylet

(attentatum), valamely büntetendő cselekménynek kisérlete, különösen szorosabb értelemben az uralkodó s más kiváló személyek élete ellen intézett támadás.

Szterényi

1. Hugó, tanár és természettudományi iró, szül. Lengyeltótiban (Somogy) 1857 dec. 7. Középiskolai tanulmányait Budapesten, a főiskolaiakat a budapesti tudományegyetemen végezte. Főiskolai tanulmányai végeztével 1880-tól 1884-ig Szabó [...]

Csákberény

kisközség Ferhér vármegye móri járásában, (1891) 1746 magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral; szép kastéllyal.

Szeberényi

1. Gusztáv Adolf, ev. püspök, szül. Kochanócon 1816 okt. 14-én,megh. Békés-Csabán 1890 aug. 19. A középiskolát Selmecbányán végezte, a teologiai tanfolyam három évét Pozsonyban, honnan 1838. külföldre ment s ez év május 11-én a [...]