Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
hív to call
hív to clepe
hív to clepe, c...
hív to clepe, y...
hív to clepe, y...
hív to get in
hív (kártyá... to lead, le...
hivalkodás ostentation...
hivalkodás pretence
hivalkodik to flaunt
hivalkodik to show off...
hivalkodik ... to make a p...
hivalkodó ostentatiou...
hivalkodóan... ostentatiou...
hivalkodóan... to be hoggi...
hívás call
hívás calling
hívás joga ... lead
hívat have up
hívat to send for...

Magyar Magyar Német Német
hív & hívat... laden
hív & szólí... rufen
hivatal Amt (s)
hivatal Stelle (e)
hivatal & i... Büro (s)
hivatal & s... Dienststell...
hivatali & ... beruflich
hivatali sz... Amtssitz (r...
hivatalnok ... Beamte (r)(...
hivatalnokn... Beamtin (e)...
hivatalos amtlich
hivatalos offiziell
hivatalos ó... Bürostunden...
hivatás Berufung (e...
hivatás & f... Profession ...
hivatás & p... Beruf (r)
hivatásos professione...
hivatásszer... berufsmäßig...
hivatkozás Bezugnahme ...
hivatkozás ... Berufung (e...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 121 db találat a(z) "HIV" szóra

HIV

Human Immunodeficiency Virus, azaz emberi immunhiányt okozó vírus, amely az AIDS betegséget okozza. Bővebben ld. HIV/AIDS.

Hivók

a vadaknak lövési közelre, hálókba való csalogatására használt eszközök, melyekkel a vad hangját utánozzuk. A rókát a nyul, egér v. az őz siró hangjával csalogatjuk, az őzet a nőstény hangjának utánzásával stb.

Hivatás

1. H. kegyelme (gratia vocationis), a léleknek istentől beléje oltott és neki ajándékozott hajlama a hitre és örök üdvösségre szóló közönséges életnél tökéletesebbre, amely egyuttal alapja és kezdete az ezen életnem [...]

Hívójel (elektronika)

A világ minden engedélyezett amatőrének van hívójele, amely betűkből és számokból áll. Az első egy, vagy két karakter határozza meg az országot, a szám rendszerint az országon belüli körzetet jelöli (de nem mindenütt). Az [...]

Hivatal

általában minden hivatásszerü, szorosabb értelemben általános és közcélok elérésére irányzott hivatásszerü tevékenység. Ennek felel meg a hivatalnokoknak felosztása köz- és magánhivatalnokokra. Alanyi értelemben továbbá H. alatt értjük az [...]

Hiva-oa

(Hiva-ova, Dominica), a Marquesas-szigetek egyike, a csoport D-i részében; a Bordelais-szoros választja el Tauatától; területe 350 km2, lakosainak száma mintegy 4000. Vulkáni hegyek takarják, amelyek közt [...]

hívójel (elektronika)

hívó rím (irodalom)

Rímhivó.

Hivvitek

vagy hevitek, azaz «tanya-lakók», kanaáni néptörzs, mely Izrael bevándorlásának korában Szihem, Gibeon, Hermon és a Libanon melletti földeken lakott.

HIV teszt

Laboratóriumi vizsgálat, melynek során a vizsgált személy vérében a HIV vírusa ellen termelt ellenanyagot tudják kimutatni. A tesztnek két alapvető típusa létezik: a szűrő tesztek, amelyek a HIV vírussal való fertőzöttség gyanúját [...]

Hivatkozás (általános)

Az a cselekvés, eljárás, hogy valakire, valamire hivatkoznak.

Hivatalnok

azon személy, ki másnak ügyeit állandóan mint fizetett szakember ellátja. Közhivatalnok, aki az államnak hatósági v. másnemü köztevékenységét meghatározott körben fizetésért állandóan, élethivatásképen végzi. A H. lényeges ismérve szemben a [...]

Hivatalnok (általános)

Hivatali tisztviselő.

híváskereső (elektronika)

A hírközlőközpontba befutó vonalak hívásait kereső működéssel fogadó kapcsolófokozat. A híváskeresővel általában forgómozgású kapcsológépekkel felépített távbeszélőközpontokban találkozunk; a befutó vonalak a kapcsológép ívsorára kapcsolódnak. Hívás [...]

híváselosztó (elektronika)

Távbeszélőközpontban alkalmazott kapcsolóáramkör, amely kézikezelésű munkahelyek között osztja el a beérkező hívásokat, amennyiben a hívást több munkahely is fogadhatja. A híváselosztó célja a munkahelyek egyenletes [...]

Hivatalos lap

valamely hatóság rendelkezéseinek, intézkedéseinek hiteles közhirré tételére rendelt, hivatalos tekintély mellett szerkesztett közlöny. Ilyen nálunk a Budapest Közlöny.

Hivatalfenség

általában azt jelenti, hogy az állami minden közhivatalnak és hatóságnak forrása; őtet illeti a hivatalok szervezése, betöltése, változtatása, ellenőrzése, valamint a hatáskörök megállapítása. Monarkiákban e jogokat közvetve vagy [...]

Hivatalvesztés

a magyar btkv szerint a törvény által meghatározott esetekben a szabadságvesztésbüntetés mint főbüntetés mellett alkalmazandó mellékbüntetés. A H.-re itélt elveszti: a) kinevezés, választás v. hatósági megerősítéstől függő hivatalát, s [...]

Hivatali titok

megőrzését a btkv 479. §-a büntető védelmében részesíti. A közhivatalnok, aki hivatali állásában tudomására jött hivatalos tárgyalást, meghagyást, tudósítást hivatalos minőségében kezéhez jött iratot, tudva, hogy tartalmuk [...]

Hivatalos nyelv

az, melyet a hatóságok hivatalos működésükben használni kötelesek. Magyarországban Horvát-Szlavonországok kivételével az állam hivatalos nyelve jó sokáig a latin volt. Az 1836. évi III. t.-c. óta a magyar; a nemzetiségi egyenjoguság [...]