Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
illeték dues
illeték duty
illeték fee
illetékes assign
illetékes competent
illetékes privy
illetékes b... venue
illetékes h... in responsi...
illetékes h... to apply to...
illetékes h... to apply to...
illetékes k... in responsi...
illetékes s... assign
illetékes s... privy
illetékes s... to apply to...
illetékes s... to apply to...
illetékes s... to apply to...
illetékes v... to be autho...
illetékessé... cognizance
illetékessé... competence
illetékessé... competency

Magyar Magyar Német Német
illeték Gebühr (e)
illetékes berufen
illetékes zuständig
illetékes &... befugt
illetékessé... Zugehörigke...
illetékessé... Zuständigke...
illetéktele... unberufen
illetéktele... unzuständig...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 24 db találat a(z) "IlletĂ©k" szóra

Illeték

Az állam attól, ki közegeinek működését igénybe veszi vagy e tevékenységének oka, az ezáltal felmerülő költségeinek legalább részben való megtérítését követeli; e pénzbeli szolgáltatás I.-nek neveztetik. Az illetékek részint állam-, részint [...]

Illeték

Az illeték egy speciális állami bevétel, amelynek célja az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás megteremtése. Az illeték célja elvileg az, hogy valamilyen állami szerv (bíróság vagy közigazgatási szerv) egy ügyfél [...]

Illetékesség

(Zuständigkeit, Ressort, Competenza), általában jelenti a hatóságok tevékenységének törvényileg meghatározott körét, amelyen a hatóságnak az egyes esetekben való eljárási jogosultsága is alapszik. Megkülönböztetendő a tárgyi és az [...]

Illeték-egyenérték

kivettetik a forgalomból kivett tárgyakra, e szerint pótolja a forgalmi adót az ilyen vagyontárgyaknál. Az I. 10 évenkint állapíttatik meg, s ez időszak lefolytával tartoznak a vagyon élvezői 90 nap alatt a történt változást [...]

Illetékességi törvény

az, mely a hatóságoknak hatáskörét s illetékességét szabályozza. Poroszországban különösen igy nevezik a közigazgatási hatóságok és közigazgatási biróságok hatáskörét szabályozó 1883. évi (aug. 1.) törvényt.

Illetékességi összeütközés

Aszerint amint az illetékesség maga tárgyi és ügyi (l. Illetékesség), az I. is kétféle. A tárgyi I.-t hatásköri összeütközésnek nevezünk. Mindkét összeütközés ismét kétféle: pozitiv, vagy negativ, aszerint amint az ügyet mindkét [...]

Vámilleték (elnevezés)

magában foglalja a vámdíjat, a pótlékokat és mellékilletékeket, sőt néha még fogyasztási adókat és engedélyilletékeket is tartalmaz. A vámdíjat a vámtarifa állapítja meg; a pótlékokat a zárt fogyasztási területek községi fogyasztási adópótlékai fejében [...]

Fiókilleték

l. Postai kézbesítés.

Altáróilleték

A régibb bányajog szerint, ha az altárós egy bányának vizeit lecsapolta, ezért a termelés 1/14 részét, s ha egyszersmind a bányának levegőt is hozott, a termelés 1/7 részét kapta. Most az altáró vállalkozója csak annyi illetéket [...]

Mértékilleték

a bányaadózások egy neme, mely az adományozott bányamértékek, vájnatelkek és kültelkek után időszakonkint fizetendő. Az osztrák általános bányatörvény, mely jelenleg nálunk is hatályban van, rendelkezései szerint, a mértékilleték minden 12 [...]

Mellékilleték

A vasúton szállított árukért szedett díjtételekben (l. Díjszabás) foglalt kezelési illetéken és szállítási adón kivül a vasutak u. n. M.-eket is szednek azokért a mellékmunkálatokért, melyek a szállítással kapcsolatban végeztetnek, esetleg [...]

Hajóilletékek

hajóvám. L. Hajózási illetékek.

Átirási illeték

az ingatlan vagyon tulajdonának élők közötti átruházásra vetett adó. Ezen egyik legelterjedtebb s legjövedelmezőbb forgalmi adó csak abban az esetben volna jogosult, ha a vagyonátruházás a megelőző vagy az [...]

Kikötői illeték

l. Horgonydíj és Hajózási illeték.

Hajózási illetékek

azon illetékek, melyek a hajóktól mint közlekedési eszközöktől, azok szállítmányától, a hajózást fentartó intézmények kihasználása végett kikötőkben vagy másvizi utakon beszedetnek. Ide tartoznak az u. n. tonna-, világítási-, [...]

Várakozási illeték (bérezés, fizetés)

az állami tisztviselő vagy a katonatiszt fizetésének az a része, amely őt ideiglenes nyugdíjazása vagy rendelkezési állapotba helyezése esetén megilleti, mindaddig, mig újra alkalmazzák. A V. rendszerint nagyobb mint a [...]

Telekkönyvi illeték (adózás)

Százalékos illetékek

azok az illetékek (l. o.), amelyeknek nagysága nem fix összegekben, hanem a szóban forgó javak pénzértékének százalékaiban van megállapítva.

Lajstromozási illeték

l. Szabadalom.

Hatáskör és illetékesség

l. Birói hatáskör és illetékesség.