Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
létra ladder
létra scale
létrafok peg
létrafok round
létrafok rung
létrafok stave
létrafok step
létrafok traverse
létrás tűzo... ladder truc...
létrával el... to ladder

Magyar Magyar Német Német
létra Leiter (e)
létrafok Leiterspros...
létrafok Sprosse (e)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 18 db találat a(z) "LĂ©tra" szóra

Létra

v. lajtorja, magasabb pontok megmászására szolgáló eszköz. A közönséges létrán és a baklétrán kivül vannak egynevezett támrudas létrák, felállításukra szolgáló 2 rúddal; dugó létrák, melyekből több darab egymással összeillesztve [...]

Létrajog

(franc. tour d"échelle), a telekbirtokosnak az a joga, hogy épületemelés v. javítás céljából a szomszéd telken létrákat, állványokat felállíthat.

életrajz (irodalom)

Az irodalomban nevezetes emberek életéről, munkásságáról szóló mű, a történetírás egyik műfaja. A jó életrajzi mű nemcsak hősének életét mutatja be, hanem a kor társadalmának viszonyait, azoknak a hősre gyakorolt hatását is. A [...]

Életrajz

(gör. biografia), a történetirás egy faja, mely egyes személynek élettörténetét adja elő. Az igy felfogott É. nem szorítkozik hőse életének külső eseményeire, hanem a belső ember rajzára, jellemzésére törekszik s nevezetesen [...]

Dugólétra

2-4 méter hosszu kétkaru létrák, melyek karjaik végein vastokokkal vannak ellátva, ugyhogy több ilyen létradarab (3-5) egymással összeilleszthető. A 2 méter hosszu, alul szélesebb (mint felül) D.-k angol eredetüek; [...]

Tolólétra (kifejezés)

önéletrajz (irodalom)

Irodalmi műfajként olyan alkotás, melyben a szerző saját életét beszéli el különös tekintettel az egyéniségének kialakulását, fejlődését befolyásoló körülményekre. Az önéletrajz ezért korrajzként is gyakran igen jelentős. Az [...]

Horoglétra

a tüzoltók által használt létrák speciális alakja, mely arra szolgál; hogy horgával a felsőbb emelet ablakába akasztva, az emeleteknek kivülről való megmászását lehetővé tegye. E század eleje körül Franciaországban alkalmazták [...]

kábellétra (elektronika)

Távbeszélőközpontokban és egyéb távközlési létesítményekben olyan vasszerkezet. mely lehetővé teszi a berendezések között haladó kábelek rendezett és rögzített elhelyezését és a függőleges szakaszokon a kábelek tehermentesítését.

Német létra

l. Horoglétra.

Részletrajz (műszaki)

architektonikus tagozatoknak természetes nagyságu rajza.Francia elnevezése után détailnak is hivják.

Jákob létrája

a létra, amelyet Jákob ősatya Móz. I. 28, 12. szerint álmában látott s amely felnyult az égig, l. Jákob.

Krisztus-létra

(növ.), a Cirsium lanceolatum nevü tövises aszottkóró népies neve; l. Aszott.

Ballaszt-létra

v. balansz-létra, a toló-létrák egyik válfaja, l. Toló-létra.

értéktöbbletráta

A munkások kizsákmányolásának mértékét fejezi ki. Megmutatja, hogy a megtermelt új érték miként oszlik meg a tőkés és a bérmunkás között. Az értéktöbblett (vagyis az m"et) az értéktöbblet (m) és a munkabér (v) viszonya határozza [...]

életrajzi regény (irodalom)

A történelmi regény alfaja; nevezetes ember életregénye.

regényes életrajz

A tudományos és a szépirodalmi témafeldolgozás egyik határterületi műfaja; olyan életrajz, amely a hiteles adatokat esszéisztikus-művészi formában adja elő. (Szemben az életrajzi regénnyel, amelyben a fiktív mozzanatok [...]

Pythagoras-féle hanglétra

l. Hang (VIII. köt. 630. old.).