Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
párkány berm
párkány ledge
párkány offset
párkány salient
párkány shelf, shel...
párkány shoulder
párkány string
párkánygere... architrave
párkánygyal... rabbet plan...
párkánygyal... rabbeting p...
párkánymező... frieze
párkányszel... molding
párkányszel... moulding
párkánytart... ear
párkányzat molding
párkányzat moulding

Magyar Magyar Német Német
párkány Gesims (s)
párkány & p... Sims (r)(s)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 17 db találat a(z) "Párkány" szóra

Párkány (földrajz)

nagyközség Esztergom vármegye párkányi j.-ban (ennek székhelye Muzsla), (1891) 2417 magyar lak., takarékpénztárral, gőzhajó- és vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. A vele szemben fekvő Esztergom városával [...]

Párkány (építészet)

alapul szolgáló, összefogó vagy koronázó, erősebben vagy gyengébben kiugró, több-kevésbbé gazdagon tagozott alkotórésze valamely architektonikus műnek, avagy egyes részeinek. Két, három vagy több tag alkotja a P.-t, mely egy [...]

Párkány (építészet)

Függőleges felület vízszintesen kiugró része, széle.

Párkányzat (építészet)

több párkány összege, melyek együttesen a P.-ot alkotják; p. a görög, római és renaissance építészet oszloprendszereinek P.-a a gerendapárkány-, képpárkány- és koronázó párkányból áll. Közönségesen a nagyobb párkányokat (p. koronázó párkányokat) [...]

Párkánytestek (állat)

a korongos meduzák párkányán előforduló érzőszervek, amelyek látásra és hallásra szolgálnak.

Párkányi László (oktatás)

(Ignác, 1907. jún. 5.?Bp. 1982. jan. 1.): gimn. tanár, egy. docens. Eötvös-kollégistaként a bp.-i tud.-egy.-en matematika?fizika szakos tanári oklevelet (1932) szerzett. A váci és a veszprémi piarista gimn.-ban, [...]

Főpárkány

l. Koronázó párkány.

Hajópárkány

v. hajóperem, tulajdonképen a hajó oldalfalazatának a vizből kiemelkedő része (holt résznek is hivják). Magas párkányu, nagyobb tengeri utaknak megtevésére alkalmas hajók, tehát oly hajók, melyeknek falai, oldalai a vizvonal [...]

Szájpárkány

(állat), a csigaház nyilásának pereme, amelyen külső és belső ajkat különböztetnek meg.

Talppárkány (építészet)

Vállpárkány (elnevezés)

Ablakpárkány

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Az ismert gyermeklexikon anyagi okok miatt rövidített változata.

Torokpárkány (építészet)

olyan párkány, melynek fő alkotó része egy nagy homoru hajlás. Szobák belsejében a mennyezetet szokás T.-nyal a falsíkokkal összekötni.

Koszorupárkány

l. Koronázó párkány.

Szabad párkány

(ném. Feibord), a hajók vizfeletti részének (hol részt) a víz tükrétől számított magassága, tekintettel a megterheltetési képességre. A Sz. magasságát az egyes államok hajózási törvényei szabályozzák. A hajó túl van terhelve, ha a [...]

Koronázó párkány

máskép koszoru vagy főpárkány, valamely építménynek legfelső, díszes párkánya, mely az építményt fölül koszoru gyanánt övezi, a falsíkokat betetőzi. L. Párkány.

Választó párkány (építészet)