Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
rács bars
rács grate
rács grating
rács grid
rács grill
rács lattice
rács rail
rács screen
rács mögé d... to bolt sy ...
rács mögött... to be behin...
rács mögött... to be bolte...
rács mögött... to be behin...
rács-mélyny... photogravur...
rácsajtó wicket
rácsap to chop at
rácsap to raid
rácsap to smack
rácsap az e... to dive dow...
rácsap vkir... have a smac...
rácsapás raid

Magyar Magyar Német Német
rács Gatter (s)
rács & rost... Gitter (s)
rácsavar anschrauben...
rácsos vergittert
rácsozat & ... Gitterwerk ...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 88 db találat a(z) "Rács" szóra

Rács (építészet)

rácsozat, valamely nyilást elzáró, kertet vagy üres telketstb. kerítésszerüleg övező szerkezet vasból, ritkábban fából. Legélcszerübbek -mert erősek, tartósak és könnyen javíthatók - a kovácsolt vasrácsok, kevésbbéjók az öntött [...]

Rács (elektronika)

Elektroncsövek egyik alkotóeleme, elektródája, henger alakban veszi körül a katódot. A legbelső a vezérlőrács, a következő a segédrács, ezt követi a fékezőrács.

rács (elektronika)

Az elektroncső egyik alkatrésze, szerepét tekintve lehet vezérlőrács, gyorsítórács, árnyékolórács, fékrács (kivételesen tértöltéses rács), rezonátorüregeket elválasztó rács. A vezérlőrács különleges esete a modulátorrács. Szerkezetileg a rács két [...]

Racsa (földrajz)

Kutaisz transzkaukáziai orosz kormányzóság járása és vidékea Rio felső folyása körül, 2839 km2 területtel, 64 151 lakossal,búza-, kukorica-, gyümölcs-, szőllőtermeléssel, selyemhernyó- ésméhtenyésztéssel; Oni székhellyel.

Rácsa (szerszám)

rákfogásra való 30-50 cm. átmérőjü abroncsra alkalmazottháló.

Rácshíd (építészet)

v. rácsos híd, a hídszerkezeteknek az a fajtája, amelynél ahíd fő tartója mint rácsos tartó van kiképezve.

Rácsháló (szerszám)

legerősebb és legsűrübb hálórész, amelybe a halatbeszorítják.

Rácsozat (építészet)

rácsáram (elektronika)

Elektroncső rácsának árama. A katódhoz képest pozitív feszültségű rács árama elsősorban elektronáram. A negatív feszültségű rács árama átvezetési áramból, rácsemissziós áramból és ionáramból tevődik össze és ezek (nem hibás vákuumelektroncsőnél) együttvéve [...]

Rácsfürész (szerszám)

rácsenergia

mól kristályos anyag gázhalmazállapotú szabad ionokra való felbontásához szükséges energia. Mértékegysége kJ/mól, előjele mindig pozitív. A rácsenergia az ionkristályokban a rácspontokon levő részecskék közötti erő nagyságát jellemzi. Minél [...]

rácsállandó (elektronika)

Kristályos szerkezetű anyagokra jellemző mennyiség. A rácsszerkezet elemi kockájának élhosszúsága. Értéke az atomok átmérőjével összemérhető, nagyságrendi értéke néhány Angström.

Rácsos tartó (építészet)

oly egyenes rudakból összetett híd- vagy egyébtartószerkezet , amely bizonyos föltételek mellett akként képes akülső erőknek ellentállni, hogy az egyes rudakban csak húzó vagy nyomó feszültség keletkezik; hajlító feszültség [...]

rácsemisszió (elektronika)

Elektroncsövek rácsainak termikus emissziója, ami természetesen csak negatív feszültségű rácsoknál érvényesül. Negatív feszültségű rácsok hőmérsékletét a környező alkatrészekből sugárzás által átadott és a rácsról hővezetéssel és sugárzással eltávozó [...]

rácsvezérlés (elektronika)

Elektroncső katódáramának vezérlése rácsfeszültséggel. Gáztöltésű ioncsöveknél is alkalmazzák. Ezeknél azonban a már egyszer megindított katódáram a továbbiakban nem vezérelhető.

Rács-spektrum (idegenszavak)

rácsszerkezet (elektronika)

Kristályos anyagok atomjainak térbeli elhelyezkedésére jellemző alakzat. Az a lényege, hogy bizonyos elemi rácsszerkezet a térben periodikusan ismétlődik. A valóságos kristályok soha nem tökéletesek, rácshibákat, diszlokációkat [...]

Rácsellenállás

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Szökni szándékozó börtöntöltelék által leküzdendő akadály.

Rácsos csatorna (hajózás)

kétféle alkalmazást nyer. Egyrészt lehetővé teszi azt, hogya mozgó kötésü tutajokat rendkivüli nagy esélsü (12-15%) patakrészeken is lelehessen vezetni, másrészt pedig valamely gerebudvar felső vagy alsó részén,vagy az attól elágazó [...]

rács-előfeszültség (elektronika)

Munkapont-beállítás céljára az elektroncső rácsa és katódja közé kapcsolt feszültség. A rács-előfeszültség kétféle módon állítható elő. a) Külön feszültségforrással; b) a katódkörben levő ellenállásról levett feszültséggel. Ez utóbbi stabilabb [...]