Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
tartalék auxiliary
tartalék backup
tartalék fallback
tartalék provision
tartalék reserve
tartalék spare
tartalék standby
tartalék store
tartalék ad... iron ration...
tartalék al... loose part
tartalék al... refill
tartalék al... replacement...
tartalék já... scrub
tartalék- standby
tartalékada... emergency r...
tartalékala... reserve fun...
tartalékalk... renewals
tartalékalk... spare parts...
tartalékárb... jury-mast
tartalékban... in bank

Magyar Magyar Német Német
tartalék Reserve (e)...
tartalék (s... Ersatzmann ...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 19 db találat a(z) "TartalĂ©k" szóra

Tartalék (hadviselés)

Sorhadi szolgálati kötelezettség után a katonák a T.-ba helyeztetnek, azaz polgári hivatásuk után láthatnak, de minden időben készen kell lenniök arra, hogy a tényleges szolgálatra behivü rendeletnek eleget tehessenek.

Tartalékalap (meghatározás)

a részvénytársaságok és szövetkezetek jövedelmeiből évről évre bizonyos részt tesznek félre tartalékul azért, hogy az illető társaságok fennállásának ideje alatt esetleg előforulandó rendkivüli kiadások és veszteségek az alaptőke sérelme [...]

Tartalékosok (hadviselés)

azok a katonák, kik tényleges szolgálati kötelezettség alatt nem állanak. A közös hadseregbeli T. tartalékbeli kötelezettségök alatt háromszori s legfeljebb négy-négy hétig tartó fegyvergyakorlatra [...]

Tartaléktestek (hadviselés)

(Reservekörper). A tartalékosok száma némely fegyvernemnél oly nagy, hogy azokból mozgósítás esetén nemcsak a békében fennálló csapattestek s általuk mozgósítás esetén felállítandó intézetek és egyéb alakulások hadi létszámra emelése eszközölhető, hanem [...]

Tartalékintézet (intézet)

A hadra kelt sereg T.-ei arra szolgálnak, hogy a mozgó seregtesteknél a hadi anyagokban beálló hiányokat közvetlenül pótolják, továbbá, hogy az elül levő vonalban felállított hasonló intézeteknek utánszállító intézetekül szolgáljanak; végre, [...]

tartalék tároló (elektronika)

Tartalékszálfázat (hajózás)

(ném. Reserve-Rundholz; ol. alberi di rispetto; ang. spare masto), a hajón levő mindazon száfák, vitorlafák, póznarudak stb., melyek előrelátásból, tartalékképen, rendesen a hajó külfalazata mentén fektetve és ahhoz kötve [...]

Tartalékos tiszti vizsga (hadviselés)

az egyévi önkéntesek vizsgája, melynek letétele után tartalékos tisztekké neveztetnek ki. A T. szept. második felében a hadosztályparancsnokságoknál tartatik.

Fatartalék

Régebben p. a mult sz.-ban még szokás volt az erdőgazdasági üzemtervben (l. o.) kisebb v. nagyobb, a rendes évi vágásoktól megkimélendő erdőterületet jelölni ki, melynek fatömege, a F., avval a rendeltetéssel [...]

Póttartalék (hadviselés)

a közös hadseregben és a honvédségnél háboru idején keletkező fogyaték pótolására szolgál. Ide tartoznak: a közös hadsereg (hadi tengerészet) és a honvédségek újoncjutalékainak fölös számmal besorozottak. Számuk nincs meghatározva. Ezek [...]

Hadtartalék

magában foglalja mindazon hadkötelezetteket, akik háboru esetében a béke idején létező haderő kiegészítésére s szaporítására felhasználhatók.

Díjtartalék

l. Biztosítás.

Szertartalék

5 négyfogatu kocsi, a hadi hídkészletek kiegészítésére szolgálnak, továbbá a felállitandó hidak készítéséhez szükséges szerelékekkel és szerszámokkal vannak felszerelve. Rendesen az utászzászlóaljaknál nyerik beosztásukat.

Édes tartalék

Erjedésmentesen megőrzött must. A borok édesítésére használják.

Tűzvonal-tartalék (hadviselés)

az a csapat, mely kezdetben a tűzharcra nem szükségeltetvén, előre nem látott esetekre a parancsnok rendelkezésére egyelőre készenlétben áll. A T. a tűzharcra rendelt csapatnak körülbelül 3/4-1/4 részét teszi.

Árvédelmi tartalék-alap

Nagyobb veszélyt okozó és költségesebb védekezést igénylő árvizek csak ritkán szoktak előfordulni. Az ármentesítő társulatok tehát nem szokták az ilyen rendkivüli árviz ellen való védelem költségét rendes előirányzatukba fölvenni: [...]

Vonattartalék-intézetek (intézet)

a hadra kelt seregnél: a hadtest-vonattelepek (Corps-Trainparks, 15), a lógyógytelepek (hasonlóan 15) és 15 hadseregi tábori vonattár.

Tüzérségi tartalék-intézetek (hadviselés)

(háboruban), rendeltetésük, hogy a csapatoknál rendszeresített löveg- és puska-lőszerben, továbbá a tábori tüzérség legénysége és lóállománya, valamint tüzérségi anyagában beálló fogyatékokat gyorsan pótolják. A T. a következőleg tagozódnak: 1. [...]

Munkaerő-tartalékok Hivatala (oktatás)

MTH: az ipari és a kereskedelmi szakmunkás-utánpótlás biztosítására 1950-ben életre hívott szerv, amelynek hatásköre az ipari és kereskedelmi tanulók isk.-ira terjedt ki. Az 1952?53. tanévtől a vas-, építő-, a bánya- és faipar [...]