Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
váltó bill
váltó bill of exc...
váltó changer
váltó draft
váltó points
váltó stiff
váltó switch
váltó elsőp... first of ex...
váltó másod... second of e...
váltó másod... second of e...
váltó megúj... renewal of ...
váltó prolo... renewal of ...
váltóállítá... pointing
váltóállítá... shifting
váltóállító... interlockin...
váltóállító... signal towe...
váltóarbitr... exchange ca...
váltóesedék... days of gra...
váltófutás relay race
váltogat to alternat...

Magyar Magyar Német Német
váltó & sta... Staffel (e)...
váltó (pénz... Wechsel (r)...
váltóáram Wechselstro...
váltófutás Staffellauf...
váltóláz Wechselfieb...
váltópénz Scheidemütz...
változás Veränderung...
változás Wandel (r)
változás & ... Wandlung (e...
változás & ... Wechsel (r)...
változatlan... unveränderl...
változatlan... unverändert...
változatos abwechlungs...
változatos wechselvoll...
változékony... unstet
változékony... wechselhaft...
változó wandelbar
változó & v... wechselnd
változó & v... veränderlic...
változtatás... Veränderung...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 134 db találat a(z) "VáltĂł" szóra

Váltó (elnevezés)

(aiguille, switch, Weiche). Hogy az állomásba érkező vonat két párhuzamos vágány bármelyikére behaladhasson, avagy e kettőről a vonat ugyanazon tővágányra kihaladhasson, illetőleg a vonatokat egyik vágányról a másikra [...]

változó (matematika)

Valamilyen halmaz egy (bármelyik) elemének helyét elfoglaló jel, többnyire betű. Egyenletekben és egyenlőtlenségekben a változókat rendszerint ismeretleneknek nevezzük. Ha azonban függvényt adunk meg egy olyan [...]

Változó (matematika)

(a matematikában), valamely mennyiségnek mérőszáma, ha az különböző értékeket vehet fel; ellenben állandó az oly mennyiség mérőszáma, melynek folyvást ugyanaz az értéke van.

Váltódíj (elnevezés)

törvényünk szerit 1/3%-a a váltóösszegnek, alkatrésze a fizetési kereset- s visszkeresetnek, ha a váltó fizetés hiánya miatt megóvatoltatik; követelheti továbbá a névbecsülő elfogadó a fizetőtől, ha a váltót azért nem fizethette ki, mert [...]

Váltóeke (szerszám)

Az olyan eke, mellyel a barázdát nemcsak jobbra, hanem balra lehet dönteni. A V. vagy két eketestből vagy fordítható eketestből áll és főképpen nagyon lejtős területek megszántásánál nyer alkalmazást, ezért nevezik hegyi ekének [...]

Váltójog (jog)

a váltóra s a váltói jogviszonyokra vonatkozó jogszabályok összessége. V.-ról azonban rendszerint csak akkor beszélünk, ha a V.-i szabályok külön, rendszeres összefoglalásban részesültek. Ma mondhatni minden jogi élettel biró [...]

Váltóláz (egészségügy)

Változás (tulajdonság)

ha valaminek helyébe más lép, akár térben, akár időben, akár az alkotó részekben, vagy az egésznek tulajdonságaiban, de olykép, hogy az új állapot a régivel törvényes rend gyanánt függ össze. E törvényes rend jogosít fel bennünket [...]

változat (elnevezés)

A zenében a témának különféle feldolgozása, erre általában a variáció nevet használják. Leggyakoribb a dallamvariáció, amely rendszerint ritmusvariációval is együtt jár. Az irodalomban változatnak, variánsnak nevezik ugyanazon [...]

Változat (elnevezés)

(lat. variatio), a zenében a legelterjedtebb műforma, akár mint önálló egész, akár pedig mint rövidebb-hosszabb részlete valamely zeneműnek. Jelentősége abban áll, hogy valamely önálló, leggyakrabban melodikus táncdarab vagy [...]

Váltóbúza (növény)

magyarban járóbúza, a mívelt búzának egy oly változat, mely ugy őszkor mint tavaszkor vethető, de ezt a jellemző tulajdonságát csak akkor tartja meg, ha felváltva mint őszi és tavaszi búza termeltetik.

Váltóláda (elnevezés)

több fiókkal felszerelt bordaláda, mely többszörös, valamint több szinü vetülékkel biró szövetek gyártásánál nyer alkalmazást.

Váltóóvás (elnevezés)

Váltópénz (pénz, pénzegység)

Váltópiac (kereskedelem)

az oly piac (legtöbbször tőzsde), amelyen váltóárfolyam jegyeztetik.

Váltósúly (vicces)

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Birkózók autójában az erőátviteli rendszer össztömege.

Váltószám (matematika, sport)

Szám, amely jelzi, hogy egy mértékben hány alacsonyabb rendű egység tesz ki egy magasabbat. Váltóverseny mint versenyszám.

Váltólevél (tárgy)

az a tárgy (leginkább papiros), melyre a váltónyilatkozatok vezetvék, más értelemben: a kibocsátói nyilatkozat. A tárgy minősége s alakja közömbös; bárminő s bármily alaku tárgyra vezethetők váltónyilatkozatok. Éppen igy szabadon [...]

Változó kő (kőzet)

a. m. hidrofán.

Váltóbélyeg (elnevezés)

Hazánkban, mint a legtöbb külföldi államban, a váltók illeték alá esnek. Ennek lerovása vagy más bélyeggel ellátott kincstári ürlapok felhasználása, vagy a kellően felbélyegzett váltóleveleknek aláirás előtti átbélyegzése útján történik. A [...]