Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
vadászat chase
vadászat hunt
vadászat hunting
vadászat shikar
vadászat shoot
vadászat shooting
vadászati j... shooting
vadászaton a-hunt
vadászatra ... to go a-hun...

Magyar Magyar Német Német
vadászat Jagd (e)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 16 db találat a(z) "Vadászat" szóra

Vadászat (vadászat)

a vadállatoknak szórakozásból v. haszon céljából való kinyomozása, követése és elejtése. A különböző vadászati módok szerint van falka-V. (l. o.) kerített vagy német V. (l. o.), Hajtó-V.-nál a felállott vadászok felé a hajtók terelik a vadat, e [...]

Vadászati adó (adózás)

a királyi adóhivatalok által kivetett és beszedett egyenes adó, amelyet a vadászati jog gyakorlásáért fizet mindenki, aki akár saját birtokán, akár másnak földjén kiván vadászni. Fel vannak ez alól mentve: a) az uralkodó család tagjai; b) [...]

Vadászati idő (vadászat)

Vadászati jog (jog)

egyfelől az a jogosítvány, melynél fogva valakit a vadászás gyakorlása, meghatározott területen vagy általában véve bárhol megillet; másfelől pedig azoknak a szabályoknak összességére vonatkoznak. A V. tehát, melynek tárgya az [...]

Vadászati törvény (vadászat)

Az 1883. XX. t-c. szól a vadászati jogról, a vadkárok megtérítéséről, vadászati tilalmakról, a hivatalos vadászatról, kihágásokról és büntetésről.

Vadászati védegylet (vadászat)

Orvvadászat

l. Vadorzás.

Körvadászat

az a vadászat, melynél a vadászok a rendszeresen beosztott hajtókkal együtt egy területet körülfognak, és a középpont felé közelednek. Midőn a kör szűkül, kürtjellel tiltják el a befelé való lövést; ha a vadászok és hajtók egymáshoz [...]

Fejvadászat

részben vallásos képzeleten alapuló szokás, mely hajdan a világ legnagyobb részében el volt terjedve. A legtöbb vad népnél a fiataloknak bizonyos számu, még pedig ellenséges törzs harcosaitól származó fejeket kell felmutatniok, ha a [...]

Nagyvadászat

a szarvasra, medvére, disznóra, farkasra stb. rendezett nagyobb hajtóvadászat. A N.-nál a hajtók egyik csapata előre elzárja oldalról a területet és csak akkor hajt, mikor a többiek is hozzá értek.

Hajtóvadászat

a vadnak emberekkel (hajtókkal) való terelése vadászok felé. A vadászok azon oldalon állnak, mely felé a vadnak szokott járása van, a hajtók velök szemben, egymástól lehetőleg nem nagyon távol, hogy a vad vissza ne törjön.

Falkavadászat

az a vadászat, melynél a falka által hajtott vadat lóháton addig üzik, mig a kutyák meg nem állítják, vagy le nem fogják. Falkával rendesen szarvasra, rókára és vaddisznóra vadásznak, Franciaországban nyulra is. A keletről eredt [...]

Német vadászat

v. kerített vadászat, amikor a nagy vadban gazdag terület egy részét kötelekre aggatott szines vászondarabokkal, tollcsomókkal (aggaték), hálóval v. ponyvával ugy kerítjük be, hogy csak a kamarának nevezett zárt terület [...]

Francia vadászat

l. Falkavadászat.

Kalidoni vadászat

az ókori költészetben gyakorta tárgyalt motivum, mitikus vadászkaland, mely nevét Kalidon (l. o.) városától vette. Oineus, Kalidon királya ugyanis a hitrege szerint Artemis istennőnek adósa maradt az áldozattal, mire a [...]

Országos magyar vadászati védegylet

alakult 1881. a célból, hogy a hasznos vadak óvását, a kártékony vadak irtását, a vadászat okszerü űzését, ez által nemzetgazdasági fontosságát emelje. Évenkint jutalmakat oszt ki (érmeket, okleveleket és pénzjutalmat) a vadászati [...]