Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Vajda... ----

Magyar Magyar Német Német
Vajda... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 16 db találat a(z) "Vajda" szóra

Vajda

(szláv vojvoda a. m. hadvezér) címet viselték hajdan Moldva és Oláhország hübéres fejedelmei, kik címüket utóbb a hoszpodáréval váltották fel; igy nevezték a lengyel királyságban a tartományok főnökeit is (lat. palatinus). Erdélyország [...]

Vajda (híres emberek)

1. Emil (soósmezei), iró és zeneművész, szül. Kolozsvárt 1858. Középiskoláit s az egyetemes is ott végezte. 1880. tanári oklevelet nyert; 1881. filozofiai doktorrá avatták. A zenekonzervatoriumban korán föltünt zenei [...]

Vajdaság (földrajz)

Autonóm tartomány Szerbiában, Jugoszlávia északi határvidékén. A többségben levő szerb lakosság mellett jelentős számú magyar kisebbség lakja. Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullását követően 1918. nov. elején szerb csapatok [...]

Vajda Emil

(soósmezei), iró és zeneművész, szül. Kolozsvárt 1858. Középiskoláit s az egyetemes is ott végezte. 1880. tanári oklevelet nyert; 1881. filozofiai doktorrá avatták. A zenekonzervatoriumban korán föltünt zenei tehetsége s [...]

Vajda Gyula

Művelődéstörténetiró, szül. Kaposváron 1843 máj. 14. A gimnáziumi ötödik osztály bevégzése után 1864 aug. 31. a kegyesrendbe lépett. Kecskeméten bevégezvén a gimnáziumi tanfolyamot, mint próbaéves tanár Kis-Szebenben tanított (1868-70). [...]

Vajda János

Költő, szül. Pesten 1827 máj. 7., megh. u. o. 1897 jan. 17. Szülei kevéssel születése után Válba költöztek (Fejér), ahol atyja uradalmi erdész volt. Magános erdei lakukban töltötte V. gyermekkorát, s a természet nagy [...]

Vajda Péter

Költő, szül. Vanyolán (Veszprém) 1808 jan. 20., megh. Szarvason (Békés) 1846 febr. 10-én. Szegény jobbágyszülők fia volt s gyermekévei szülőhelyének megragadó vidékén, a természet ölén teltek, innen későbbi nagy [...]

Vajda-Hunyad (földrajz)

Rendezett tanácsú város Hunyad vármegyében, a Cserna vize mellett, (1891) 624 házzal és 3037 lakóval (közte 904 magyar, 1610 oláh és 360 német), a hunyadi járás szolgabírói hivatalának széke, járásbírósággal és adóhivatallal, [...]

Vajda-Kamarás (földrajz)

község

Vajda Ödön Pál

Zirci, pilisi és szentgotthárdi apát, szül. Kaposváron 1834 jan. 29. A cisztercita rendbe lépett 1852 aug. 28., fogadalmat tett 1856 aug. 14., pappá szentelték 1858 febr. 13. Tanár volt Székesfehérváron 1856-68., [...]

Vajdafi Gusztáv (híres emberek)

Pedagogus, szül. Pesten 1832 jul. 17. Atyja V. József a fővárosnál tanácsos, iskolai igazgató s végéveiben Pest vármegye törvényszéki ülnöke volt. 1845-48. ő állott a fővárosi tanügy élén. Atyja egész a poetikai osztályig otthon, [...]

Vajdahunyad vára (építészet)

A három jól elkülönülő - román, gótikus és reneszánsz-barokk - részre tagolódó épület az 1896-os Ezredéves Országos Kiállítás egyik fő látványossága volt. Alpár Ignác 1855-1928 tervezte. Ma múzeum.

Vajda-Szent-Ivány (földrajz)

kisközség Maros-Torda vármegye régeni alsó j.-ban, (1891) 1732 magyar és oláh lakossal.

Mihály vajda

Havasalföldnek hires, zsarnok vajdája; aki 1549-1601. uralma alá hajtotta Erdélyt és Moldvát, sőt nagyravágyó tervei Lengyelország meghódítására is irányulnak. Fia volt az 1554-57. uralkodó Petraskó vajdának és ifju korában [...]

Szerb vajdaság

l. Bánság.

Piski-vajdahunyadi vasút

építette a bányakincstár a Vajda-hunyadon levő vasgyára érdekében. A forgalomnak átadatott 1884. Hossza 15 044 km. Helyi érdekü vasút jellegével biró sík pálya. Az építkezési tőke 463,466 frt volt. Az üzemet az államvasutak saját [...]