Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
vas iron
vas tartalm... iron waters...
vasakaratú ... ironside
vasal to goose
vasal to iron
vasal to plate
vasal to press
vasalás armor
vasalás armour
vasalás band
vasalás crease
vasalás hinge
vasalás iron mounti...
vasalás pressing
vasalás tramp
vasaló iron
vasalódeszk... ironing boa...
vasalt shod
vásár fair
vásár mop fair

Magyar Magyar Német Német
vas Eisen (s)
vasal bügeln
vasalás & v... Eisenbeschl...
vasaló Bügeleisen ...
vasalt bügelfrei
vásár Messe (e)
vásárcsarno... Markthalle ...
vásári kiki... Marktschrei...
vásárló Abnehmer (r...
vásárló & v... Kunde (r)
vásárló & v... Kundin (e)
vásárló ért... Kaufwert (r...
vásárlóerő Kaufkraft (...
vásárlók kö... Kundenbuch ...
vasárnap Sonntag (r)...
vasárnapi sonntägig
vasárnaponk... sonntäglich...
vasárnaponk... sonntags
vásárváros Messestadt ...
vasbeton Eisenbeton ...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

A találat 200 darabra szűkítve a(z) "Vas" szóra. Szűkítse a keresési feltételt!

Vas (földrajz)

Vármegye hazánk dunántúli részében; határai É-on Alsó-Ausztria és Sopron vármegye, K-en Veszprém, D-en Zala vármegye, Ny-on Stájerország. Területe 5035,31 km2. Földalakulatára nézve Vas vármegye két részre osztható; kisebb keleti fele [...]

Vas (elnevezés)

(lat., többes vasa a. m. edény, erek.) Vasa, sacra, templomi edények. - A boncolástanban igy neveztetnek: a vasa sanguinis a. m. vérerek; vasa lymphatica a. m. nyirok-erek; vasa serosa a. m. u. n. savós [...]

Vasa (híres család)

svéd királyi család.

Vass (híres emberek)

1. Bertalan, iró és tanár, szül. Székesfejérvárott 1857 máj. 1. A gimnázium 6 osztályát u. o., a 7-8. osztályát Egerben végezte. 1873. a ciszterci rendbe lépett. A hittudományokat négy éven át Zircen hallgatta, mialatt magánúton a tanári [...]

Vasad (földrajz)

nagyközség Bihar vármegye érmihályfalvai j.-ban, (1891) 1233 oláh és magyar lak.

Vásár (kereskedelem)

az a hely és alkalom, ahol előre meghatározott időben vevők és eladók tömegesen találkoznak, hogy adás-vétel ügyleteket kössenek. Különösen fontosak voltak a V.-ok a gazdasági forgalom fejletlen állapotában, amikor [...]

Vasas (földrajz)

kisközség Baranya vármegye pécsi járásában, (1891) 1303 magyar és német lak., gőzmalommal, a dunagőzhajózási társulatnak itt jelentékeny kőszénbányái vannak, melyeknek adományozott területe 820 ha.

Vasfa (növény)

különböző forróvidéki, sötétszinü, nehéz és kemény fa neve. (A V. a viznél nehezebb, olyan kemény, hogy csak a legjobb szerszámmal dolgozható fel. Ilyen a Robinia panacoea Aubl. Dél-Amerikából, a Stadtmannia oppositifolia [...]

Vasfű (növény)

(galambfű vagy galambocfű, himszaporafű, lakatfű, szentfű, keserüfű, Verbena officinalis L.), az ajkasokkal rokon növénycsalád tagja, egynyári gyökérből kihajtott 0,3-0,5 m. magas szárán alulról [...]

Vaskő (földrajz)

(Moravica, Eisenstein), kisközség Krassó-Szörény vármegye bogsáni j.-ban, (1891) 1167 oláh és német lak. Itt az osztrák államvasúttársaságnak nagy vasércbányái, továbbá az Árpád Gold Syndicate Limited angol társaságnak arany- és ércbányái vannak.

Vaskő (anyag)

Vasút

Vaspálya (railroad) gyűjtőnév alá foglalhatók mindazok az utak, melyeken a súrlódás csökkentése végett a járóművek kerekei fémsíneken mozognak. Az ekként értelmezett V.-akon a mozgató erő emberi, állati avagy mechanikai erő, [...]

Vasút (közlekedés)

Vaspálya (railroad) gyűjtőnév alá foglalhatók mindazok az utak, melyeken a súrlódás csökkentése végett a járóművek kerekei fémsíneken mozognak. Az ekként értelmezett V.-akon a mozgató erő emberi, állati avagy mechanikai erő, [...]

Vasaka (név)

Huesca arab neve.

Vasari (híres emberek)

György, olasz festő, építész és művészettörténetiró, szül. Arezzóban 1511 jul. 30., meghalt Firenzében 1574 jun. 27. Firenzében Michelangelo és Andrea del Sarto tanítványa volt, de leginkább Ráfael és Michelangelo nagy római [...]

Vásáry (híres emberek)

1. Miklós, esztergomi érsek. Atyja Miklós, anyja Telegdy-leány volt, Csanád érsek nővére. Eddig hibásan Monoszlaynak irták. 1332. egri egyházmegyei borsvai főesperes, 1333. váradi kanonok, 1339. esztergomi prépost. Ez állásában két [...]

Vasbor

A vérszegénység gyógyítására készített magas vastartalmú gyógybor.

Vashíd (műszaki)

Olyan híd, amelynek a hidaló szerkezete van vasból, legyen bár az alépítménye más anyagból is. A vas alkalmazása a hídtartók építésében a múlt század végén kezdődik. 1779. építették Angliában az első V.-at, és pedig teljesen öntött vasból [...]

Vaskóh (földrajz)

kisközség Bihar vármegye V.-i j.-ban, (1891) 655 oláh és magyar lakossal, a járási szolgabirói hivatal széke, járásbirósággal, vasművel, fürészgyárral, vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Környékén roppant [...]

Vaskor (kor, korszak)

az őskor művelődési haladásának harmadik és utolsó korszaka. A V.-nak Európa északibb részein több fázisát ismerik, mint a délibb vidékeken. Kr. e. 100-tól Kr. u. 500-ig volt a régi V., mely a rómaiak uralma előtti és alatti, [...]