Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
anyag body
anyag material
anyag matter
anyag shit
anyag stuff
anyag substance
anyag substrate
anyag substratum,...
anyag theme
anyagbeszer... shopper
anyagcsata war of reso...
anyagcsere metabolism
anyagellátó... victualler
anyageloszt... spreader
anyagfelfut... inlet
anyagfelhas... input
anyagfelold... hydropulper...
anyagfoszla... refiner
anyagi corporeal
anyagi financial

Magyar Magyar Német Német
anyag Material (s...
anyag Stoff (r)
anyag Substanz (e...
anyagbeszer... Materialein...
anyagcsere Stoffwechel...
anyagi & an... materiel
anyagi kár Sachschaden...
anyagiak (p... Mittel (Pl....
anyagszállí... Materiallie...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 98 db találat a(z) "anyag" szóra

Anyag

(lat. materia) jelenti 1. ellentétben a formával azt a határozatlant, aminek az alak határozottságot ad; ez értelemben beszélünk az A.-ról, melyből valamely tárgy, mű készült, de a költői mű A.-áról is, melyet a költő [...]

Anyag

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Amire a materializmus épül.

anyag (filozófia, művészet)

Alapanyag, nyeranyag, segédanyagok. Esztétikai értelemben az a vizuális vagy (és) auditív érzéki formával rendelkező közeg, amelyben a művész alkotásái rögzíti (pl. kő, fa, fém, festék, zenei hang, leírt vagy kimondott szó, a mozgó [...]

Anyagszók

l. Fogalomszók.

Anyagáram

Általában valamely anyag, (közeg) vagy valamely alkotó (komponens) egységnyi keresztmetszeten, időegység alatt áthaladó mennyiségét jelzi. A környezetvédelemben a fogalomnak legnagyobb szerepe a vizekkel, és a [...]

Anyagyökér

angyalital-gyökér, Szt. János virága, lúgfű, Máriafű, luciánfű, hájvirág, Barra szerint a. m. Arnika Hasznos orvosi növény, azért néhol kertben is tartják. A hegyi réteknek valóságos dísze, de a jószág nem eszi. Virága meg a gyökere [...]

Anyagi jog

l. Jog.

Anyaggödör

bizonyos mélységig kiaknázott, fölül nyílt terület. A töltések építésére használt A.-t köbgödörnek is (népiesen kubikgödörnek) hívják, minthogy rendesen szabályos alakúak. A homok- és kavicstermelésre használt A.-t bányának is [...]

Anyagcsere

alatt a szervezetünkben történő azok a folyamatok értendők, melyeknél kivülről tápanyagokat veszünk fel és kiválásztó szerveink útján az azokból bennünk képződött bomlásanyagokat választjuk ki. A szervezetünkben folyó idegműködés, [...]

Anyagcsere

anyaghullám (fizika)

Anyagi részecskékhez rendelhető hullám. Louis de Broglie Nobel-díjas francia fizikus 1924-ben jutott arra a következtetésre, hogy az anyagi részecskéknek hullámtulajdonságuk is van. Először Clinton Joseph Davisson és [...]

anyagmérleg (kémia)

Részletes mennyiségi elszámolás valamelyik kémiai folyamatban vagy vegyipari műveletben használt és keletkező anyagokról. Alapja az anyagmegmaradás törvénye.

Anyagelviség

csinált szó, a. m. materializmus.

anyagszerűség (művészet)

Művészeti minőség, amely akkor jön létre, ha az alkotó művének elkészülésekor a választott művészeti ág és műfaj formai közegének keretei között marad, s minél sértetlenebbül megőrzi az alkotás során felhasznált anyagok természetes [...]

Anyagforgalom

A természeti környezetben a különféle elemek, vegyületek, anyagok mozgása az élő szervezet anyagcseréje (metabolizmus) kapcsán, az élőlénytársulások (biocönózis) tagjai és környezete között, illetve az élő és élettelen természet [...]

Anyagyülekezet

L. Egyházi szervezet.

Anyagvizsgálás

A célja különböző anyagok tulajdonságainak minőségükre és összetételükre való megvizsgálása, amennyiben egyrészt használhatóságuk, alkalmazhatóságuk, tartósságuk és szilárdságuk, másrészt gazdasági és egészségi v. tápláló értékük ezektől függ. Eszerint [...]

anyagszerkezet (fizika)

Anyagok, testek belső szerkezete. Különböző szintjei lehetnek aszerint, hogy minek a szerkezetéről van szó, és milyen mélységig megyünk el a vizsgálatban. Pl. fémtárgyak vizsgálata esetén a fémet alkotó mikroszkopikus [...]

anyagi rendszer (fizika)

Kölcsönhatásban levő testek olyan együttese, amelyet valamilyen vizsgálati szempontból elkülönítünk más testek (az ún. környezet) hatásától. Pl. tökéletesen hőszigetelő edénybe zárt testek hőtani szempontból anyagi [...]

Anyagfeszültség

az anyag elemi pontjainak egymásra ható vonzó és tapadó képessége. Az anyag belsejében akkor lép fel, midőn valamely külső erő az anyag elemi pontjait az erő behatása alatt elfoglalt egymáshoz való helyzetükből kimozdítja.