Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
atom atom
atom aláosz... atom scaler...
atom- atomic
atom- atomical
atom- nuclear
atombiztos nuclear-pro...
atombomba atom bomb
atombomba atomic bomb...
atombomba-r... atomic blas...
atombomba-r... atomic blas...
atombombázó... atomic bomb...
atombombázó... atomic dest...
atombomlás atomic disi...
atombontás atomic fiss...
atomcsapadé... fall-out
atomcsapás atomic stri...
atomcsend nuclear tes...
atomcsend e... nuclear tes...
atomelmélet... atomic theo...
atomenergia... atomic ener...

Magyar Magyar Német Német
atom Atom (s)
atomfizikus... Kernphysike...
atomizál atomisieren...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 107 db találat a(z) "atom" szóra

atom (atomenergia)

a kémiai elemeknek vegyi úton tovább nem bontható legkisebb részecskéje, amelynek kémiai sajátságai megegyeznek az elem kémiai sajátságaival összetételek előtagjaként: az atomra vonatkozó, vele kapcsolatos vminek parányi [...]

Atom (tudomány)

A kémiában az atom a kémiai elemek legkisebb olyan mennyisége, ami még őrzi az elem kémiai tulajdonságait. Ilyen értelemben az atomok a molekulák és az anyag alapvető összetevői. A modern természettudományok kísérletileg [...]

atom

a közönséges matéria legkisebb blokkja, amely egy parányi, de a tömeg nagyobb részét hordozó töltetlen neutronokból és pozitív töltésű protonokból felépített magból és az azt övező negatív töltésű elektronokból áll. Az elektronok száma [...]

Atomok

(kémia). A. alatt ama legkisebb részecskéket értjük, amelyekből végeredményben valamennyi test össze van téve. Különféle atomokat különböztetünk meg amelyek úgy súlyra mint anyagra nézve egymástól különböznek, és sem [...]

atomóra (atomenergia, fizika)

atomok v. molekulák kibocsátotta ultrarövid elektromágneses hullámok által vezérelt rendkívül pontos időmérő eszköz

Atomóra

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) A híres szegedi író nagy pontosságú időmérő eszköze.

atommag (atomenergia)

Az atom 10-5 nm nagyságrendű átmérővel rendelkező, pozitív töltésű központi része, amely az atom tömegének több mint 99,9%-át tartalmazza. Az elektromosan semleges atom atommagjában levő pozitív töltésű protonok száma [...]

atomion (atomenergia)

ionizált atom

Atomóra (elektronika)

( molekulaóra). Igen nagy pontosságú frekvencianormália, ill. időnormália, minthogy az atomoknak vagy molekuláknak úgyszólván állandó tulajdonságain alapszik. atomórával ezideig mintegy 10-10 frekvenciaállandóságot sikerült [...]

Atomsúly

l. Atomok.

atomsúly (atomenergia, vegyészet)

Relatív atomtömeg.   Nemzetközi Kémiai Unió 1961-ben megszövegezett meghatározása megszüntette a kémiai és fizikai atomsúlyok közötti különbségeket, és a atomsúlyskála (vagyis az atomtömeg) egységéül a 12 [...]

atompatt (politika, történelem)

a Szovjetunió és az USA katonai atomerejének nagyjából megegyező állapota (főleg nyugati hírforrásokban; az atom és a patt szó összetételéből)

atomrács (atomenergia)

Kovalens kémiai kötéssel kapcsolódó atomok szilárd halmaza, kristályrácsa. A szomszédos atomok közt nagy az elektronsűrűség, jellegzetes példa rá a gyémánt. Az atomrácsos kristályokra jellemző a nagy kötési energia, ennek [...]

atomista (atomenergia)

az atomizmus híve, követője az atomizmusra jellemző, vele kapcsolatos

atomizál (műszaki, politika)

apró részekre, egyedekre bont, szaggat (pl. társadalmat, szervezetet) porlaszt

atomtörzs (atomenergia)

Az atomnak az atommagból és a körülötte levő lezárt elektronpályákból álló része. Más szavakkal: a vegyértékelektronok nélküli atomrész. Az atomtörzs általában pozitív töltésű, a nemesgázoké semleges.

atomtömeg (atomenergia)

Valamely elem egyetlen atomjának a tömege. Ebből következően az atomtömeg nagyon kis érték. Például egyetlen hidrogénatom tömege: 1,66*10-27 kg. Az atomtömeget a moláris tömeg és az Avogadro-állandó hányadosaként [...]

atomsugár (atomenergia)

Atomrádiusz: az alapállapotban levő, közel gömb alakú atomok sugara. A szabad (kémiai kötésben nem levő) atomok sugara azon legkisebb távolság fele, ameddig két azonos atom megközelíheti egymást anélkül, hogy kémiai [...]

atompálya (atomenergia)

Az atomnak az a része, amelyben az elektron nagy valószínűséggel előfordulhat az atommag körül. Az atompályát pontosabban az elektron atomi pályájának nevezzük. Az atompályákat úgy ábrázolják, hogy az atommagot térbeli [...]

Atomizmus

(gör.) neve azoknak a rendszereknek, melyek atomokból, azaz minőségükben változatlan, legkisebb, oszthatatlan részekből konstruálják az anyagot. Ezeket a legkisebb részeket, atomokat v. minőségre nézve [...]