Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
egyenlet equation
egyenlet eg... side of an ...
egyenletes equable
egyenletes even
egyenletes flat
egyenletes moderate
egyenletes slick
egyenletes smooth
egyenletes steady
egyenletes uniform
egyenletes ... plane
egyenletes ... smooth runn...
egyenletes ... even pace
egyenletes ... measured
egyenletes ... measured
egyenletes ... smooth runn...
egyenletes ... true ground...
egyenletes ... even pace
egyenletes ... linear scan...
egyenletes ... true ground...

Magyar Magyar Német Német
egyenlet Gleichung (...
egyenletes gleichmäßig...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 20 db találat a(z) "egyenlet" szóra

egyenlet (matematika)

Olyan logikai függvény (változóktól függő állítás, nyitott mondat), amely azt mondja, hogy egy kifejezés egyenlő egy másik kifejezéssel. Rendszerint olyan kifejezésekre vonatkozik, amelyeknek az értékei számok. Ilyen [...]

egyenletrendszer (matematika)

Két vagy több egyenlet ún. logikai konjunkciója (logikai és-sel való összekapcsolása). Az egyenletrendszer megoldásai azok a számok, számpárok, számhármasok stb., amelyek igaz állítássá teszik az első egyenletet és a másodikat és a [...]

Időegyenlet

V. időegyenlítés. A valódi és a közép napi idő közt különbség az I. Rendesen középidőben fejezik ki olyformán, hogy az I.-et a valódi időhöz algebrailag hozzá kell adnunk (azaz hozzáadni, ha pozitiv, levonni, ha negativ [...]

Binom egyenlet

oly egyenlet, melynek baloldala csak két tagból áll, tehát ilyen alaku: xn-a=0. Ez egyenleteknek azért van, kiváló fontosságuk az egyenletek általános elméletében, mert tisztán gyökvonással megoldhatók, és minden más, tisztán [...]

állapotegyenlet (fizika)

Valamely anyagi rendszer állapotát meghatározó jellemzők közti összefüggés. Pl. az ún. ideális gáz állapotegyenlet 1 mólnyi gázmennyiségre vonatkoztatva: pV = RT, ahol p a gáz nyomása, V a térfogata, T az abszolút hőmérséklete, R [...]

integrálegyenlet (matematika)

Olyan függvényegyenlet, amelyben az ismeretlen függvény integráljel alatt szerepel.

algebrai egyenlet (matematika)

Olyan egyenlet, amelyben az ismeretlen mennyiségekkel a négy alapműveleten kívül nem végzünk más műveletet. Az algebrai egyenletben egy v. több ismeretlen szerepelhet, különböző, hatványokon. Az ismeretlenek [...]

Algebrai egyenlet

l. Algebra.

Pell-féle egyenlet

l. Határozatlan egyenlet.

Másodfoku egyenlet

az ax2 + bx + c = 0 alaku egyenlet. Két gyöke: [ÁBRA] A két gyök egymással egyenlő, ha a diszkriminánsnak vagyis a 4ac - b2 kifejezésnek értéke zérus.

Harmadfoku egyenlet

az a x3 + b x2 + c x + d = 0 alaku egyenlet. Azáltal, hogy egy uj y ismeretlent vezeünk be, mely x-szel a következő kapcsolatban van: [ÁBRA] az egyenlet ily alakra hozható: y3 + p y + q = 0, melyben a [...]

Diofantoszi egyenlet (matematika)

Olyan egész együtthatós algebrai egyenlet, amelynek egész számú megoldásait keressük. Legegyszerűbb az elsőfokú, kétismeretlenes Diofantoszi egyenlet, melyet a következő alakban szokás felírni: ax+by = c. Ennek az [...]

differenciálegyenlet (matematika)

olyan egyenlet, amelyben ismeretlen függvények, ezek differenciálhányadosai és független változók szerepelnek

Abel-féle egyenletek

Az algebrailag megoldható egyenletek fontos osztálya. A kombinatórius algebra utján röviden azzal jellemezhető, hogy Galois-féle csoportjának összes szubstituciói egymással felcserélhetők. Ezt az egyenletosztályt Abel [...]

Határozatlan egyenlet

Tágabb értelemben minden oly egyenlet, mely több mint egy ismeretlent tartalmaz, mert egynek kivételével az ismeretlenek értékei szabadon választhatók. Hasonló értelemben határozatlan egy m egymástól független egyenletből álló [...]

Differenciál-egyenlet

Az oly egyenlet, mely egy vagy több differenciál-hányadost tartalmaz, de azonfelül a differenciált függvény vagy függvények és független változók is előfordulhatnak benne. Egy változós függvények esetében [...]

exponenciális egyenlet

olyan egyenlet, amelyben az ismeretlen a hatványkitevőben (is) szerepel

bikvadratikus egyenlet (matematika)

negyedfokú egyenlet

Paralelmetrikus egyenlet

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Nem evilági mértékegységekkel dolgozó matematikai formula.

Barkhausen-féle csőegyenlet (elektronika)

Megadja az elektroncső meredeksége (S), áthatása (D) és belső ellenállása (R1) közötti összefüggést, mely szerint: S.D.R1=1. Mint az egyenlet mutatja, az elektroncső három sztatikus főparaméterének szorzata: 1. A [...]