Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
egyház church
egyházfegye... interdict
egyházfegye... bishop's ch...
egyházfi beadle
egyházfi parish cler...
egyházi ecclesiasti...
egyházi parochial
egyházi spiritual
egyházi adó... scot and lo...
egyházi áto... excommunica...
egyházi áto... fulmination...
egyházi bír... spiritual c...
egyházi bün... to lay unde...
egyházi éne... chant
egyházi éne... choral
egyházi éne... chorale
egyházi éne... hymn
egyházi éne... hymnal
egyházi éne... hymn-book
egyházi éne... chorister

Magyar Magyar Német Német
egyház Kirche (e)
egyházi kirchlich
egyházi & p... geistlich
egyházi év Kicherjahr ...
egyházközsé... Gemeinde (e...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 95 db találat a(z) "egyház" szóra

egyház (vallás)

A kereszténység kezdetén az egyház a templomot, az eklézsia a templomban összegyűlt híveket jelentette. Miután a IV. sz.-ban Nagy Constantinus elismerte a kereszténységet, az egyház a hívek hierarchikusan tagolt, [...]

Egyház

Egyházak a különböző vallásokban. Az egyház egyes nézetek szerint nem más, mit az intézményesült vallás. Jelenleg Magyarországon körülbelül 150 egyház van bejegyezve és számos egyház működik hivatalos bejegyzés nélkül is. Az [...]

Egyházi átok (vallás)

A pápa fegyvere. 1076. február 14-én VII. Gergely pápa az általa összehívott zsinaton egyházi átokkal sújtotta IV. Henrik némer-római császárt, és megtiltotta neki a birodalom irányítását. Henrik számára a kiközösítés politikai [...]

Egyházi zene (zene)

(kultikus, templomi, liturgikus zene, lat. musica ecclesiastica, sacra, divina, ol. musica da chiesa, ném. Kirchenmusik, fr. musique d'église, ang. church music, cathedral music). Minden zenekultúra ősi [...]

Egyházszakadás

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Rosszul megépített bérházak emeleteinek egymásra omlása.

egyházszakadás

Schizma: A kereszténység kettészakadása a XI. sz.-ban nyugati (római katolikus) és keleti (görögkeleti ortodox v. pravoszláv) egyházakra. Előzményei a nyugat-európai és a keleti (bizánci) gazd.-társ. fejlődés eltérésére nyúlnak [...]

Egyházi hangnemek (zene)

(Kirchentöne, toni v. modi ecclesiastici) azok a hangsorok (melódiatípusok), melyek a homofon zene korszakában, de még a vokális polifónia virágzása idején is (egészen a 17. századig) külön hangnemek (hangfajok) [...]

Egyházszervezet kialakítása (történelem)

A hittérítést külföldi papok végezték. Ez István uralkodása alatt be is fejeződött. A II. törvénykönyv elrendelte, hogy 10-10 falunként építsenek egy templomot. A királyi magánbirtokon püspökséget szerveztek, a XI. században [...]

Fegyház

A magy. btkv.-ben büntettekre megállapított legsulyosabb szabadságvesztési büntetési nem. Lehet életfogytiglani v. határozott időtartamu. Az utóbbinak legrövidebb tartama 2 év, leghosszabb tartama 15 év. Országos [...]

Újegyház

(Leschkirch, Nocrichi), nagyközség Szeben vármegye Újegyházi j.-ban, (1891) 1061 német és oláh lak., a járási szolgabirói hivatal széke, járásbirósággal, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Ú. azelőtt a hasonnevü szék [...]

Anyaegyház

anyatemplom, v. plébániaegyház (latinul: ecclesia parochialis, eccl. baptismalis v. eccl. mater), általában mindazok, melyekből 1. valamely országban a kereszténység a többi helyekre elterjedt. A.-kul tekintették az [...]

Kétegyháza

nagyközség Békés vmegye gyulai j.-ban, (1891) 3766 oláh és magyar lak., kettős vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. 1412-ben Zsigmond király egy részét fővényesi Syketh Eleknek adományozta, másik részét az [...]

Fiókegyház

v. leányegyház, latinosan filia, a katolikus és protestáns egyházjog szerint olyan egyházközség, mely nem képez önálló lelkészséget, hanem egy másik községnek (anyaegyház) tartozéka, l. Filia.

Féregyháza

kisközség Temes vmegye ujaradi j.-ban, (1891) 1229 oláh és magyar lak.

Félegyházi

Tamás, debreceni ref. lelkész, szül. Debrecenben, mely évben, nem biztos; meghalt 1586 jan. 16. Tanult ugyanott 1557-61-ig, azután 1561-64-ig Krakkóban, Boroszlóban, Frakfurtban s végül Wittenbergában. Tanító Turon [...]

Félegyháza

1. Bihar-F., l. Bihar-Félegyháza. 2. Kis-Kun-F., rend. tanácsu város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében, (1891) 4466 házzal és 30326 lakossal (közte 30156 magyar, 111 német, hitfelekezet szerint 29235 róm. kat., 196 [...]

Államegyház

l. Egyház.

Nyiregyháza

rendezett tanácsu város Szabolcs vármegyében, a Nyirségben, teljes lapályon, 115 m. tengerfeletti magasságban fekszik. A város újabb időben nagy lendületet vett s egyike az Alföld legcsinosabb s fejlettebb [...]

Nyáregyháza

(Alsó- és Felső-), kisközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye pesti felső j.-ban, 1617. magyar lak., vasúti megállóval, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Fejéregyház

l. Holics.