Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
fejlődés advance
fejlődés advancement...
fejlődés development...
fejlődés evolution
fejlődés growth
fejlődésben... underdevelo...
fejlődésben... infantile
fejlődésben... scrogged
fejlődésben... stunted
fejlődésben... scalawag
fejlődési evolutionar...
fejlődési incidental ...
fejlődési f... stage
fejlődési h... stunted gro...
fejlődéskép... formative
fejlődéssel... incidental ...

Magyar Magyar Német Német
fejlődés & ... Entwicklung...
fejlődés & ... Gedeihen (s...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 25 db találat a(z) "fejlődés" szóra

Fejlődés

az állattanban az alakbeli változásoknak azon, majd egyszerübb, majd bonyolódottabb sorozata, melyet az állat keletkezésétől, azaz a peteállapottól az ivarérettségig, azaz életének a szaporodásra alkalmas szakáig átél. - F.-tan [...]

fejlődés

Filozófiai kategória, amely változást eredményező mozgást jelöl. Olyan - anyagi rendszerekre jellemző - mozgást, amely bizonyos stagnálások, visszaesések ellenére magasabb minőségi szervezettségű rendszereket eredményez. A [...]

fejlődéslélektan

A lélektannak az az ága, amely a törzsfejlődéstan és az emberi élet különböző szakaszaiban a lelki (pszichikai) fejlődés törvényszerűségeit és sajátosságait vizsgálja.

fejlődési szakasz

a fejlődéslélektan kategóriája, mellyel a gyakorlati, elsősorban a nevelő munka szükséglete alapján korszakokra osztja az ember egyedi fejlődését. A felosztás alapja a valóság visszatükrözésének színvonala a személyek [...]

Kifejlődés

a seregrészeknek menetoszlopokból harcalakzatokba való átmenete. - K. az esztetikában, l. Bonyodalom és Dráma.

Kifejlődéstan

(növ., morphogenia), l. Alaktan.

Gyorsfejlődés

Backewell (l.o.) ideje óta ismeretes állati tulajdonság, mely a növendékállatok kitünő etetése s ápolása, valamint megfelelő tenyészkiválasztás által szerezhető meg, s tehető fajtatulajdonsággá. A Gy.-ü állatok a testhez [...]

egyedfejlődés (biológia)

Az élőlények alaki, működésbeli változása a megtermekényítéstől (szaporodás) a halálig. A növények legtöbbjénél az egyedfejlődés legjellemzőbb vonása, hogy a teljes egyedfejlődés két szakaszra tagolódik, ivaros és ivartalan nemzedékre. [...]

Visszafejlődés (biológia)

csillagfejlődés

a csillagok életének különböző állapotú szakaszai, amelyek a csillagoknak egy gázfelhő, főként hidrogén összehúzódásával történő megszületésével kezdődnek. A növekvő felhő mind több gázt vonz magához, a növekvő gravitáció [...]

Törzsfejlődéstan (tudomány)

Morális fejlôdés (oktatás)

erkölcsi fejlődés

Magzati fejlődés (anatómia)

A magzati fejlődés a szervek kialakulásától a terhesség végéig tart. A terhesség idotartama általában 280 nap.

egyedfejlődéstan (biológia)

Az élővilág egyedi fejlődésének általános törvénységeit vizsgáló tudományág.

Affektív fejlődés (oktatás, )

(lat. "érzelmi"): az érzelmi kifejezőkészség és érzékenység, a mások érzelmeire való reagálás képességének fejlődése a gyermekkorban. Testvérkutatások eredményei szerint a kisgyermek igen korán felismeri mások érzelmeit, míg a reagálóképesség [...]

Kifejlődési elmélet

l. Evolució.

Nevelés és fejlődés (oktatás)

Az ember viselkedésében, magatartásában, lelki életében maradandó változás sokféle hatás nyomán állhat elő. Tartós változásokat hoznak létre a biológiai folyamatok, a növekedés, a lelki folyamatok idegrendszeri alapjainak érése, a testi [...]

fenntartható fejlődés

Olyan, szakemberek által kívánatosnak és követendőnek tartott gazdaságfejlődési modell, amely anyag- és energiatakarékos termeléssel, a fogyasztás ésszerű szintjén biztosítja az alapvető emberi szükségleteket úgy, hogy [...]

Családfejlôdés szakaszai (oktatás)

A család a külső társ.-i folyamatok hatására, ill. a benne élők helyzetének alakulásától függően folyamatos változáson megy keresztül. Egyes szerzők a család fejlődését - az élő szerv.-ek mintájára - úgy írják le, mint egymásra [...]

Akadályozott beszédfejlődés (oktatás, )

Diszfázia