Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
forradalom revolution

Magyar Magyar Német Német
forradalom Revolution ...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 22 db találat a(z) "forradalom" szóra

forradalom

Társadalmi forradalom

Forradalom

tágabb értelemben minden erőszakos átalakítás, felforgatás a fizikai épp ugy mint a politikai és társadalmi életben; szorosabb értelemben az állam alkotmánynak erőszakos megváltoztatása. A hirtelen keresztül vitt [...]

ellenforradalom

A viharos erejű társ. mozgásnak az a fajtája, amely a már meghaladott társ.-gazd. viszonyok, a politikailag már megdöntött uralkodó osztály visszaállítására (restaurálására) törekszik. A polgári átalakulás folyamatát a feudális erők [...]

Palotaforradalom (fogalom)

ipari forradalom (geológia)

A XIX. században alakultak ki Nyugat-Európában a gyárak és a nagy termelőüzemek. Az emberek ettől kezdve nem otthon vagy saját műhelyükben dolgoztak, hanem a gyárakban tömeges méretű árutermelést végeztek. A [...]

ipari forradalom (történelem)

a kézművességtől a gyári tömegtermeléshez vezető technikai fejlődés folyamata, a munkagépek feltalálása és a gőzgép révén a közlekedés gyökeres átalakítása. A XVIII. sz.-i Angliában kezdődött a textilipar gépesítésével, majd a [...]

polgári forradalom (történelem)

A társadalmi forradalom egyik típusa, amely a feudalizmus megdöntésére irányul, célja a kapitalizmus fejlődésének biztosítása, a polgárság hatalomra juttatása. Egyes polgári forradalmakban - a körülmények alakulása folytán - [...]

Juliusi forradalom

l. Franciaország (VII. köt. 550 old.).

Februári forradalom

igy nevezi a történelem azon fölkelést, mely Párisban 1848 február 24. kitört. Lajos Fülöp király trónját megdöntötte és köztársasági államformát léptetett életbe. L. Franciaország.

februári forradalom (történelem)

Az I. világháborúban az Antant egyik hatalmaként részt vevő Oroszországban 1917 elejére forr. helyzet alakult ki. A tartós nélkülözés miatti sztrájk- és parasztmozgalmak egyre nagyobb tömegeket mozgattak meg, s a [...]

Polgári forradalom. (társadalmi)

A polgárság érdekeit szolgáló.

II. ipari forradalom

Az ipari forradalom az a folyamat, melynek során az iparban minőségi változások mennek végbe. A tudomány prioritása a technikával szemben, entrum kiszélesedése és átrendeződése,  monopóliumok létrejötte a mezőgazdaságban: [...]

őszirózsás forradalom (történelem)

Az 1918. októberi mo.-i polgári demokratikus forradalom elnevezése. Az I. világháborútól megcsömörlött tömegek - a király és az uralkodó körök huzavonáját látva - az 1918. okt. 30-ról 31-re virradó éjszaka olyan hatalmi [...]

társadalmi forradalom (politika, történelem)

Az osztálytársadalmak fejlődésének az a szakasza, amelyben a fejlettebb társadalmi-gazdasági alakulat felváltja a fejletlenebbet. A társadalmi forradalom döntő mozzanata a pol. hatalom megragadása az új, haladó osztály [...]

Szeptemberi forradalom

az 1830 szeptember 23-26. Brüsszel utcáin történt harcok.

angol polgári forradalom (politika, történelem)

Társadalmi forradalom a XVII. sz.-i Angliában a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet vérehajtására. Feltételeit a XVI. sz.-ban kezdődött eredeti tőkefelhalmozás a kistermelők elválasztása a termelési eszközöktől, [...]

francia polgári forradalom (történelem)

Az első olyan nagy polgári forradalom, amelynek európai jelentősége volt, konzekvensen és véglegesen szétzúzta a feudalizmust és megteremtette a burzsoázia uralmát. Az 1789-1794 közötti párizsi, majd az egész [...]

polgári demokratikus forradalom

a társadalmi forradalom azon típusa, amelyben a polgári átalakulás kiteljesítéséért, befejezéséért folyik a harc. de a résztvevő nagy néptömegek önálló követelésekkel lépnek fel. A "felülről" v. nemesi vezetéssel végrehajtott polgári [...]

tudományos-technikai forradalom (meghatározás)

A XX. sz. termelőerői és civilizációja ugrásszerű fejlődésének alaptényezője, a világ tudományos megismerésének és ennek alapján a tudomány és a technika, az emberiség fejlődése és az emberi szükséglet kielégítés alapjai megteremtésének [...]

Nagy Októberi Szocialista Forradalom (történelem)

Az oroszországi kettős hatalom megszűntével az OSZDMP VI. kongresszusa 1917 augusztusában határozott a fegyveres felkelésről. A kongresszus teljes mértékben jóváhagyta Leninnek azt a nagy horderejű elméleti [...]