Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
gyakorlat class work
gyakorlat exercise
gyakorlat field-work
gyakorlat métier
gyakorlat practical c...
gyakorlat practice
gyakorlat practise
gyakorlat routine
gyakorlat training
gyakorlat tutorial
gyakorlat tutorial cl...
gyakorlat use
gyakorlat t... practice ma...
gyakorlatba... to practice...
gyakorlatba... to practise...
gyakorlatba... to put sg i...
gyakorlatba... in practice...
gyakorlatba... to square o...
gyakorlatba... to keep one...
gyakorlatba... my hand is ...

Magyar Magyar Német Német
gyakorlat Praktik (e)...
gyakorlat Übung (e)
gyakorlat &... Praxis (e)
gyakorlati praktisch
gyakorlatia... praktisch
gyakorlatil... praktisch
gyakorlatla... ungeübt
gyakorlatot... praktiziere...
gyakorlatoz... exerzieren
gyakorlatoz... üben

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 29 db találat a(z) "gyakorlat" szóra

Gyakorlat

valamely tudomány, művészet alkalmazása, ellentétben azok elméletével. Gy. a katonaságnál a csapatoknak a fegyverek használatára s a szükséges hadmozdulatokra való tanítása. A legrégibb gyakorlati szabályzatot nassaui Móric gróf adta ki [...]

gyakorlat

praxis: az emberek történelmileg változó társ. tevékenysége, amely változásokat hoz létre a természetben és a társ.-ban. A gyakorlat, mint tárgyi tevékenység az emberi cselekedetek széles skáláját öleli fel. Legfontosabb eleme a [...]

Gyakorlati vizsga

l. Birói gyakorlati vizsga és Közigazgatási vizsga.

Gyakorlati filozofia

l. Erkölcstan.

Gyakorlati szabályzatok

igy nevezik a különféle fegyvernemek katonáinak, osztagainak és csapatainak harcra való kiképzését és harcra való alkalmazását fejtegető szabályzatokat, amelyek pontos követését szigorral követelik, mert csakis ez biztosítja [...]

Hadgyakorlat

A háboru alatt végrehajtandó működésnek a valósághoz lehető hasonló képet nyujtó gyakorlat, melynek rendeltetése az, hogy a vezérek, tisztek és legénység a terepviszonyoknak, a csapatok nagy létszámának, a parancsok és jelentések [...]

Vázgyakorlat (hadviselés)

(ném. Skelet-Exercieren), harcászati alakok begyakorlása keretekkel (tisztek, altisztek és a szakaszok szárnyembereivel), hogy a zászlóalj- és ezredgyakorlatokat előkészítsék és megkönnyítsék. Leginkább a szakaszvezetők és [...]

Botgyakorlatok

a torna-gyakorlatoknak egy neme. A B.-at külön v. társaságban szabad gyakorlatokként művelik. Az 1-1.20 méter hosszu és oly vastagságu botot, hogy a kéz kényelmesen átfoghatja, gyermekek és növendék leányok számára fából csinálják; [...]

Rendgyakorlatok (sport)

e néven foglalják össze a tornászatban mindazon együttesen,ütem és vezényszó után, sorokban végzett tömeges gyakorlatokat, melyeknek céljaaz, hogy az első felállási egyes v. kettős arcsorból rendek fejlődjenek, v.kör, négyszög, [...]

Lövőgyakorlatok

a kézi lövőfegyvereket használó katonáknak a lövésre való kiképzése; az előkészítő oktatásra (a lövés elmélete, a célzás szabályai, a célratartás és a billentyü elcsattanása, a távbecslés és gyakorlótöltényekkel való lövés), a kis- és középtávolságokra, továbbá a [...]

Műhelygyakorlat (oktatás)

1. A szakképzésben a műhelygyakorlat a szakmai gyakorlatok azon része, melynek során a tanulók munkahelyeken meghatározott technológiák munkaműveleteit, munkafogásait sajátítják el szakoktató irányításával, önálló gyakorlás útján. 2. [...]

Rendgyakorlatok (oktatás)

A torna sportág egyik alapvető gyakorlatanyagát adják, magukban foglalják a vigyázz- és pihenjállást, a testfordulatokat, a sorakozásokat, a jelentéseket, a beosztásokat, a menetet, az alakzatváltoztatásokat, a fejlődéseket, a [...]

Stílusgyakorlat (nyelvtan, pejoratív)

A nyelvi kifejezést, stílust fejlesztő írásos gyakorlat. Kezdőre valló, tartalmilag csekély értékű, de tetszetős stílusra törekvő írásmű.

Lelki gyakorlatok

(exercitia spiritualia), a lelki élet felfrissítésére szolgáló ájtatossági gyakorlatok. Az exercitia spiritualia név először szt. Ignác művén szerepel, melyet amuresai magányában irt 1522. Hogy ezzel a benső ember [...]

Csuklógyakorlatok

a tornázás alapvető gyakorlataihoz tartoznak, melyeknek célja a testet mozgékonnyá és hajlékonnyá, s a fesztelen tartásra képessé tenni. A C.-nál a tornázó egymáshoz zárkózott sarkokkal egyenes állásba helyezkedik és kezeit a [...]

Várhadgyakorlatok (hadviselés)

(ném. Festungsmanöver), a csapatok, különösen a várhelyőrség és a műszaki csapatok mindama gyakorlatai, melyek őket a vár védelmezésénél és ostrománál reájuk háramló teendőkkel megismertetik. Ezek főleg felszerelési és az ostromnál [...]

Műhelygyakorlatok (oktatás)

1. A szakképzés ben a szakmai gyakorlati oktatás része (műhelygyakorlat, műhelyfoglalkozás). 2. A szakmai gyakorlatok tantárgy önálló része, melyet isk.-i v. vállalati tanműhelyben oktatnak a tanulóknak. A szakmai [...]

Fegyvergyakorlatok

többnyire tartalékosok behivása által megközelítőleg hadilétszámmal kivonuló csapatoknak és seregrészeknek hadi gyakorlatai.

Szabad gyakorlatok

a tornászatban azok a gyakorlatok, amelyeket vagy egészen szer nélkükül vagy kézi szerekkel, u. m. súlyzókkal, botokkal vagy ródakkal végeznek. A Sz. teszik tulajdonképen a rendes pedagogiai testképzés alapját, mert ezek [...]

Rávezetô gyakorlat (oktatás)

A mozgásfeladat kiemelt, könnyített formában végezhető vez. művelete. A kiemelés célja, hogy megkönnyítse a feladat megtanulását. Alapja minden mozgásfeladatnak, van lényeges, vez. műveletrésze, amely kiemelhető a [...]