Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
irodalom letters
irodalom literature
irodalomtör... literary hi...

Magyar Magyar Német Német
irodalom Literatur (...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 105 db találat a(z) "irodalom" szóra

Irodalom (műszaki)

Valamely közösség, korszak nyelvi formát öltő írott termékeinek összessége.

Irodalom

(litteratura), az emberiség szellemi munkásságának az a köre, mely maradandó nyelvi alkotások (rendszerint irásba foglalt nyelvi termékek) létrehozásában nyilatkozik; I.-nak nevezzük az ily nyelvi alkotások bizonyos [...]

irodalom (irodalom)

A nyelvi műalkotásokat, a szépirodalmat jelölő fogalom. Tágabb értelemben minden nyelvi eszközzel megformált mű, szó- és írásbeli alkotás, szép- és szakirodalom gyűjtőfogalma. Az irodalomhoz soroljuk az ős- és a [...]

Irodalom

Az irodalom tágabb értelemben véve írott művek, szövegek összessége. Irodalma lehet nemzeteknek, mint ahogy cégeknek is, filozófiai iskoláknak és történelmi koroknak. Általánosan elfogadott például az, hogy egy nemzet irodalma [...]

Irodalomtörténet

l. Irodalom.

Birodalom

Az első rendü államokat, melyek ugy területöknek terjedelménél, mint hatalmi állásuknál fogva az államok között kiváló helyet foglalnak el, B.-nak nevezik. Igy az ókorban a római birodalom; igy korunkban az [...]

pop-irodalom

A pop art és a popzene divatja idején az irodalmi beat-nemzedék, a hippi-irodalom képviselői is az új divathoz csatlakoztak, s így tevékenységüket olykor pop-irodalom néven emlegetik, a korábbi formákhoz (protest song, [...]

deákirodalom (irodalom)

A világi értelmiség által létrehozott és olvasott irodalmi ágazat a középkor második felétől a 18. sz.-ig.

Szépirodalom

(belletrisztika, a francia belleslettres-ből), az irodalomnak az az ága, melyben a szép eszméje uralkodik s fő cél a tetszés; ide tartozik nevezetesen a költői irodalom, akár verses, akár prózai alakban. [...]

tényirodalom (irodalom)

Dokumentalitás, dokumentumjáték, dokumentumpróza.

Szakirodalom (irodalom)

Valamely tudományág vagy szakma kérdéseire vonatk. tudományos irodalom. Valamely szakkérdés bibliográfiája.

Diákirodalom (oktatás)

Diákok által alkotott, ill. kifejezetten a számukra készült művek köre, amely jellegében és színvonalában koronként és isk.-rendszerenként is változik. Ide sorolható a középkori vágánsköltészet nagy része, az isk.-i irodalmi oktatási [...]

Arab irodalom

Az A. legrégibb összefüggő emlékei a VI. századból maradtak reánk, az iszlám előtti költeményekben. E költészet életelemét a törzsekre oszló arab nép életével kapcsolatos társadalmi szokások és az az életfelfogás képezik, melyeken amazok [...]

Finn irodalom

A legelső irodalmi termékek a F.-nél, legalább a keletkezés időtáját tekintve, ősköltészetük maradványainak Lönnrot Illéstől kiadott becses gyüjteményei: első helyen a Kalevala (Kaleva egy hősnév, Kalevala a. m. [...]

beat-irodalom (irodalom)

hipster-irodalom: az amerikai csavargótársadalom életérzéseit és világképét kifejező irodalmi irányzat. Az ötvenes években lépett fel. Prózája asszociációkat halmozó, gáttalan. szerkezetet és zártabb formát nem tűrő szózuhatag, költészete az [...]

Skót irodalom

Északi Skóciában máig is kelte nyelvjárást beszélnek, az ország déli részében azonban már a XI. sz. óta az angolszász nyelv fészkelődött meg, amely a számos angol bevándorló révén mindinkább elterjedt. Noha Skócia nagyobb és népesebb részének nyelvét [...]

Svéd irodalom

A svéd költészet legrégibb emlékei majd mind elvesztek. De néhány megmaradt strófa, felirás sé egyéb irodalmi nyom azt mutatják, hogy a dalok tartalmi és formai tekintetben az izlandi Edda-dalokhoz hasonlítottak. A Folkvisa [...]

Világirodalom

néven a nemzeti irodalmak összességét szokás érteni. Goethe a V. történelmét fugához hasonlította, melyen a különböző népek szólamai egymásután felhangzanak.

Operairodalom

Operairodalom régi magyar. A magyar énekes színielőadások története valószínűleg a 17. századig nyúlig vissza (v. ö. Kastner J. cikkét Felvinczy György Comico-tragoediá -járól, Ung. Jahrbücher 1924 [...]

Angol irodalom