Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
jobbágy serf
jobbágy thrall
jobbágyság bondage
jobbágyság thraldom

Magyar Magyar Német Német
jobbágy Leibeigene ...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 16 db találat a(z) "jobbágy" szóra

jobbágy (történelem)

A feudalizmus alapvető dolgozó osztályának tagja. A jobbágyság kialakulása még a rabszolgatartó társ.-ban megkezdődött. A jobbágy és a földesúr viszonyának alapja, hogy a föld a földesúr kizárólagos tulajdonában volt, s a [...]

Jobbágy (történelem)

A hűbériség korában a földesúr földjén gazdálkodó paraszt, aki ennek fejében urának dézsmával és robottal tartozott, és személyes szabadságában is korlátozva volt. Ilyen jogi helyzetű, de jobbágytelekkel nem bíró személy.

Jobbágy

A jobbágy fogalma Magyarországon megjelenése után jelentős változáson ment keresztül: kezdetben a királyt szolgáló előkelőket jelentette, a középkor végén pedig földesurának termény- és pénzadóval, valamint szolgáltatásokkal tartozó, [...]

Jobbágyi

(Jabing), kisközség Vas vármegye felsőőri j.-ban, (1891) 1346 német és magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Jobbágyok

1. a királyi szolgálatot teljesítő nemesek (servientes regis); 2. a vármegyékben állandó hadi szolgálatot teljesítők (servientes castri); 3. általában az alattvalók a fejedelem irányában; 4. a legszorosabb értelemben az urbéresek.

Jobbágyság

l. Urbér.

Jobbágytelke

Kisközség Maros-Torda vmegye régeni alsó járásában, (1891) 1003 magyar lak.

Jobbágyterhek

l. Urbér.

Jobbágyi javak

l. Urbér.

Jobbágyfelszabadítás (történelem)

A jobbágyrendszer eltörlése, a jobbágyok egyenjogúsítása.

Jobbágyi haszonvételek

l. Urbér.

Jobbágyi végrendeletek

A jobbágyok (parasztok, urbéresek) végrendeleteinek alaki kellékeiről törvényeink külön nem intézkedtek. Azokra azért v. a nemesek végrendeleteire fennálló szabály v. a helybeli szokások szolgáltak irányadóul.

Várjobbágyok (elnevezés)

(jobagiones castri), a honfoglalás idejében meghódolt szabad benlakókból vagy a törzsekben való közös birtoklástól szabadulni vágyó szabad magyarok, kiket Szt. István a királyi várakban vagy azok körül a végből telepített le, hogy a [...]

Örökös jobbágyság (történelem)

Nehéz a költözködés, hisz az 1608-as országgyűlésen hozott rendelet szerint a megye joga eldönteni a költözést tehát szinte lehetetlen volt költözni. A jobbágy ura akarata és beleegyezése nélkül, lakóhelyét el ne hagyhatta

második jobbágyság

A feudális társ. létezésének sajátos formája a XVI. sz.-tól Közép- és Kelet-Európában (az EIbától keletre). A gyarmatosítás és a világpiac létrejötte után a Nyugat- és Kelet-Európa közötti fejlődési különbségek még nyilvánvalóbbakká váltak. Nyugat-Európa [...]

A 48-as jobbágyfelszabadítás (történelem)

A jobbágyrendszer eltörlése, a jobbágyok egyenjogúsítása.