Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
képesség ability
képesség accomplishm...
képesség attainments...
képesség caliber
képesség calibre
képesség capability
képesség capacity
képesség facility
képesség faculty
képesség genious
képesség gift
képesség might
képesség power
képesség talent
képességeit... beyond one'...
képességét ... to develop ...

Magyar Magyar Német Német
képesség Anlage (e)
képesség Befähigung ...
képesség Fakultät (e...
képesség Mittel (s)
képesség Qualität (e...
képesség & ... Fähigkeit (...
képesség & ... Vermögen (s...
képesség & ... Können (s)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 31 db találat a(z) "kĂ©pessĂ©g" szóra

képesség

A személyiség jellemzője, amely a jártasság és készség szintjén történő ismeretelsajátítás és feladatmegoldás arányai, mértéke és automatizáltsága alapján jellemzi a személyiséget. A képesség nem az emberrel vele született, készen kapott valami, [...]

Állóképesség (oktatás, )

A szerv. fáradással szembeni ellenálló képessége hosszan tartó fizikai erőkifejtéseknél ( => erő, => gyorsaság). Az állóképes egyén viszonylag magas intenzitással, hosszú ideig tud fizikai igénybevétellel járó munkát végezni. Az állóképesség [...]

Tűrőképesség (általános)

A nehézségek elviselésére való képesség.

Udvarképesség

hajdanta azon a kellő számu kifogástalan ősök felmutatásától és a ranghoz megfelelő életmódtól függő tulajdonság, mely az ezzel birókat képessé tette az udvar által rendezett ünnepélyeken megjelenhetni, [...]

Váltóképesség

A váltójog csak az u. n. szenvedő V.-et szabályozza, mely alatt értjük azt a képességet, amelynél fogva valaki váltónyilatkozattal önmagát érvényesen lekötelezheti. Ily képességgel mindenki bir, ki terhes szerződéseket jogérvényesen [...]

Munkaképesség (oktatás)

Azoknak a fizikai és szellemi tulajdonságoknak összessége, amelyek alkalmassá teszik az embert munkavégzésre. A munkaképesség változó kategória, mivel a tört.-i, gazdasági fejlődés következtében egyre szélesebb körű fizikai és [...]

Perfélképesség

Szabály szerint minden jogalanynak megvan az a képessége, hogy jogait a biróság előtt érvényesítse és megvédje. A polgári per azonban a felek oly cselekményeit igényli, amelyek jogi hatállyal birnak; s ezért az, aki önálló perfél akar [...]

Nemző képesség

az a képesség, amely utódok előállítására tesz alkalmassá. Meg kell azonban különböztetni a párzási képességet (facultas coëundi) a termékenyítési és termékenyülési képességtől (facultas generandi). a nőben az előbbi a hüvelynek normálian [...]

Fegverképesség

(Wehrhaftigkeit, Waffenfáhigkeit), a germán népeknél minden önálló jogalanyiságnak alapja volt. A F.-et a szabad születésü german ifju - többnyire 12 éves korban - ugy nyerte, hogy az, akinek addig hatalma [...]

Vezetőképesség

l. Elektromos ellenállás, Dielektrikum és Hővezetés.

Felfogóképesség (filozófia)

Az a mód, ahogyan felfogunk, megítélünk valamit, ill. így kialakult vélemény, nézet.

Reakcióképesség (oktatás)

Motoros koordinációs képesség, amely a bonyolult mozgásprogramok, összetett mozgások, mozgásfolyamatok fontos és nélkülözhetetlen feltétele (motoros (koordinációs) képességek a testnevelésben). A rövid ideig tartó mozgásreakciók [...]

Forgató képesség

némely anyagnak az a sajátsága, hogy az egyenesben sarkított fénynek (l. Fénysarkítás), ha ilyen anyagból való lemezen vagy rétegen a határlapokra merőleges irányban megy át, a kilépés után más a sarkítás-sikja, mint a belépés előtt. E [...]

Adózási képesség (oktatás, )

Az adóalanyok v. helyi önkormányzatok adózási teherbíró képessége. Az adóalanyok adózási képességét rendszerint jövedelmükkel mérik. A helyi önkormányzatok adózási képessége szintén vizsgálható a személyi jövedelmekkel v. az egy főre jutó személyi [...]

felbontóképesség (elektronika)

A tv-technikában a képminőség egyik jellemzője, amely felvilágosítást ad arra, hogy a vevőkészülék képernyőjén mekkora a még megkülönböztethető, váltakozóan fekete-fehér-fekete-fehér... vonalak legkisebb szélessége. Fokozatosan [...]

Öröklési képesség

Ö.-e mindenkinek van, akinek szerzési képessége van. Ö.-e van különösen a jogi személyeknek és az alapítványoknak is. Nincs Ö.-ök azoknak a szerzeteseknek, akik ünnepélyes fogadalmat tettek, miután ez őket a [...]

Határozatképesség

Testületeknél, társaságoknál érvényes határozathozatalhoz rendszerint bizonyos számu tagoknak jelenléte s részvétele szükséges. Máskülönben a testület v. társaság érvényes határozatot nem hozhat, vagyis nem határozatképes. A H.-hez szükséges [...]

Fénytörő képesség

l. Fénytörés.

Cscselekvôképesség (oktatás)

A jogképesség alapján megszerzett jogok és kötelességek gyakorlásának képessége, amelynek birtokában érvényes, jogilag elfogadható jognyilatkozatot lehet tenni. A jogokból és kötelességekből származó eljárási jogosultságot, a [...]

Motoros képességek (oktatás)

Valamilyen mozgássor megtanulásának (pl. gépírás) képessége, amit a gyakorlás, tréning (betanítás) utáni teljesítmény megjóslására (készségtanulás) kidolgozott eljárásokkal, képességtesztekkel mérnek. A faktoranalitikus vizsgálatok (Guilford) [...]