Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
költészet poesy
költészet poetry
költészet romance
költészet i... true stuff ...
költészet i... true stuff ...
költészetta... poetics

Magyar Magyar Német Német
költészet Dichtkunst ...
költészet Poesie (e)
költészet &... Dichtung (e...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 35 db találat a(z) "költĂ©szet" szóra

költészet (irodalom)

Poézis: a görög "poiészisz" és a római "poesis" nyomán a 18. sz. közepéig a művészi értékkel rendelkező irodalmat jelentette, szemben a nem művészi irodalomnak tekintett prózával. Később - s kivált a német nyelvterületen - az [...]

Költészettan

a költészet törvényeit nyomozó tudomány, l. Poétika.

ősköltészet (irodalom)

Az őskori művészetek egyik ága, az ősközösségi társadalom írásbeliség nélküli költészete. Kezdeti formái énekes-táncos varázslási szertartások összetevői lehettek (mágia), később pedig a valóság jelenségeit magyarázni igyekvő mítoszok [...]

műköltészet (irodalom)

Költészet

népköltészet (irodalom)

A nép közösen alkotott, megőrzött, szájhagyomány útján terjedő költészetet. A névtelen szerzőnek és a művet tovább éltető közösségnek egyaránt jelentős szerepe van a szövegek megformálásában. A szóbeli terjedés következménye a [...]

hősköltészet (irodalom)

Hősepika.

Hősköltészet

l. Epika.

dobköltészet (irodalom)

A fekete afrikai folklór sajátos jelensége; a dobokból az emberi beszédet utánzó hangokat csalnak ki, s ilyen módon - kötött szerkezeti formákhoz igazodó - költeményeket adnak elő.

Lovagköltészet

alatt a középkori irodalom azon költői termékeit értjük, melyekben a lovagság világnézete és ideálja a legteljesebb mértékben érvényre jut. Különösen azon lovagregények és költői elbeszélések tartoznak ide, melyek Artus király (l. [...]

Lirai költészet

a költészet egyik nagy ága, mely az epikával és drámával együtt teszi ki a költészet egész körét. E két utóbbi nem, rokonabb egymással, mind a kettő a külső világból veszi tárgyát; képeket, helyzeteket, eseményeket, cselekvényeket ábrázol, [...]

Kuruc költészet

névvel nevezi az irodalomtörténet a kuruc mozgalmak korából, tehát a XVII. sz. második feléből és a XVIII. sz. elejéről fennmaradt ama nagyszámú éneket, melyek legnagyobbrészt népes eredetüek és a kor vallási és nemzeti [...]

vágánsköltészet (irodalom)

A 12-13. sz.-i vándor klerikusok, diákok (vágánsok) latin nyelvű, világi témájú költészete.

Alanyi költészet

(subiectiv k.) a költészetnek az az ága, melyben az előadott gondolatvilág középpontja maga az alany (t. i. a költő) s mely, akár gondolat v. érzelem, akár helyzet, cselekvés vagy bármely más tárgy alkossa tartalmát, [...]

Oktató költészet

l. Tanító költészet.

Lantos költészet

a költészetnek az az ága, melynek termékei éneklésre szánvák s egykor általában lant (lira) kisérete mellett énekeltettek; lirai költészet, elterjedtebb néven vagy röviden: lira (l. o.).

Herold-költészet

v. címer-költészet, a német költészetnek a XIII. sz. vége óta igen elterjedt faja, melynek művelői első sorban a lovagi játékokban szereplő egyének fegyvezetét, de különösen cimereiket, rendszerint a [...]

deákos költészet (irodalom)

Az antik görög-római költészet képviselőit követő irodalmi irányzat a 18-19. sz. fordulóján.

Tanító költészet (irodalom)

Udvari költészet

a középkor epikai és lirai költészete, melyet az északi franciáknál, provenceiaknál és németeknél főleg az udvaroknál gyakoroltak.

alkonyi költészet (irodalom)

Crepuscolarismo.