Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
műfaj... ----

Magyar Magyar Német Német
műfaj... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 11 db találat a(z) "műfaj" szóra

műfaj (nyelvészet)

A művészet ágazatain belül a különböző típusú műalkotások csoportosítására szolgáló fogalom. A művészeti ágak fogalomrendszere nem teljesen kidolgozott, ezért gyakran egyes alműfajokra is alkalmazzák a "művészet" [...]

Műfaj

l. Margarin.

Műfaj

az irodalmi művek csoportjaira használt elnevezés. Ily fajok, melyeket részint tartalmi, részint alaki sajátságok, különbségek és egyezések alapján állapítunk meg, a nagyobb műnemek mindegyikében vannak, p. a drámában: tragédia, [...]

Műfaj (oktatás)

Műnem: a különböző művészeti ágak alkotásainak a legfontosabb, ill. a különösen szembeötlő jellemvonások alapján történő rendszerezésekor egy csoportba kerülő művek ált. megnevezése (művészetek). Az alkotóművészetek [...]

műfajelmélet

A műfajok létrejöttét, virágzását, változásait, összefüggéseit és hanyatlását, ill. megszűnését, s mindezek sajátos törvényszerűségeit tanulmányozó művészetelméleti ágazat.

alműfaj (művészet)

Valamely nagyobb műfaji kategórián belüli alosztály. Konkretizálása a különböző műfaji rendszerezésekben igen eltérő.

filmműfajok (filmművészet)

A filmek tematikai, formai, stiláris és egyéb ismérvek alapján elkülönülő csoportjai. Az irodalmi műfajok analógiájára egyes rendszerezések filmdrámáról, film-elbeszélésről, filmpoémáról stb. beszélnek. A filmek sajátosságait jobban [...]

vegyes műfajok (művészet)

Átmeneti műfajok.

Ballada műfaja (irodalom, régies, zene)

Drámai menetű, rendsz. tragikus tárgyú, szaggatott, homályos előadású rövid elbeszélő költemény, ill. ennek műfaja. Ilyen jellegű zenemű. Három 8-12 soros versszakból és egy 4-6 soros ajánlásból álló középkori lírai vers.Olasz népi [...]

átmeneti műfajok (művészet)

Vegyes műfajok: azok a műfajok, amelyek nem sorolhatók egyértelműen valamely műnem vagy műfajcsoport keretei közé, mert pl. epikolírikusak vagy líroepikusak a tisztán epikai vagy lírai műfajokkal szemben. De [...]

epikolírikus műfajok (irodalom)

Azon irodalmi rnűfajok összessége, amelyekben a Iírai jelleg dominál, de az epikus mozzanatok is számottevőek (pl. a pásztori költészet, a széphistória stb.).