Legyen Ön is szerkesztőnk!
Küldjön be címszót!

Pályázatok

Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
művészet art
művészet mi... art for art...
művészetben... inartistic
művészetek ... virtuoso, v...
művészetek ... virtuosity
művészeti art
művészeti k... art-publica...
művészeti s... unconventio...
művészeti ö... art for art...

Magyar Magyar Német Német
művészet Kunst (e)

Címszavak véletlenülLegújabb kommentekCímszó:
Tartalom:

Összesen 154 db találat a(z) "művĂ©szet" szóra

Művészet

tágabb értelemben minden ügyesség, melyet a gyakorlat ad meg; szorosabb, vagyis tisztán csak esztétikai értelemben azonban M. néven csak az u. n. szabad, vagy szép-M.-eket értjük, melyeket a bizonyos gyakorlati célokat [...]

művészet

Azon emberi alkotások összessége, amelyeknek értékstruktúrájában az esztétikai értékek kizárólagos vagy uralkodó helyzetben vannak, ill. az ilyen alkotásokat létrehozó tevékenységformák összessége. Két fő szférája közül az ún. autonóm [...]

Művészetek (oktatás)

Alkotó tevékenységi formák, amelyekben a létrehozott mű, ill. annak előadása kizárólag v. elsősorban esztétikai funkciót tölt be, vagyis az esztétikai érték a meghatározó bennük (esztétikai minőségek). A művészetek körébe tartozó tevékenységek [...]

művészeti ág

Az egyes művészetek gyűjtőfogalma. A művészeti ágak felosztására az esztétikatörténetben számos kísérlet történt. A reneszánsz pl. az alapjukul szolgáló érzékszerv, a szem és a fül szerint osztályozta, sőt rangsorolta a [...]

művészetelmélet

Művészetfilozófia: az esztétikának az az ága, amely a művészeti esztétikum sajátos törvényszerűségeivel foglalkozik. A legszorosabb kapcsolatban van az ágazati esztétikákkal, ill. ezek elméleti tudományágaival, a művészetelméletekkel; [...]

Művészetterápia (oktatás)

Elsősorban csoportos keretek között alkalmazott terápiá s eljárás, amely komoly pszichiátria i megbetegedésekben és egyéb pszichés zavarokban szenvedő betegeknél egyaránt használatos. Alapgondolata, hogy a pszichés sérülés [...]

művészeti normák

Norma.

művészetpolitika

A kultúrpolitika része, sajátos területe; az általános politikai és a velük szorosan összefüggő kultúrpolitikai elvek és módszerek alkalmazása a művészeti életben. A művészetpolitika megvalósításában különösen fontos szerepe [...]

Művészettörténet

a rajzoló művészetek fejlődése történetének tudományos ismertetése. A M. éppen ugy, mint az irodalomtörténet csak az ujabb időben fejlődött tudománnyá. A görög és a római irók műveiben előforduló számos megjegyzés azt bizonyítja, hogy a [...]

művészeti korszak

Speciális sajátosságokkal rendelkező időszak a művészetek történeti fejlődésében; az illető korszak osztályviszonyai összességükben determinálják, jóllehet kialakulásakor kifejezetten osztályjellegű, s a kor uralkodó osztálya [...]

Művészeti akadémia

a felsőbb művészeti iskolák általánosan dívó elnevezése. Ilyenféle intézménynek legelső nyomát a régi Görögországban Szikionban találjuk, ahol Pamphilos festő a peloponnezusi háboru után tanítványait tizenkét éven át tanította és ezért egy [...]

Művészeti kiállítás

v. műtárlat, a szobrászati, festészeti, általán a rajzoló művészeti újabb termékek bemutatása a nagy közönségnek. Célja a termékek szélesebb körökkel való megismertetése és azok eladásának elősegítése. Régebben egyesen vállalkoztak ilyetén [...]

művészeti minőségek

A művészeten belüli esztétikum értékminőségeinek összefoglaló elnevezése. A két legátfogóbb kategória e fogalomkörben a művésziség és a művészietlenség, s ezeken betül számos olyan pozitív, ill. negatív minőség helyezkedik el, amilyen pl. [...]

Művészeti ismeretek (oktatás)

Azon ismeretek köre, ill. olyan különböző tantárgyakba rendezett tananyagok elnevezése, amelyek közös jellemzője, hogy hozzásegíthetnek az emberi életet gazdagító valódi műélményekhez (esztétikai élmény, művészetek). Az [...]

Művészeti gyüjtemény

amelyben a művészet bármely ágának termékeit őrzik, elnevezése sokféle. Az állam v. városok által alapított, nyilvános jellegü és nagyobb M.-t rendszerint muzeumnak v. galériának, az olyant, mely csupán festményeket tartalmaz, [...]

művészetpszichológia

Művészetlélektan: az esztétika és a pszichológia határterületein elhelyezkedő tudományág, amely az esztétikai jelenségek sajátos pszichológiai törvényszerűségeit vizsgálja. Viszonylag fejlett területe a művészi személyiség és az [...]

művészettörténetírás

Társadalomtörténeti tudományág, melynek tárgya a legtágabb értelemben vett képzőművészet fejlődéstörténete.

művészeti arányosság

A művészetben a résznek az egészhez való, helyesnek tartott, megnyugtató érzést keltő viszonya. A görög és a reneszánsz kori művészek az eszményi emberábrázolásra törekedve alakították ki a művészeti arányosság szabályait. Albrecht [...]

Művészetpszichológia (oktatás)

Az esztétika és a pszich. határtud.-a; a pszich.-n belül szorosak a kapcsolatai a kreativitás- és szociálpszich.-val. A művészetpszichológia egyik fő kutatási területe a művészi alkotás folyamata, ált. tv.-szerűségei és sajátosságai [...]

Művészeti tanárképzés (oktatás)

A pedagógusképzés azon ága, amelyben az alapvető művészeti szakirányoknak megfelelően képeznek a közokt. művészeti tárgyainak oktatására, valamint a speciális művészeti isk.-k (szakközépisk.-k és művészeti tagozatok) számára [...]