Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
művészet art
művészet mi... art for art...
művészetben... inartistic
művészetek ... virtuoso, v...
művészetek ... virtuosity
művészeti art
művészeti k... art-publica...
művészeti s... unconventio...
művészeti ö... art for art...

Magyar Magyar Német Német
művészet Kunst (e)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 154 db találat a(z) "művĂ©szet" szóra

Művészet

tágabb értelemben minden ügyesség, melyet a gyakorlat ad meg; szorosabb, vagyis tisztán csak esztétikai értelemben azonban M. néven csak az u. n. szabad, vagy szép-M.-eket értjük, melyeket a bizonyos gyakorlati célokat [...]

művészet

Azon emberi alkotások összessége, amelyeknek értékstruktúrájában az esztétikai értékek kizárólagos vagy uralkodó helyzetben vannak, ill. az ilyen alkotásokat létrehozó tevékenységformák összessége. Két fő szférája közül az ún. autonóm [...]

Művészetek (oktatás)

Alkotó tevékenységi formák, amelyekben a létrehozott mű, ill. annak előadása kizárólag v. elsősorban esztétikai funkciót tölt be, vagyis az esztétikai érték a meghatározó bennük (esztétikai minőségek). A művészetek körébe tartozó tevékenységek [...]

művészeti ág

Az egyes művészetek gyűjtőfogalma. A művészeti ágak felosztására az esztétikatörténetben számos kísérlet történt. A reneszánsz pl. az alapjukul szolgáló érzékszerv, a szem és a fül szerint osztályozta, sőt rangsorolta a [...]

művészetelmélet

Művészetfilozófia: az esztétikának az az ága, amely a művészeti esztétikum sajátos törvényszerűségeivel foglalkozik. A legszorosabb kapcsolatban van az ágazati esztétikákkal, ill. ezek elméleti tudományágaival, a művészetelméletekkel; [...]

Művészetterápia (oktatás)

Elsősorban csoportos keretek között alkalmazott terápiá s eljárás, amely komoly pszichiátria i megbetegedésekben és egyéb pszichés zavarokban szenvedő betegeknél egyaránt használatos. Alapgondolata, hogy a pszichés sérülés [...]

művészeti normák

Norma.

művészetpolitika

A kultúrpolitika része, sajátos területe; az általános politikai és a velük szorosan összefüggő kultúrpolitikai elvek és módszerek alkalmazása a művészeti életben. A művészetpolitika megvalósításában különösen fontos szerepe [...]

Művészettörténet

a rajzoló művészetek fejlődése történetének tudományos ismertetése. A M. éppen ugy, mint az irodalomtörténet csak az ujabb időben fejlődött tudománnyá. A görög és a római irók műveiben előforduló számos megjegyzés azt bizonyítja, hogy a [...]

művészeti korszak

Speciális sajátosságokkal rendelkező időszak a művészetek történeti fejlődésében; az illető korszak osztályviszonyai összességükben determinálják, jóllehet kialakulásakor kifejezetten osztályjellegű, s a kor uralkodó osztálya [...]

Művészeti akadémia

a felsőbb művészeti iskolák általánosan dívó elnevezése. Ilyenféle intézménynek legelső nyomát a régi Görögországban Szikionban találjuk, ahol Pamphilos festő a peloponnezusi háboru után tanítványait tizenkét éven át tanította és ezért egy [...]

Művészeti kiállítás

v. műtárlat, a szobrászati, festészeti, általán a rajzoló művészeti újabb termékek bemutatása a nagy közönségnek. Célja a termékek szélesebb körökkel való megismertetése és azok eladásának elősegítése. Régebben egyesen vállalkoztak ilyetén [...]

művészeti minőségek

A művészeten belüli esztétikum értékminőségeinek összefoglaló elnevezése. A két legátfogóbb kategória e fogalomkörben a művésziség és a művészietlenség, s ezeken betül számos olyan pozitív, ill. negatív minőség helyezkedik el, amilyen pl. [...]

Művészeti ismeretek (oktatás)

Azon ismeretek köre, ill. olyan különböző tantárgyakba rendezett tananyagok elnevezése, amelyek közös jellemzője, hogy hozzásegíthetnek az emberi életet gazdagító valódi műélményekhez (esztétikai élmény, művészetek). Az [...]

Művészeti gyüjtemény

amelyben a művészet bármely ágának termékeit őrzik, elnevezése sokféle. Az állam v. városok által alapított, nyilvános jellegü és nagyobb M.-t rendszerint muzeumnak v. galériának, az olyant, mely csupán festményeket tartalmaz, [...]

művészetpszichológia

Művészetlélektan: az esztétika és a pszichológia határterületein elhelyezkedő tudományág, amely az esztétikai jelenségek sajátos pszichológiai törvényszerűségeit vizsgálja. Viszonylag fejlett területe a művészi személyiség és az [...]

művészettörténetírás

Társadalomtörténeti tudományág, melynek tárgya a legtágabb értelemben vett képzőművészet fejlődéstörténete.

művészeti arányosság

A művészetben a résznek az egészhez való, helyesnek tartott, megnyugtató érzést keltő viszonya. A görög és a reneszánsz kori művészek az eszményi emberábrázolásra törekedve alakították ki a művészeti arányosság szabályait. Albrecht [...]

Művészetpszichológia (oktatás)

Az esztétika és a pszich. határtud.-a; a pszich.-n belül szorosak a kapcsolatai a kreativitás- és szociálpszich.-val. A művészetpszichológia egyik fő kutatási területe a művészi alkotás folyamata, ált. tv.-szerűségei és sajátosságai [...]

Művészeti tanárképzés (oktatás)

A pedagógusképzés azon ága, amelyben az alapvető művészeti szakirányoknak megfelelően képeznek a közokt. művészeti tárgyainak oktatására, valamint a speciális művészeti isk.-k (szakközépisk.-k és művészeti tagozatok) számára [...]