Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
munka job
munka labor
munka labour
munka task
munka work
munka workmanship...
munka elvég... fatigue man...
munka elvég... fatigue par...
munka közbe... to die in t...
munka nélkü... leisured
munka nélkü... to be on th...
munka nélkü... to be out o...
munka nélkü... to be out o...
munka nélkü... to be short...
munka nélkü... idle
munkaállás stage
munkaállomá... workstation...
munkaállván... stage
munkaasztal... bank
munkaasztal... bench

Magyar Magyar Német Német
munka & fel... Arbeit (e)
munka & mű ... Werk (s)
munka befej... Feierabend ...
munka nélkü... erwebslos
munkaadó Arbeitgeber...
munkába vét... Inangriffna...
munkabér Arbeitslohn...
munkabíró arbeitstüch...
munkaerő Arbeitskraf...
munkafolyam... Arbeitsproz...
munkahely Arbeitsplat...
munkahely Arbeitsstel...
munkahelyi ... Arbeitsklim...
munkaidő Arbeitszeit...
munkakedv Arbeitslust...
munkaképtel... arbeitsunfä...
munkakerülő... arbeitssche...
munkakönyv Arbeitsbuch...
munkaköpeny... Kittel (r)
munkakör & ... Arbeitskrei...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

A találat 200 darabra szűkítve a(z) "munka" szóra. Szűkítse a keresési feltételt!

Munka

mekanikai értelemben valamely tömegnek bármely erő által bizonyos ellenállások (nehézség, súrlódás, ellenálló közeg, elekromos vonzás v. taszítás stb.) ellenében eszközölt helyzetváltozása. A M. nagyságát a PXS szorzat fejezi ki, [...]

munka

Olyan céltudatos emberi tevékenység, amellyel mind a természet tárgyait, mind a társ. környezetét az ember szükségletei kielégítésére alkalmassá teszi. A munka csak az ember sajátja, alapvető szerepe volt az emberréválás [...]

Munka (oktatás)

A munka az ember tudatos, célszerű tevékenysége, amellyel a term.-et, a tárgyakat szükségleteinek kielégítése érdekében átalakítja. Az embert a munkavégzés különbözteti meg minden más élőlénytől. A munkavégzés alapvetően emberek, [...]

Munka (oktatás)

A munka fizikai mennyiség: az erőhatás által közölt energia mennyisége. Nagysága az erő és az erő irányában létrejövő elmozdulás szorzata. Mértékegysége a joule (J). Benedek András

Munkay

János, kat. pap, egyházi iró, szül. Nagyfaluban (Árva) 1820 jul. 13., megh. Garam-Újfalun 1890 márc. 6. Gimnáziumi iskoláit Rózsahegyen és Egerben, a teologiát Nagyszombatban végezte. Pappá szentelték 1850 jul. 16. Káplán volt [...]

Munkás

1. Munkások.

Munkács

rendezett tanácsu város Bereg vármegyében, a Latorca folyó balpartján; a város kies vidékén, a síkság szélén s a hegyek tövében 122 m. magasságban csinosan fekszik, de rendezetlen utcáival, közelről tekintve, kevésbbé kedvező [...]

Munkások

tágabb értelemben mindazok, akik hivatásszerüleg munkát végeznek, illetve értékeket előállítanak. Szűkebb értelemben s főleg társadalmi szempontból a munka és tőke közötti ellentétet tekintve, M.-on a bérmunkásokat értik s főleg [...]

Munkaidő

A munkásosztály egyik legsűrübben hangoztatott panasza a munkanap, azaz a tényleges munkában töltött idő tulságos hossza. A tulhosszu M. a munkás testi, szellemi és erkölcsi életére nézve nagy veszélyekkel járván, a M. [...]

Munkahíd

1. Híd és Állvány.

Munkácsi

1. Bernát, jeles összehasonlító nyelvész, szül. Nagyváradon 1860. Középiskolai tanulmányait a premontrei rend ottani gimnáziumában végezte. Héber tanulmányai mellett már ekkor nagy szeretet tanusított a keleti nyelvek s a régi [...]

Munkácsy

1. Kálmán, iró és hirlapiró, szül. Esztergomban 1866 jul 31. Budapesten jogot végzett, majd több évet töltött külföldön: Párisban, Londonbanés Amsterdamban, mint a Pesti Hirlap levelezője, Budapestre visszatérvén, előbb a [...]

munkadal

A népköltészet egyik legősibb formája, melynek fő funkciója, hogy a munkavégzés folyamatos ütemét fenntartsa. A munkadal tartalma a különböző munkákhoz kapcsolódó problémakörökhöz igazodott. Így alakulhattak ki a [...]

Munkaerő

1. Munka és Állati munkaerő.

Munkaadó

az az önálló iparos vagy kereskedő, aki segédszemélyzetet tart, aki a nála alkalmazásban lévő személyzetért fennálló adótörvényeink, az iparosok betegsegélyezéséről szóló törvény értelmében anyagi felelősségel tartozik.

munkabér

Bér.

Munkabér

tágabb értelemben a nemzeti jövedelemnek az a része, mely a termelésnél közreműködő munka jutalmazását teszi. A M. szorosabb értelemben a más számára szolgáltatott munka jutalma. A munka szerződésen alapszik, melyet [...]

Munkaadó (oktatás)

A foglalkoztatást biztosító szerv., személy, illetve annak képviselője. Feladata a foglalkoztatás feltételeinek biztosítása, a dolgozó díjazása. A munkaadók az adókkal, illetve adójellegű befizetésekkel részt vesznek a közös érdekű [...]

Munkabér (oktatás)

kereset

Munkaerő (oktatás)

Munkaerőnek tekinthető az a munkaképes, 16?60 év közötti korú lakos, illetve aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges fizikai és szellemi képességekkel, illetve a munka elvégzéséhez szükséges tudással és jártassággal, s a [...]