Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
nemesség nobility
nemesség nobleness
nemesség peerage
nemesség te... to ennoble

Magyar Magyar Német Német
nemesség Adel (r)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 9 db találat a(z) "nemessĂ©g" szóra

Nemesség

mai nap már inkább csak társadalmi jelentőséggel biró, kitüntető örökös cím, melyet az állam elismer, adományoz és visszaélések ellen oltalmaz; de fényes történeti emlékek fűződnek hozzá, megfelelően annak a fontos szerepnek, [...]

nemesség

A kizsákmányoló uralkodó osztályok egy részének címekkel és rangokkal történő megkülönböztetése. Kezdetei már a rabszolgatartó társ.-ban megjelennek, de virágkora a feudalizmus, amelynek egész uralkodó osztálya a nemesség. A hűbéri lánc [...]

Nemességigazoló per

(processus legitimatorius v. productionalis), Mária Terézia hozta be 1774., az addig divatozott nemesség általános vizsgálata (l. o.) helyébe. A pert a megyei tiszti ügyész indította az ellen, akinek nemessége kétes volt, [...]

Nemességi anyakönyv

Hivatalból vezetett jegyzék, melybe valamely ország nemesi családai magukat bevezettetni kötelezve vannak. Ily anyakönyvek vannak Bajorországban, Württembergben és Ausztriában is. Hivatalosan csak az ezen jegyzékbe [...]

Nemesség általános vizsgálata

(generalis nobilium investigatio). Hazánkban több ízben rendelték el, jelesül 1725., 1731. És 1759. Azok kivételével, kiknek nemessége általánosan el volt ismerve, nemsségét mindenki az e végre kinevezett bizottság előtt [...]

Köznemesség

l. Nemesség.

Orosz nemesség

(dvorjansztvo), Nagy Péter cár idejében vette eredetét azon szolgaszemélyzetből, melynek a cár az élethosszig tartó katonai szolgálatot kötelességévé tette; most már nemcsak katonai, hanem polgári érdemekkel is lehet nemességet [...]

Közlött nemesség

(nobilitas communicata), a magyar jogban a nemesség, melyet a nem nemes nőszemély nyer az által, hogy nemes férjének halála után nem nemeshez megy. mert az új házasság által a nő első férjének nevét és rangját elveszti.

Helybeli nemesség

ezzel birtak Erdélyben az u. n. oppida nobilium (p. Deés, Torda, Nagy-Egyed) lakosai, akik községileg (egy corpusban) nemesi szabadságot nyertek.