Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
nyelv index
nyelv language
nyelv lingo
nyelv speech
nyelv terms
nyelv tongue
nyelv trip
nyelv saját... idiomatic
nyelv saját... idiomatical...
nyelv saját... idiomatic
nyelv saját... idiomatical...
nyelvbotlás... bloomer
nyelvbotlás... blooper
nyelvbotlás... break
nyelvbotlás... lapse of th...
nyelvbotlás... slip of the...
nyelvbotlás... trip
nyelvbotlás... to trip
nyelvcsalád... family of l...
nyelvcsalád... phylum

Magyar Magyar Német Német
nyelv Idiom (s)
nyelv (besz... Sprache (e)...
nyelv (test... Zunge (e)
nyelvekben ... sprachkundi...
nyelvérzék Sprachgefüh...
nyelvész Sprachforsc...
nyelvi sprachlich
nyelvjárás ... Mundart (e)...
nyelvjárási... dialektisch...
nyelvtan Grammatik (...
nyelvtan Sprachlehre...
nyelvtanfol... Sprachkurs ...
nyelvtanulá... Sprachstudi...
nyelvterüle... Sprachgebie...
nyelvtudomá... Sprachwisse...
nyelvvizsga... Sprachprüfu...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

A találat 200 darabra szűkítve a(z) "nyelv" szóra. Szűkítse a keresési feltételt!

nyelv

Valamely (rendszerint kisebb) szerep ragyogó, virtuóz megformálása a színművészetben. Kormányalakítás.

Nyelv

alatt szellemi tekintetben kétfélét lehet érteni: egyfelől a beszélő tehetséget és tevékenységet (Humboldt Vilmosnak definiciója szerint a nyelv «az emberi szellemnek örökösen ismétlődő munkája, mely a szótagolt hangot a [...]

Nyelv

(lingua, glossa). A szájürben levő, nyálkahártyával takart, izomtömegből álló, tapintásra, a táplálék forgatására és letolására (nyeléskor), továbbá az ízlelés közvetítésére s végre az artikulált beszédre való szerv, amely az említett ürt zárt ajkak [...]

Nyelvőr

l. Magyar Nyelvőr.

Nyelvek

Az összes Ny.-nek számát hozzávetőleg 1000-re becsülik. Adelung a maga Mithridates-ében 3000-ig emelkedik, ellenben Balbi és Pott csak 960-at fogadtak el, Müller Miksa 900-at. A ny. statisztikáját azért bajos [...]

Nyelvtan

azon szabályoknak foglalatja és tudományos, rendszeres előadása, melyeken valamely nyelvnek beszélése és irása sarkallik. Az általános Ny. a nyelvnek lényegét és legszükségesebb föltételeit, szabályait állítja össze; mig a [...]

Nyelvsíp

sok fuvóhangszer lényegét alkotó hangtani készülék. Az ajaksíptól abban különbözik, hogy a rezgéseket nem megoszló légáram idézi elő, hanem időszakos, a rezgő nyelv okozta megszakítása a légáramnak. Részei: a sípcső (l. az ábrán: on), a [...]

Nyelvhiba

a nyelvszokás ellen (l. o.) elkövetett vétség. A magyarban gyakrabban előforduló Ny.-k betürendes jegyzékét adja Simonyi Zs. Antibarbarus c. füzete.

Nyelvcsap

(uvula), a lágyszájpad ínyvitorlái közepéből lelógó és a nyelv gyökét érő nyálkahártyával takart húsos csapszerü képződmény, amely beszédkor és nyeléskor hátra és felfelé húzatván, a folyadék v. étel orrba jutását rendes körülmények között [...]

Nyelvöltés

a lovak rossz szokása, mely abban áll, hogy némely lovak futás közben, de általában is, kilógatják a nyelvüket. E bajon ugy segíthetünk, hogy gummiszalag segélyével a zabla testéhez kötjük a nyelvet.

Nyelvkincs

l. Szókincs.

Nyelvkötés

l. Hallgatás.

Nyelvjárás

v. tájszólás (görög-latin műszóval dialektus), a nyelvnek vidéki vagy helyi alakja, de ha a különbség annyira megy, hogy a kölcsönös megérthetés nagyon nehézzé válik, akkor már nem Ny.-oknak, hanem különböző nyelveknek [...]

nyelvjárás

Dialektus: valamely nyelvnek vidékek szerinti elkülönülő változata, más szóval tájnyelv, tájszólás. A magyar nyelvterületen nyolc nyelvjárást különböztetünk meg: a nyugati, a dunántúli, a déli, a tiszai, a palóc, az [...]

Nyelvizmok

l. Nyelv.

Nyelvészet

l. Nyelvtudomány.

Nyelvgomba

(Geoglossum Pers. a. m. föld nyelve), a tányérgombák génusza, nagyobb fajta, sötét szinü, húsos, némelykor ragadós gomba; egyenkint, de gyakrabban csoportosan nő a puszta földön. Nem ehető.

Nyelvérzék

nevén karoltak föl a magyar nyelvújítás (l. o.) barátai és hivei egy nyelvészeti tényezőt, mely állítólag az anyanyelvben való kiváló jártassággal van összekötve, ugy hogy azoknak az egyéneknek, akik tiszta magyar vidéken [...]

nyelvemlék (irodalom)

Régi korból származó írott v. nyomtatott följegyzés, amelyből egy nyelv régebbi állapotára, jellemző sajátságaira lehet következtetni. A XV. sz. közepe előttről öt vallásos tartalmú magyar szöveges nyelvemlékünk van: a [...]

Nyelvújítás

a magyar irodalomban annak a mozgalomnak neve, mely Kazinczy és iskolája által került uralomra és melynek nyiltan kimondott célja volt a magyar nyelvet új szók és szólások által szépíteni. E mozgalom már a XVIII. sz.-ban [...]