Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
osztály category
osztály class
osztály department
osztály form
osztály grade
osztály order
osztály rank
osztály rate
osztály rating
osztály remove
osztály school
osztály section
osztály side
osztályba s... to categori...
osztályelle... class enemy...
osztályelle... class confl...
osztályelőí... class preju...
osztályelső... to top a cl...
osztályérde... class inter...
osztálygőg class preju...

Magyar Magyar Német Német
osztály Klasse (e)
osztály Sparte (e)
osztály (ár... Abteilung (...
osztályelső... Primus (r)
osztályharc... Klassenkamp...
osztályoz &... sortieren
osztályrész... Anteil (r)
osztályrész... Teil (r)(s)...
osztályrész... anheimfalle...
osztályzat Prädikat (s...
osztályzat ... Zensur (e)
osztályzat ... Note (e)
osztályöntu... klassenbewu...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 98 db találat a(z) "osztály" szóra

Osztály

(classis), az állattani rendszerben felülről lefelé számítva a második kategoria, amely az ugyanazon fő bélyegeket viselő rendeknek befogadására szolgál. Igy p. az emlősök osztálya egyesíti a négykezüeket, kézszárnyuakat, [...]

Osztály (oktatás)

Intervallum, (lat. ?köz?): statisztikában használt fogalomként két adott szám közötti számok halmaza (összessége), ill. az egyenes két adott pontja közötti pontjainak halmaza. A szó szoros értelmében a két adott szám, ill. [...]

osztályok (politika, történelem)

A termelésben és a társ. elsajátításban lényegét tekintve azonos helyzetben levő egyedekből álló társ. csoportok. Kialakulásukat a magántulajdon, különösen a termelési eszközök magántulajdonának a megjelenése, a vagyoni [...]

Osztályadó

tökéletesebb alakja a fejadónak, kezdetleges alakja a jövedelmi adónak, amidőn ugyanis az egyes polgárok nem egyformán adóztatnak meg, hanem társadalmi állásuk, hivatásuk stb. szerint különböző adóosztályokba soroztatnak.

Osztályzat (oktatás)

A tanulók teljesítményének számjegyekben kifejezett értéke. Hazánkban ötjegyű osztályozási skálát alkalmazunk, de vannak olyan országok is, ahol 10?20 érdemjeggyel oszt.-oznak. Isk.-inkban az év végi osztályzatoktól függ a felsőbb [...]

Osztályozás

általában az a logikai eljárás, mellyel egy általánosabb fogalom alá tartozó fogalmakat kisebb csoportokba szedünk, akár a végett, hogy jobban áttekinthessük őket, akár hogy a mivoltuknál fogva egymáshoz tartozókat csoportosítva a [...]

osztályharc (politika, történelem)

A kizsákmányoláson alapuló osztálytársadalmakban a kibékíthetetlenül ellentétes érdekű osztályok harca a hatalomért, a megtermelt javak elsajátításáért. Valamennyi ilyen társ.-nak az osztályharc a legfőbb hajtóereje. Az osztályok [...]

Osztályozás (oktatás)

osztályba sorolás

Osztályozás (oktatás)

osztályba sorolás

Osztályozás (oktatás)

Az iskolai teljesítmény értékelésének leggyakrabban alkalmazott eszköze: a tanár a tanulók szóbeli v. írásbeli teljesítményét számokkal v. szimbólumokkal értékeli, amelyek azt hivatottak jelezni, hogy a tanuló teljesítménye mennyire felel [...]

Osztályozás (oktatás)

A tanulók teljesítményét minősítő, számjegyekben kifejezett értékelés. Célja, hogy mind a ped., mind a tanuló, mind a szülő számára világossá tegye, hogy a követelményekhez viszonyítva milyen szintű a tanuló teljesítménye. Az osztályozás egyben [...]

Osztályozás (oktatás)

Az iskolai teljesítmény értékelésének leggyakrabban alkalmazott eszköze: a tanár a tanulók szóbeli v. írásbeli teljesítményét számokkal v. szimbólumokkal értékeli, amelyek azt hivatottak jelezni, hogy a tanuló teljesítménye mennyire felel [...]

Osztályfőnök (oktatás)

Az a ped., aki az ig. megbízása alapján, ped.-i vez.-ként alapvető szerepet játszik egy bizonyos számú tanuló, azaz egy oszt. isk.-i életének szervezésében. Az osztályfőnöki szerep alapvetően függ azoktól a társ.-i, [...]

Osztályközép (oktatás)

Az osztály két végpontjának számtani középértéke. Fercsik János

Osztálymunka (oktatás)

ofrontális munka

Osztályterem (oktatás)

tanterem

Osztálytükör (oktatás)

Az a jellemzés, amely hierarchikus szociometriai vizsgálat alkalmazásával készül az isk.-i oszt.-ról. A közösségpszich.-i vizsgálat célja, hogy maguk a tanulók, az oszt. mint csoport és a velük foglalkozó nevelők jól strukturált [...]

Osztálybontás (oktatás)

Az osztály tanulóinak két v. több tanulócsoportra osztása a tanítás?tanulás hatékonyságának növelése, az egyéni jellemzők és igények figyelembevétele érdekében, továbbá ha a szakképzés szakmai követelményei szerint a gyakorlati képzés kislétszámú [...]

Osztályozógép (oktatás)

feleltetőgép, oktatógép

Osztálytanító (oktatás)

Azokban az évf.-okban, ahol még nincsen szakrendszerű oktatás, az oktatást végző, egyúttal az oszt.-ért felelős ped. Nálunk az ált. isk. 1?3. vagy 1?4. oszt.-ában van osztálytanítói (oszt.-vez.-i) rendszer. Nemzetközileg [...]