Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
pont bang
pont dot
pont full
pont full stop
pont item
pont jot
pont just
pont period
pont pip
pont plumb
pont point
pont right
pont score
pont spot
pont (írásj... period
pont a köze... full in the...
pont a köze... midmost
pont az ami... right into ...
pont az ami... right up my...
pont bele smack

Magyar Magyar Német Német
pont Punkt (r)
pont & éppe... punkt
pontatlan ungenau
pontatlan unpünktlich...
pontocska Pünktchen (...
pontos fein
pontos pünktlich
pontos & pr... präzis
pontos & sz... genau
pontos & sz... strikt
pontosan & ... eben
pontosan & ... strikte
pontosság Pünktlichke...
pontosság &... Genauigkeit...
pontosvessz... Strichpunkt...
pontozóbíró... Punktrichte...
pontszám Punktzahl (...
pontverseny... Punktrennen...
pontverseny... Punktekampf...
ponty Karpfen (r)...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

A találat 200 darabra szűkítve a(z) "pont" szóra. Szűkítse a keresési feltételt!

Hangsúlypont

(ném. Schiffsschwerpunkt; ol. centro di gravita, ang. centre of gravity; centrum voluminis), az egész hajóépítménynek és tartalmának súlypontja. Vizsúlypont (déplacement), súlypontja azon vizmennyiségnek, melyet az [...]

Forduló pont

a bolygók mozgásában ama pillanat, melyben a bolygó előrefutó mozgását hátrafutóval (v. megfordítva) váltja fel; e pillanatban az égi test helyzetét nem változtatja az állócsillagokhoz képest, s ezért ez állapotot stacionálásnak, [...]

Feketepontok

(franc. points noirs), a politikai szemhatáron mutatkozó, sötét, aggodalomra okot szolgáltató bonyodalmak jelei. E történelmi nevezetességre jutott kifejezést III-ik Napoleon császár használta először 1867., Lillében tartott [...]

Dupont-White

(ejtsd: düpon vájt), Károly Brock, francia nemzetgazdasági iró, szül. Rouenban 1807 dec. 17., megh. Párisban 1878 dec. 10. A semmiítőszéknél ügyvédeskedett, majd 1848. az igazságügyminiszterium főtitkárává nevezték ki. [...]

Spontán égés

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Nyámnyila fickók kedvenc társaságbeli tevékenysége, amikor a puszta jelenlétük is nevetség tárgyává teszi őket.

házi központ (elektronika)

rurálközpont (elektronika)

törpeközpont (elektronika)

A központ híváskereső- és vonalválasztó- (ill. előfizetői) fokozatainak funkcióit ellátó, az előfizetői csoport közelében kihelyezett egység, amely kétirányú vonalakkal csatlakozik a központ azon keresztmetszetében, amely [...]

Százalékpont (közgazdaság)

Pongyola haszn: százalék.

Központosítás

l. Centralizáció.

Központmaguak

(növ.), l. Centrospermae.

Bihari pontok

alatt az a programm értendő, melyet a Tisza Kálmán által Nagyváradra 1868 márc. 17. egybehivott értekezlet dolgozott ki a célból, hogy ismét helyreállítsa az országgyülési baloldali párt egységét, mely a delegációba menetel kérdése óta meg volt [...]

Bérházközpont (elektronika)

gyűjtőközpont (elektronika)

Az országos gerinchálózatban a gócközpontokat összefogó központ. A gyűjtőközpontok kerülőirányokkal ellátott csillaghálózatba illeszkednek. A gyűjtőközpontokhoz közvetlen is csatlakozhatnak alacsonyabb szintű [...]

helyi központ (elektronika)

Város, település (nagyvárosban egy-egy városrész) saját távbeszélőforgalmát ellátó központ.

mellékközpont (elektronika)

Nagyobb távbeszélőközpontokban a központ leválasztott és az előfizetők közelébe kihelyezett, többé-kevésbé független része, amely általában egyirányú trönkvonalakkal kapcsolódik az anyaközponthoz. A mellékközpontok jelentősége a [...]

tandemközpont (elektronika)

Helyi távbeszélőhálózatokban két egymástól független részhálózat egymás közötti forgalmát átvivő központ. Nagyobb helyi hálózatokban a teljes hurkos hálózat gazdaságtalan lenne, ezért több önálló, önmagában hurkos rendszerű részhálózatot [...]

távíróközpont (elektronika)

Távíróhálózatokban kapcsolási és/vagy áttáviratozási feladatokat ellátó automatikus vagy kézi kezelésű berendezés; táviratok központi elosztó- és gyűjtőhelye. Lényeges jellemzői: a belkezelési idő, amely a táviratnak a központon [...]

Átlagpontszám (oktatás)

Átlagosztályzat: több bíráló (többszörös pontozás) egyéni értékelési => eredményének => számtani közep e. átlagpontszámot alkalmaznak a teljesítmény elbírálására egyes sportversenyeken (pl. torna, műkorcsolya, műugrás). Ellentétben a [...]

Összpontosítás

l. Centralizáció.