Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
reakció backlash
reakció reaction
reakció response
reakció mér... extent of r...
reakcióhő reaction he...
reakcióképe... reactivity
reakciókeré... reaction wh...
reakciós goer backwa...
reakciós reactionary...
reakciós reactive

Magyar Magyar Német Német
reakció Reaktion (e...
reakciós reaktionär

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 26 db találat a(z) "reakciĂł" szóra

Reakció (kifejezés)

a. m. ellenhatás. Politikai és vallásitekintetben az elavult nézetekhez való visszatérés, a haladás meggátlásárairányzott törekvés; reacionarius, aki a R.-t eszközli. - Híd- vagy egyébszerkezeteknél az a külső erő, amellyel a [...]

Reakció (oktatás)

Az élő szerv.-eknek valamely inger re adott válasza. A reakciók csoportosíthatók aszerint, hogy mely szervrendszerben jönnek létre (vázizomreakciók, belső szervek, mirigyek reakciói), illetve aszerint, hogy mennyire [...]

reakcióhő

Adott kémiai reakcióegyenletben feltűntetett mennyiségű és minőségű anyagok átalakulását kísérő hőváltozás. Ha a kémiai reakció exoterm folyamat, a reakcióhő előjele negatív, ha pedig endorerm folyamat, a reakcióhő előjele pozitív. PI. [...]

Reakcióidő (oktatás)

Az inger és a rá adott reakció között eltelt idő. Egyszerű reflexes válaszoknál, illetve ún. egyszerű reakcióidő feladatokban (ahol egyetlen inger van, és arra mindig egyféle választ kell adni, a lehető leggyorsabban) a [...]

Reakcióidő (tudomány)

Valamely inger és az arra való reagálás kezdete közötti idő.

Reakciós kerék (idegenszavak)

reakciókinetika (vegyészet)

A kémia tudományának az az ága, amely a kémiai reakciók időbeli lefutását és a reakciók mechanizmusát vizsgálja. A reakciók a reakciósebesség szempontjából lehetnek pillanat- és időreakciók. Aszerint, hogy a reagáló és keletkezett anyagok [...]

Reakcióképesség (oktatás)

Motoros koordinációs képesség, amely a bonyolult mozgásprogramok, összetett mozgások, mozgásfolyamatok fontos és nélkülözhetetlen feltétele (motoros (koordinációs) képességek a testnevelésben). A rövid ideig tartó mozgásreakciók [...]

reakciómechanizmus

Azon részfolyamatok, reakciólépések összessége, amelyeken keresztül a kiindulási anyagokból a végtermékek keletkeznek. A sztöchiometriai egyenletek nem tartalmazzák az egyes mozzanatokat, a köztitermékeket. Nem fedik a [...]

ionreakció (vegyészet)

Ionok között oldatokban lejátszódó nagy sebességű kémiai folyamat, amit meggyorsít az ionok ellentétes elektromos töltése is. Az azonos töltésű ionok v. ionok és semleges molekulák reakciójának sebessége általában kisebb, a [...]

Magreakció (fizika, vegyi)

Atommagnak atomi részecskékkel való bombázás nyomán való átalakulása.

Lángreakció

a fémeknek száraz úton való kimutatására szolgáló analitikai módszer, melyet Bunsen állapított meg. Gyakorlati előnye, hogy hosszasabb előműveletek nélkül, igen kevés anyaggal és gyorsan keresztülvihető. E módszernél a Bunsen-féle [...]

immunreakció (élővilág)

A szervezet természetes védekezése a behatoló idegen fehérjék ellen.

redoxi reakció (kémia)

A kémiai reakciók egyik fő típusa, az elektronleadással, ill. elektronfelvétellel járó reakciók neve. A redoxi reakcióban mindig oxidációsszám-változás történik.

kémiai reakció

Kémiai kötések felszakadásával, új kötésekkel járó folyamat, amelyben az anyagok reakciótermékekké, más tulajdonságú, új anyagokká alakulnak, egyúttal minőségi átalakulás is bekövetkezik. A kémiai reakciók időbeni lefutásával [...]

inverz reakció (atomenergia)

Olyan atommagreakció, amely egy másik magreakciónak a fordítottja.

fúziós reakció (fizika)

könnyebb atommagok egyesülése nehezebb atommagokká energia felszabadulása közben

exoerg reakció (atomenergia)

energia felszabadulásával járó magreakció

homogén reakciók (vegyészet)

Olyan kémiai folyamatok, amelyekben azonos halmazállapotú anyagok reagálnak. Ide tartoznak pl. a gázreakciók, oldatreakciók stb

alkalikus reakció (kémia)

lúgos kémhatás