Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
rendszer frame
rendszer method
rendszer order
rendszer regime
rendszer set-up
rendszer system
rendszer sz... fugacity
rendszer- systemic
rendszeres methodical
rendszeres orderly
rendszeres regular
rendszeres systematic
rendszeres systematica...
rendszeres systemic
rendszeres ... run
rendszeres ... regular att...
rendszeres ... board
rendszeres ... regular
rendszeres ... regular vis...
rendszeres ... coverage

Magyar Magyar Német Német
rendszer System (s)
rendszeres systematisc...
rendszerese... regelmäßig
rendszerete... Ordnungslie...
rendszertan... Systematik ...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

A találat 200 darabra szűkítve a(z) "rendszer" szóra. Szűkítse a keresési feltételt!

Rendszer (kifejezés)

(systema), részeknek egységes elv szerint egybekapcsoltegésze; olyanra is alkalmazzuk, melynek részeit nem mi kapcsoltuk összeegységgé, hanem maga a természet vagy az élet; ily értelemben beszélünkcsillag-R.-ről, [...]

Rendszer (oktatás)

Olyan részekből álló együttes, amely egészként viselkedik. A rendszer több mint elemeinek halmaza, fontos sajátossága az elemek közötti kapcsolat. A kapcsolatot a szerkezet és a rendszerben végbemenő folyamatok adják. A [...]

Rendszertan (kifejezés)

(systematica), a logikának az a része, mely az ismeretekrendszeresítésének módjával foglalkozik . A logika azonban arendszeresítésnek csak általános szabályaival foglalkozhatik; hogy mily különeljárás szükséges egyes [...]

Rendszerezés (oktatás)

Didaktikai tevékenység, amely az asszociáció s kapcsolatok kiépítésével biztosítja az ismeretek rendszerbe való illeszkedését. A rendszerezés többféle funkciót is betölt. Az új anyag megértéséhez szükséges a korábbi ismeretek [...]

Rendszerezés (oktatás)

Olyan eljárás, amelynek során belső tv.-szerűségeik, összefüggéseik alapján összetartozó dolgokat meghatározott szempont szerint rendezünk, vagy közöttük úgy végzünk csoportosítást, hogy érzékletes, ill. logikai úton [...]

Rendszergazda

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Köztársasági elnök.

rendszerérték (elektronika)

A rádiórelé rendszer adóteljesítményének és az átviteli csatorna vevőjének kimenetén adódó alapzaj logaritmikusan kifejezett aránya. Például 1 W adóteljesítmény, ami dB-ben (decibel) és miliwatt szintre vonatkoztatva +30 dBm-nek felel meg és [...]

Rendszeresség (oktatás)

Didaktikai alapelv. A képzés teljes tartalmának, áttekinthető, logikus rendszerbe ágyazottságát, a tananyagon belül minden egyes tantárgy logikus felépítését jelenti. Az isk.-i élet minden területén kritérium a rendszeresség [...]

Rendszerváltás (politika)

Magyarorszagon az 1990-es évek elejétől a pártállami rendszernek parlamentáris demokráciává alakítása.

rendszerelemzés

rendszervizsgálat: rendszerek vizsgálatával, struktúrájuk előállításával és elemzésével foglalkozik.

Rendszerelemzés (oktatás)

Rendszerek szerkezetének (belső szerv.-i rendjének, hierarchiájának), működésének (működési zavarainak), a rendszerekben lezajló folyamatoknak (mindenekelőtt a rendszer információáramlási, irányítási mechanizmusainak) [...]

Rendszerezô óra (oktatás)

ismétlő-rendszerező óra

Rendszerkutatás (oktatás)

oktatás: oktatáskutatás

Rendszerszemlélet (oktatás)

rendszerszemléletű didaktika

Rendszerszemlélet (oktatás)

1. a rendszerszemlélet fogalmának értelmezése nem egységes, egyesek szerint szemléletmód, mások pedig ? többek között Ludvig von Bertalanffy? ált.-abb érvényű, fokozatosan kiépülő, önállósuló tud.-ágként értelmezik. Napjainkban jelenlévő [...]

Rendszerfejlesztés (oktatás)

oktatáskutatás

Rendszerezô rögzítés (oktatás)

ismétlés-rendszerezés

rendszer-zajhőmérséklet (elektronika)

Az űrtávközlési földi állomás vevőjének bemenetére vonatkoztatott, valamennyi tényezőt figyelembe vevő, teljes zajhőmérséklet. Két fő összetevőre szokták felbontani, az alábbi összefüggés szerint: T= Tant+Tvevő , ahol Tant az [...]

Rendszerszemléletű didaktika (oktatás)

A tanulási és az oktatási rendszer (ezen belül a ttv.-i irányítás), valamint az oktatás és a társ. viszonyának rendszerszemléletű értelmezési lehetőségeire először a kibernetika és didaktika kutatói hívták fel a figyelmet. E század [...]

Rendszerszemlélet (a felsôoktatásban) (oktatás)

döntési modellek (a felsőoktatásban)