Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
ritmus beat
ritmus cadence
ritmus lilt
ritmus rhythm
ritmus swing
ritmusos cadent

Magyar Magyar Német Német
ritmus... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 29 db találat a(z) "ritmus" szóra

ritmus (irodalom zene)

Váltakozó jelenségek rendszeres ismétlődése, aminek mind az életben, a munkában, mind a művészetben nagy szerepe van. A művészeti ritmus maga is a munkából jött létre, s nem más, mint az objektív valóság elvont visszatükröződése. [...]

Ritmusérzék (oktatás)

az a zenei képesség, amely a zene idői viszonyai között teszi lehetővé a pontos tájékozódást ( zenei képességek) . Felismeri azt az önálló rendező és formáló elvet, amely egyfelől a zene egyenletes lüktetésében, pulzálásában, [...]

Ritmusi rend (idegenszavak)

bioritmus (élővilág)

az egyén főbb életfunkcióinak szakaszos ismétlődése, különösen az alvás és az ébrenlét váltakozása

Algoritmus

eredetileg Abdaliah Mohammed ben Musa Alkhvarizmi arabs matematikus számolási módszere, akinek Alkhvarizmi nevétől az algoritmus szó származik; azóta minden számolási eljárás.

algoritmus (matematika)

Műveletek, előírások egyértelműen meghatározott sorozata, melyek végrehajtása valamely feladat megoldásához vezet. Az algoritmus fogalmát eredetileg csak matematikai jellegű feladatokkal kapcsolatosan értelmezték, [...]

Algaritmus

l Algoritmus.

logaritmus

az a hatványkitevő, amelyre egy meghatározott számot (az alapot) fel kell emelni, hogy az adott számot megkapjuk (röv log) logaritmusszámitás

Logaritmus

(ma már nem használt neveken: arányszám, szorszám v. ízléstelen rövidítéssel logar). Valamely számnak (numerusnak) egy bizonyos alapra vonatkozó L.-a az a kitevő, melyre az alapot emelnünk kell, hogy hatványul az adott [...]

Algoritmus (oktatás )

Valamely probléma (csoport) megoldására szolgáló (ált.) eljárás, szabály. Lényege a tervszerűség: előre meghatározott lépések sorozatával adja meg a megoldást. Lépései tevékenységek, vagy az adat októl függő döntések. A probléma [...]

Algoritmus (oktatás )

(al-Khwarizmi arab matematikus nevébő): a => tevékenységet lépésekre bontva, az egyes lépések sorrendjét leíró szabály. Kétféle alapelemből áll: logikai feltételekből (amelyeknél az adott feltétel megléte v. hiánya függvényében elágazik [...]

Algoritmus (számítástechnika )

Valamely probléma megoldására bevezetett, véges számú cselekvéssor, amelyet véges számú alkalommal mechanikusan megismételve a probléma megoldását kapjuk. Az algoritmusoknak azért van nagy szerepük a számítástechnikában, mivel [...]

Algoritmus (elektronika matematika)

Valamely feladat megoldásának felbontása elemi műveletek láncolatára. Szerepe elsősorban digitális számítógéppel végzett számítások során jelentős, amikor a feladat megoldását a gép által elvégezhető műveletek láncolatára kell [...]

alapritmus (zene)

goliardritmus

A vágánsköltészet körében kialakult sajátos ritmus, amely az európai költészetben különböző formákban terjedt el; alapformájában trochaikus lejtésű. 7+6 osztatú 13 szótagos sor.

bolgár ritmus (zene)

A bolgár népzene bonyolult, aszimmetrikus ritmusa, melyet Bartók honosított meg a műzenében.

Antilogaritmus

(gör.). Neper szerint a koszinus logaritmusa tekintettel a táblázatokban álló szinus logaritmusára. Ma A. alatt az antilogaritmusos táblákat értjük, az antilogaritmusos táblák, oly táblázatok, melyekben a számok [...]

látható ritmus (irodalom)

A verses szöveg sorainak sajátos tördelése, amely vizuálisan érzékelteti a nagyobb ritmusegységek tagolódását. Sajátos változata a képvers.

Gondolatritmus

a versalkat egyik alapja számos nép költészetében. Lényege az, hogy a versben foglalt gondolatok hasonló hullámzást tüntetnek föl s hasonló izekre tagolódnak, mint a vers külső hangbeli ritmusa P. Talpra magyar, hí a haza, [...]

gondolatritmus (irodalom)

A kötött versritmus őse, a párhuzamos, ellentétes v. egymásra épülő tagmondatok arányos egymásutánja. Megtalálható a "Bibliá"-tól kezdve minden nép népköltészetében és műköltészetében egyaránt. Három alapformája: a párhuzamos, haladó és [...]