Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
színész actor
színész performer
színész jel... actor's ent...
színész sze... actor's lin...
színészbejá... stage door
színészet acting
színészetre... to go in fo...
színészi theatrical
színészi ál... stage-name
színészi te... dramatics
színészies theatrical
színészkedi... to be putti...
színészkedv... theatricall...
színésznek ... to go in fo...
színésznek ... to go on th...
színésznek ... to take to ...
színésznő actress
színésznő comedienne

Magyar Magyar Német Német
színész Schauspiele...
színésznő Schauspiele...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 19 db találat a(z) "szĂ­nĂ©sz" szóra

Szinész

(szinészet). A Sz. a drámai művek előadója. Lényegesen különbözik a szavalótól, akiről azt mondják, hogy «a költő szája», amennyiben taglejtéssel s arcjátékkal kiséri valamely költemény előadását, míg a Sz. [...]

színész

Színművész: a színművészet központi alakja, akinek művészi feladata a szerep, s művészi alkotása a színészi alakítás, melyet a megjelenítendő jellemek és helyzetek határoznak meg. Ezek vagy konvencionálisan rögzítettek, vagy [...]

Szinészet

l. Szinész.

színészet

Színművészet.

szinesztézia (irodalom)

Különböző érzékelési szférákhoz tartozó jelenségek szerves egységére épülő költői kép (pl. "lágy meleg", "fehér csönd", "lila dal", "bársony nesz"), melynek alapja az, hogy olykor az érzéki ingereket nemcsak a nekik megfelelő, [...]

Szinesztézia (lélektan)

Az a jelenség, hogy vmely érzékszerv észlelte érzet pl. hang felidézhet egy másik érzékszervvel észlelhető érzetet.

színészparadoxon

Diderot által megfogalmazott elv, mely szerint a színésznek hideg fejjel, józan mérlegeléssel kell az érzések, indulatok illúzióját keltenie, személyileg a legtökéletesebb nyugalommal kell művészileg a legérzékenyebbnek [...]

Szinészeti tanoda

l. szinművészeti akadémia.

színészettörténet

Színháztörténet.

kabarészínész

Jó humorú és poentírozó készségű, énekelni és táncolni is tudó komikus színész.

jellemszínész

Régebben a hagyományos szerepektől (hős, intrikus. komikus stb.) eltérő ún. jellemszerepekben fellépő színész elnevezése volt; a modern színjátszásban azonban minden igazi szerep jellemszerepnek, s minden igazi [...]

Angol színészet

A drámairodalom és színészet első nyomait Angliában már a XII-XIII. századból fönmaradt misztériumokban találhatjuk, melyekből a XV. század kezdetén kezdett kidomborodni az iskolai és világi színjáték. A drámai költészet Angliában csak [...]

Német szinészet

l. Német irodalom.

Török szinészet (színház)

A törököknek csak a legújabb idők óta van modern szinészetök. Az iszlám kevéssé volt alkalmas arra, hogy az európai értelemben vett szinészet kifejlődhessék, noha nem hiányzottak azok a népies játékok, melyekből a szinészet és [...]

Vándorszinészet (színház)

Mielőtt a szinészetnek állandó letelepedőhelyei, állandó szinházai voltak, hazaszerte volt kénytelen városról városra vándorolni, s kénytelen részben még ma is, habár korlátoltabb mértékben, mert ma már az u. n. kerületi beosztás lépett érvénybe, [...]

vándorszínészet (színház)

Az újkori hivatásos színjátszás kezdeti formája az állandó színházépületek létrejötte előtt Európában a 16-19. sz.-ban.

Magyar szinészet

A külföldi nemzetek szinművészetének forrása a misztériumokban (l. o.) van; a magyar szinművészet fő forrása az iskolai dráma (l. o.), ámbár nem lehet tagolni, hogy 1440 körül Pozsonyban s valószinüleg máshol is hazánkban a [...]

Országos Színésziskola (oktatás)

Színház- és Filmművészeti Főiskola

Országos Színészeti Tanoda (oktatás)

Színház- és Filmművészeti Főiskola