Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
szocializmu... socialism

Magyar Magyar Német Német
szocializmu... Sozialismus...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 13 db találat a(z) "szocializmus" szóra

Szocializmus (filozófia)

A termelőeszközök magántulajdonát elítélő tanok, mozgalmak valamelyike.

Államszocializmus

oly társadalmi, illetőleg közgazdasági politika, melynek célja az alsóbb osztályok, nevezetesen pedig a munkásosztály helyzetének javítása. Az Á. tehát az állam erélyes beavatkozását jelenti a gazdasági életbe avégből, hogy a gyengébb [...]

agrárszocializmus (politika, történelem)

polgári demokratikus mozgalom, amely a nem következetes polgári forradalomtól elmulasztott földreform megvalósítására törekszik

Parasztszocializmus (kifejezés)

v. agrárszocializmus, a szocializmusnak az a neme, mely a vagyon és jövedelem igazságosabb elosztását főképen a földbirtok egyenletesebb elosztásából várja. Hivei sorába főképen a zsellérek és mezei munkások tartoznak, akik [...]

nemzetiszocializmus (politika)

A német fasizmus ideológiája, amely a legszélsőségesebb nacionalizmuson, a germán fajok felsőbbrendűségét hirdető fajelméleten, a nyílt, brutális területi terjeszkedés (élettér) hirdetésén alapult, melyet belső terrorral, [...]

katedraszocializmus (filozófia, közgazdaság)

A német egyetemeken a múlt század végén keletkezett polgári szociológiai elmélet, amely szerint szociális reformok, szakszervezeti mozgalom és gyári törvényhozás útján osztályharc és forradalom nélkül is létrejön a szocializmus.

nacionálszocializmus

hitlerizmus, fasizmus, "nemzeti szocializmus"

fejlett szocializmus

A komm. felé haladó társ. fejlődési szakasz, amikor a szoc. a saját alapján fejlődve megérleli a kommunizmus közvetlen építésére való átmenet feltételeit. A fejlett szocializmus építése megköveteli a szoc. termelési és társ. [...]

Tanszéki szocializmus (tudomány)

utópista szocializmus

A XVIII. sz. végének és a XIX. sz. elejének a társadalom megújítására és fejlesztésére, a kap. ellentmondásai kiküszöbölésére irányuló, elsősorban elméleti úton kialakult eszmerendszere, amely a kap. éretlen viszonyai között [...]

Keresztény szocializmus

a szocializmus azon iránya, melynek élén a keresztény egyház áll, magáévá téve a szocialisztikus törekvések bizonyos részét, mely Krisztus szociális tanaival összhangban áll. Krisztus fellépésekor a zsidó népnél is már igen jelentékeny [...]

demokratikus szocializmus (politika)

a jelenlegi reformizmus hivatalos ideológiája, amely elveti az osztályharcot és a szocialista forradalmat; a szocializrnus e szerint a polgári társadalmon belül, valamennyi társadalmi réteg és csoport [...]

gazdaságirányítási rendszer a szocializmusban

Az egész népgazdaságra kiterjedő, államilag szervezett, központi irányító tevékenység. A szoc.-ban az állam nemcsak a dolgozók hatalmi szerve, hanem a termelési eszközök döntő többségének tulajdonosa is. Gazdaságirányító tevékenysége [...]