Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
szolgáltatá... furnishing
szolgáltatá... provision
szolgáltatá... service
szolgáltatá... supply
szolgáltatá... public util...
szolgáltatá... services

Magyar Magyar Német Német
szolgáltatá... Abgabe (e)
szolgáltatá... Dienstleist...
szolgáltatá... Leistung (e...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 21 db találat a(z) "szolgáltatás" szóra

szolgáltatás

A társ. által igényelt olyan rendszeres tevékenység, amely nem hoz létre anyagi javakat, s amely termelő jellegű v. nem termelő jellegű lehet. A termelő jellegű szolgáltatáshoz tartoznak azok a munkák, amelyek [...]

szolgáltatás (elektronika)

Vezetékes hírközlőrendszerben az előfizetők igénybevehető lehetőségei. A szolgáltatások egy részéből a korlátozott jogú előfizetők kizárhatók.

Beszolgáltatás (történelem)

(Magyarországon 1949-1956-ig) az államnak (megszabott mennyiségű és árú) mezőgazdasági termék kötelező eladása, illetve átadása.

Jogszolgáltatás

(justitia), a birói hatóságoknak vitás v. megtámadott jognak megvalósítására irányzott tevékenysége. Az ennél követendő eljárási szabályoknak összességét törvénykezési eljárásnak, perrendtartásnak nevezzük, melynek két fő neme van: polgári és [...]

Közszolgáltatás (hivatali)

A közművek szolgáltatása a lakosság részére. Az állampolgárok ellenszolgáltatás nélkül teljesítendő szolgálata az állami hatóságok részére.

Közszolgáltatás (hivatali)

A közművek szolgáltatása a lakosság részére. Az állampolgárok ellenszolgáltatás nélkül teljesítendő szolgálata az állami hatóságok részére.

Igazságszolgáltatás

(eszt.), a poétának az a magasztos joga, hogy elbeszélése vagy cselekménye végén kit-kit erényei szerint megjutalmaztasson, büneiért meglakoltasson. Ámbár a költő maga is hihet a világigazságban, de azt a gyors I.-t, [...]

Hadi szolgáltatások

azok, melyekkel az állampolgárok az adón felül a hadierő elszállásolására, élelmezésére stb. megterheltetnek; ilyenek p. katonáknak és lovaknak a polgároknál való beszállásoltatása és részben vagy egészben általok való élelmeztetése ingyen, vagy [...]

Hadi jogszolgáltatás

részben eltér az általános jogtól. Igy az összes fenyítendő cselekmények fölött kizárólag kartársak itélnek s a kihágások és büntények a katonai büntető törvények szerint büntettetnek. L. Katonai törvényszékek.

hospice szolgáltatás

Képzett szakápolók által a beteg otthonában végzett ápolási-gondozási tevékenység.

Egyetemes szolgáltatás (informatika)

(Universal service): az állam által garantált olyan meghatározott minőségű, közcélú (nyilvános) minimális szolgáltatáskészlet, amely minden felhasználó számára, földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül, díj ellenében hozzáférhető, [...]

Polgári jogszolgáltatás

azoknak a birói tevékenységeknek összege, amelyek a polgári jogok érvényesítését, védelmét és biztosítását célozzák. A P. tehát kiterjed nemcsak a vitás jogügyek - perek - eldöntésére, hanem a peren kivüli ügyek ellátására is. L. Polgári [...]

Jogszolgáltatási politika

A jogszolgáltatás a jogrend oltalmazása és védelme érdekében az államnak egyik kiváló tevékenységi ágát és feladatát képezi. Ennek a feladatnak megoldására az állam által elfogadott elveket J.-nak nevezzük. Másrészt J. mint tudomány alatt [...]

Költői igazságszolgáltatás

az a mérték, amely szerint az epikus vagy a drámai költő személyeinek tetteit megtorolja vagy jutalmazza. A jogi életből vett kifejezés sok félreértésre adhat alkalmat; a K. a mindenekelőtt nem jogi, hanem esztetikai [...]

Katonai igazságszolgáltatás

Tényleg szolgáló katonai állományu egyének, továbbá a katonai közigazgatás bizonyos alkalmazottai, a mozgósított csapatok állományába vagy kiséretéhez tartozó polgári foglalkozásu egyének, a hadihajók összes személyzete, hadifoglyok és túszok s [...]

Adatszolgáltatási kötelezettség (oktatás, )

Meghatározott személyre, csoportra, intézményre jellemző tény, kötelező továbbítása, közzététele, nyilvánosságra hozatala. Adatszolgáltatási kötelezettséget jogszabály rendelhet el. Az adatszolgáltatási kötelezettség egyik formája a [...]

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás (oktatás)

Az 1985-ös közokt.-i tv. életbelépése óta használatos közokt.-pol-i kategória; gyűjtőfogalom azoknak a tevékenységeknek, igénybe vehető lehetőségeknek, szolgálatoknak megjelölésére, amellyel az erre felhatalmazott intézmények, [...]

Pedagógiai szakmai szolgáltatás (oktatás)

A közokt.-i intézmények, isk.-k, a közokt.-ban dolgozó szakemberek számára szervezett, önkéntesen igénybe vehető szakmai támogatás az isk. működtetése, fejlesztése során jelentkező problémáik megoldásához. A pedagógiai szakmai [...]

Közigazgatási igazságszolgáltatás

közjogi kérdéseknek, s különös célszerüségi tekintetekből hozzájuk utalt magánjogi vitás kérdéseknek a K.-i hatóságok által eldöntése. Az ily ügyeket K.-i peres ügyeknek is nevezik. Elintézésükre több helyütt külön, u. n. K.-i [...]

Emelt díjas forgalmi szolgáltatások (informatika)

Közcélú távközlő hálózaton keresztül nyújtott értéknövelt szolgáltatások, melyek igénybevételéért az előfizető / igénybevevő forgalommal arányos, a beszélgetési díjnál magasabb díjat fizet (pl.: fax, hangposta, adatátvitel)