Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
termelés growth
termelés output
termelés production
termelés turnout
termelési e... output
termelési e... capital goo...
termelési k... prime cost

Magyar Magyar Német Német
termelés Bau (r)
termelés Produktion ...
termelés & ... Zucht (e)
termelési m... Produktions...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 23 db találat a(z) "termelĂ©s" szóra

termelés (ipar)

Az a gazdasági tevékenység, amelynek során az ember elsajátítja (kitermeli) a természet javait, majd alkalmassá teszi (átalakítja) azokat a szükségletei szerint, és eljuttatja a fogyasztóhoz (szállítja, eladja). A termelés [...]

Termelés (meghatározás)

az a tervszerü emberi tevékenység, amely új javak előállításával, összegyüjtésével, szaporításával, eltartásával és átalakításával, v. pedig meglevő javak értékének fokozásával foglalkozik. A T. fogalma alatt tehát igen sokféle gazdasági [...]

Termeléstan (oktatás)

termelési mód (meghatározás)

Az a mód, ahogyan egy társadalomban megvalósul a létfenntartási eszközök (az élelem, a ruházat, a lakás, a munkaeszközök stb.) megszerzése. Ez a mód a történelem folyamán változott, és az emberiség eddigi fejlődésében öt alapvető [...]

termelési költség (meghatározás)

A termelés során felmerült élő munka és holt munka pénzben kifejezett összege. Vállalati szinten megegyezik a teljes önköltséggel. A termelési költség mellett beszélünk még az áruforgalom költségéről, amely az áruk raktározásával, [...]

Termelési költség (meghatározás)

pénzben kifejezett értéke azoknak az áldozatoknak, amelyeket valamely termelés közben ennek érdekében szükséges hozni. Ide tartoznak a termeléshez felhasznált nyers anyagok, a gyártás közben elfogyott segédanyagok, a [...]

termelési eszközök (meghatározás)

termelőeszközök: a munkatárgyak és a munkaeszközök együttese. Az egyes társadalmak jellegét a termelési eszközök tulajdonformája határozza meg.

termelési viszonyok (meghatározás)

Az emberek között gazdasági tevékenységük során kialakult kapcsolatok összessége. A termelési viszonyok abban különböznek az emberek közötti egyéb (családi, sporttársi, politikai stb.) viszonyoktól, hogy szükségletek [...]

Őstermelés

igy nevezik azt a produktiv tevékenységet, amely az ásvány- növény- és állatország tárgyainak gyüjtésével, eltartásával és szaporításával. foglalkozik. A termelés tárgyát tekintve megkülönböztetjük az őstermelő foglalkozások között a [...]

Hőtermelés

Nevető lexikon szerint (Juhani Nagy János) Fűtött csarnokok kialakítása.

Fatermelés

Azon műveletek összegét, melyek segélyével valamely erdőnek kihasználásra szánt faját oly állapotba hozzuk, milyenben az a fogyasztóknak át szokott adatni, F.-nek nevezzük. A jelzett müveletek pedig a következők: a [...]

árutermelés

A gazdaság olyan szervezete, amelyben a munkamegosztás és a magántulajdon kialakulása következtében, a különféle termékeket nem a saját, hanem mások: a társadalmi szükségleteinek kielégítésére termelik. Ebben a helyzetben a [...]

Magtermelés

l. Fűmagtermelés, Magnemesítés.

Túltermelés (meghatározás)

valamely gazdasági testben a termelésnek és fogyasztásnak olyan aránytalansága, hogy a termelt javak mennyisége állandóan meghaladja a fogyasztás szükségleteit. A T.-nek első következménye mindig a feleslegben termelt cikkek [...]

Fümagtermelés

A jobb réti füvek magva fontos kereskedelmi cikket képezvén, a kereslet két módon nyer kielégítést; egyrészt réteken szedett, másrészt mesterségesen termelt magvak által; az első módozat szerzett magvak tisztaság tekintetében nem éppen [...]

Gabonatermelés

A mezőgazdaságnak kétségtelenül legfontosabb ága a G. Ennek évenkénti megállapítása egyik legnevezetesebb feladata a statisztikának, miután a termelésnek nagy befolyása van a gabonaárakra, a gabonaforgalomra és a népek élelmezésére. [...]

Zöldségtermelés (mezőgazdaság)

Kosárfűztermelés

l. Kosárfonás.

Növénytermeléstan

a mezőgazdaságtan (l. o.) egyik ága. L. még Mezőgazdasági kisérleti állomás és Növényszaporítás.

ázsiai termelési mód (történelem)

Az ókori Kelei sajátos társ. rendje. Az ősközösség felbomlása után a nagy folyamok mellett kialakult öntözéses földművelésre alapulva jött létre. Az ázsiai termelési módban az ősi faluközösség fennmaradt, de a föld [...]