Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
tulajdon holding
tulajdon own
tulajdon ownership
tulajdon peculiar
tulajdon proper
tulajdon property
tulajdon propriety
tulajdon sz... before my e...
tulajdon sz... before my v...
tulajdon sz... before my e...
tulajdon sz... before my v...
tulajdon-át... release
tulajdon-át... release
tulajdonít to ascribe
tulajdonít to assign
tulajdonít to impute
tulajdonít to refer
tulajdonít ... to arrogate...
tulajdonít ... to ascribe ...
tulajdonít ... to ascribe ...

Magyar Magyar Német Német
tulajdon Eigentum (s...
tulajdonít zuschreiben...
tulajdonít ... beimessen +...
tulajdonkép... überhaupt
tulajdonkép... eigentlich
tulajdonnév... Eigenname (...
tulajdonos Eigentümer ...
tulajdonos ... Herr (r)
tulajdonság... Eigenschaft...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 20 db találat a(z) "tulajdon" szóra

tulajdon (meghatározás)

Az anyagi javak elsajátításának történelmileg kialakult formája, amelynek alapja az emberek közötti társ.-gazd. viszonyok. Megjelenési formáját tekintve emberek és dolgok közötti kapcsolat, lényegét tekintve azonban [...]

Tulajdon (meghatározás)

Tulajdonjog (jog)

(rerum dominium, proprietas), a dolog felett való kizárólagos rendelkezésre jogosító teljes magánjogi hatalom. A birtok tényleges állapot, a tulajdon pedig az a jog, amelynél fogva valaki a dolog felett szabadon [...]

Tulajdonnév (nyelvészet)

a nyelvtanban a köznévvel szemben olyan főnév, mely csak egy-egy személyt vagy tárgyat jelent.

Tulajdonság (tulajdonság)

Tulajdonjog (jog)

A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a "legfőbb hatalom" a dolog fölött. A tulajdonjogban foglalt részjogosítványokat kimerítenően nem lehet felsorolni, de nevesíteni szokás a következőket: a birtoklás joga [...]

Tulajdonságnév (nyelvészet)

Tulajdonító eset (meghatározás)

Tulajdonkeresetek (jog)

azok, amelyek a tulajdonjogból származnak. Ezek háromfélék, u. m.: 1. a tulajdonképeni T. (rei vindicatio); 2. az u. n. actio negatoria és 3. az igényper. Az első a visszatartott tulajdonnak visszakövetelését célozza [...]

Főtulajdon

a német magánjogban az eredeti tulajdonosnak a mást illető teljes haszonvételi s használati jog levonása után fenmaradó tulajdonjoga (dominium directum, nuda proprietas). Ilyen p. a hübérurat a hübérbirtokon illető [...]

köztulajdon (történelem)

Általában az állam v. törvényhatóság (megye, város, község stb.) birtokában levő termelő és nem termelő (úthálózat, közvilágítás, kórházak stb.) javakat nevezik köztulajdonnak.

Össztulajdon

(condominium). Egy dolog nem lehet többeknek tulajdona ugy, hogy mindenikök az egésznek tulajdonosa legyen. Duorum in solidum dominium esse non potest. Ez a tulajdonjog (l. o.) kizárólagosságának [...]

magántulajdon

Tulajdon.

Bányatulajdon

A főbb fontosságu bányajogi problemák közé tartozik annak a jogi formának megválasztása, amelyben a bányamivelési jog tartalmát megalakító egyes jogosítványok egységes fogalommá tömörülnek. E részben a kérdés magvát az képezi, hogy a jog, [...]

Közös tulajdon

(condominium) létezik akkor, ha valamely dolog tulajdonjoga eszményi részekben több személyt közösen illet. A dolog állagával (substantia) csak együttvéve valamennyi tulajdonos rendelkezhetik, az egyes tulajdonos [...]

Hajótulajdonos

(ol. armatore; franc. armateur; ném. Rheder; ang. owner). Minden H. a hajóskapitánynak a hajóra s az utazásra vonatkozó tényeiért polgárjogilag felelős. A felelősség a hajónak és a rakománynak elhagyásával (abbandono) megszünik. [...]

állami tulajdon (politika, történelem)

Tulajdon.

Bonitár tulajdon

(bonitarium dominium), a római jogban a jus civile szerint való szerzésmódon alapuló quiritai tulajdon (meum est ex jure quiritium) ellenértéke. Hatására nézve azonban ez utóbbival egyenlő.

Szellemi tulajdon

l. Szerzői jog.

Jogtalan eltulajdonítás

Eltulajdonítani annyit tesz, mint idegen dologgal ugy mint sajátjával rendelkezni. Az elsajátítás jogtalan, ha az illetőnek ahhoz joga nincs. Ez tehát tisztán tárgyi objektiv ismérv, a tettesnek tudatától [...]