Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
vegyĂźletek... ----

Magyar Magyar Német Német
vegyĂźletek... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Összesen 24 db találat a(z) "vegyĂźletek" szóra

Vegyületek

l. Összetett testek és Sztöchiometria.

Vegyületek (elnevezés)

Nitrovegyületek

Ha a különféle organikus vegyületekben a szénhez kötött hidrogénatomot az egy vegyértékü nitrogyökkel (NO2.) pótoljuk akkor a megfelelő N. keletkeznek, melyeknek tudományos elnevezésében a nitrogyökök számát a görög [...]

Leukovegyületek

l. Leukobázisok.

Azo-vegyületek.

A benzol származékaihoz tartozó vegyületek csoportja, amelyek a jellemző -N=Ncsoportot tartalmazzák, továbbá az N2 csoport mindkét vegyértéke benzolmaradékhoz van kapcsolódva. (A diazonegyületekben szintén megvan az N2 [...]

Arzénvegyületek

A félfémes elemként besorolt, nem mérgező arzén gáznemű. Folyékony és szilárd halmazállapotú, többnyire mérgező vegyületei, amelyek közül leggyakrabban a nagyon mérgező arzén-hidrogén, arzén-triklorid, és bromid, valamint az [...]

Diazo vegyületek

E vegyület a benzol származékai közé tartozik, jellemző reájuk, hogy a - N=N - «diázó» csoportot tartalmazzák. E csoport egyik vegyértéke benzol maradékkal, a másik pedig más gyökkel (rendesen savcsoport) van [...]

Báriumvegyületek

Az alkáliföldfémek közé tartozó bárium többnyire szilárd halmazállapotú vegyületei. Ezek valamennyien nagyon mérgező anyagok, tehát veszélyes anyagok. Legtöbbjük vízben, savanyú vízben, vagy savban (így gyomor­savban is) [...]

aromás vegyületek (vegyészet)

a benzol és mindazon származékai, amelyek molekuláiban 6 szén- és 6 hidrogénatomból álló változatlan benzolgyűrű van

Nitrozovegyületek

A különféle szerves vegyületekből ugy származnak, ha azokban a szénhez kapcsolt hidrogénatomot az egy vegyértékü nitrozogyökkel (NO) pótoljuk és többnyire a salétromsavnak az illető vegyületekre való hatásakor képződnek. Az [...]

ammóniumvegyületek (vegyészet)

ammóniumiont tartalmazó vegyületek, ammóniumsók

ciklusos vegyületek (vegyészet)

olyan vegyületek, melyekben az atomok láncolata zárt gyűrűt alkot; gyűrűs vegyületek, zárt láncú vegyületek

ciklikus vegyületek

telített vegyületek (vegyészet)

A szerves vegyületeknek az a csoportja, ahol a szénatomok között nincs kettős, ill. hármas kötés. Elég kevéssé reakcióképes vegyületek, jellemző reakciójuk a szubsztitúció. Ide tartoznak a paraffinok, az alkánok és a [...]

aciklikus vegyületek (vegyészet, )

nyílt szénláncú, gyűrűt nem tartalmazó szerves vegyületek; alifás vegyületek

aromás szénvegyületek (kémia)

A benzolgyűrűt tartalmazó szénvegyületek gyűjtőneve. A benzolnak és származékainak közös jellemző kémiai sajátságait aromás jellegnek nevezzük. Az alapvegyület, a benzol gyűrűvé kapcsolódó hat szénatomjához egy-egy [...]

telítetlen vegyületek (vegyészet)

Olyan szerves vegyületek, amelyekben legalább két szénatom között kettős kötés, ill. hármas kötés található. A nyílt láncú, egy kettős kötést tartalmazó vegyületek az alkének (olefinek), a két kettős kötést tartalmazók a diének, az egy [...]

Aromás klórvegyületek

Az aromás szénhidrogének, és más aromás jellegű heterociklusos vegyületek (pl. piridin, tiofén ) klórszármazékai. Túlnyomó többségük mérgező anyag (méreg). Az aromások hidrogénatomjainak helyettesítése egytől (monoklórszármazék) akármennyiig [...]

Szénvegyületek kémiája

organikus (szerves) kémia, a kémiának az a része, mely a szénnek rendkivül nagy számu vegyületeit (az u. n. organikus vagy szerves vegyületeket tárgyalja. Lásd Anorganikus kémia.

Aromás nitrovegyületek

(Nitrobenzol, Pikrinsav, Trinitrotoluol) nitrocsoportot, vagy csoportokat tartalmazó aromás vegyületek, amelyeknek számos képviselője játszik a vegyiparban, és más iparágakban fontos szerepet. Folyékony, vagy szilárd [...]