Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Iparbank... ----

Magyar Magyar Német Német
Iparbank... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Iparbank

oly pénzintézet, melynek célja első sorban az iparosok hiteligényének kielégítése, iparvállalatok létesítése és támogatása. Az I. ez utóbbi feladata teljesen összeesik a Crédit mobilier (l. o.) feladatával, mig az iparosok hiteligényeinek kielégítése tapasztalat szerint sokkal könnyebben és célszerübben történik szövetkezetek utján, különösen amennyiben a kisipar hiteligényeiről van szó. Ezek az I.-ok rendszerint nem felelnek meg kitüzött feladatuknak, hanem többé-kevésbé ugyanazokat az üzletágakat kultiválják, mint egyéb bankok és az iparvállalatok. Támogatásuk csak arra szokott szorítkozni, hogy általuk létesített vagy patronizált iparvállalatok részvényeire zálogkölcsönt adnak. Nálunk az I.-ok létesítését külön törvényadta kedvezményekkel támogatják. Az 1890. évi XIV. t.-cikk, mely a hazai ipart támogató pénzintézeteknek adható állami kedvezményekről szól, felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy egyetértőleg a kereskedelemügyi miniszterrel, arra az esetre, ha Budapest székhellyel a hazai ipar és kereskedelem előmozdítására legalább öt millió forint alaptőkével oly részvénytársaság alakulna, amely alapszabályai szerint főcéljául a magyar korona országaiban uj iparágak létesítését és meghonosítását, a már létezők fejlesztését és segélyezését, továbbá ugyancsak a magyar korona országaiban az iparosok és iparvállalatok számára lehető olcsó hitelek nyujtását tüzné maga elé, ezeket a részvénytársaságokat kedvezményekben részesíthesse. Ezek a kedvezmények abból állnak, hogy a megalakulásnál és az első tőkefelemelésnél kibocsátandó részvények bélyeg- és jogilleték fizetése alól fel vannak mentve, továbbá a megalakulástól számítandő 15 évi időtartamra teljes adómentességet élvez a társaság a részvénytőke 6%-át meg nem haladó ama jövedelme után, melyet az általa vagy részvételével alapított iparvállalatok és egyéb létesítéséből, vagy üzemeiből élvez, és az ujonnan alapított v. már létező iparvállalatokban való részesedésből, vagy ily vállalatoknak pénzügyi segélyezéséből élvez. E törvény alapján alakult még 1890-ben a Magyar ipar- és kereskedelmi bank részvénytársaság öt millió forint alaptőkével, mely alaptőke azóta nyolc millió forintra emeltetett fel. Azonkivül létezik már 1864 óta az Első magyar iparbank (l. o.), mely azonban csak nevében viseli az I. szót, de csak a kisebbszerü rendes banküzletekkel foglalkozik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is