Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
írás pen
írás script
írás writing
írás (érmén... tail
írásba in black an...
írásba fogl... to commit t...
írásba fogl... to pen
írásba fogl... to set down...
írásba fogl... to commit s...
írásba fogl... to commit s...
írásba fogl... to set sg d...
írásba fogl... phrasing
írásba fogl... to commit t...
írásban in black an...
írásban in writing
írásban kif... to utter
írásban lef... writ
írásban lef... to commit t...
írásban lem... to sign awa...
írásbeli bi... evidence in...

Magyar Magyar Német Német
írás Schrift (e)...
írás & levé... Schreiben (...
írásjegy Schriftzug ...
írásjel & í... Schriftzeic...
írásmód & s... Schreibart ...
írástudó schreibkund...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Irás

Azok a látható jelek, amelyek az egyes szavakat vagy egyes hangokat szemünk elé állítják. Az I. feltalálása a legrégibb időkbe esik és egyidejü a rajzolás első kezdeteinek feltalálásával, melyeknek nyomára már a kőkorszakban is rá lehet akadni. A szorosabb értelemben vett I. alakjának a fogalomirás vagy az ideográfia tekinthető, amely a tárgyakat bizonyos jelek által állítja elénk és ekként közvetetlenül hat az értelemre. Ehhez tartozik aztán a tulajdonképeni képirás, amely csak az érzékeink körébe eső, megfogható tárgyakat állítja elénk és amely a képeket nagyon is megrövidítve v. egészük helyett csak egyes jellemző részeiket ábrázolja; továbbá a szimbolikus irás, amely nem érzékelhető tárgyak fogalmait érzékelhető tárgyakkal való hasonlóságuk alapján az utóbbiak képeivel állítja elénk. Ide tartozik mindenekelőtt az emlékirásul használt legrégibb hieroglifikus I. (l. Hieroglifok); továbbá a már Kr. e. a harmadik évezredben a khinaiak között elterjedt képirás, amelynek helyébe a lassanként mindinkább tovább fejlődő rövidítés utján végre egy még most is használatban lévő szóirás lépett, amelyben minden szónak külön jele van. Ezeket az egyes jeleket aztán a rokonhangzásu szók jelölésére kezdték alkalmazgatni és a fogalom közelebbről való meghatározása céljából ugynevezett csoportjegyet alkalmaztak (Rébusz-I.).

További fejlődésében a szavaknak jelek utján való ábrázolása a hang- vagy fonétikus iráshoz jutott, amely az egyes szóelemeket (hangokat) külön-külön jeggyel jelöli. Ez az I. lehet vagy szótag-I., amelyben egyes jegyek segítségével egész szótagokat jelölnek, vagy (betü-) hang-I., amely minden egyes, szót alkotó hangot külön jeggyel ábrázol. A régi hieroglifikus I.-tól a szótagiráshoz és innen a tiszta hangiráshoz már a régi egyiptomiak is eljutottak; általános használatba az utóbbi I. azonban csak a IX. sz. táján a feniciaiaknál jött, akik betüjegyeikkel (valószinüleg 22 ilyen jegyük volt) nyelvük minden szavát kifejezhették. A tudósok legjava az ékirásban (l. Khaldea) mezopotámiai találmányt lát, amely képirásból szótagirássá és a régi persáknál kezdetleges hangirássá önállóan fejlődött. A feniciai abécének a szótagok jelölésében az a sajátsága van, hogy csak a mássalhangzókat tünteti fel, a magánhangzókkal való kiegészítést pedig az olvasóra hagyja. A feniciai ábécé eljutott a többi szemita néphez is és csekély eltéréssel belőle keletkeztek az arámi-szir, a héber és arab ábécé, amely utóbbit aztán a persák, afghánok, hindusztánok és törökök is elfogadták. A régibb arámiszir ábécéből fejlődött Irán zend és pehlevi ábécéje, a régi szanszkrit ábécé viszont a páli és a legtöbb ind nyelv ábécéjének szolgált alapjául. Hogy a görög ábécé a feniciaiból van átvéve, az már a betüknek részben hasonló megnevezéséből is kitünik, továbbá a legrégibb görög betüjegyek alakjából s abból, hogy a görögben elő nem forduló feniciai mássalhangzókat a görögök magánhangzókul alkalmazták. Kitünik még ez abból is, hogy a görög ábécét, épp ugy mint a többi szemita ábécét, eleinte jobbról balra irták; később felváltva jobbról balra és balról jobbra (bustrophedón) volt szokás irni s csak aztán honosult meg a balról kezdődő I. A görög magánhangzók különbözősége okozta, hogy pontosabban jelölték meg az e és h hangokat, a hosszu é jelölésére a régi hehezetjelt (H) használván fel; a hosszu ó jelölésére pedig a rövid o-t alkalmazták, két vonást csatolván hozzá W. Még e fejlődés bevégződése előtt a latinok, etruszkok és más itáliai népek elkölcsönözték a görög ábécét. A legrégibb római ábécé 20 jegyből állott, amelyek közt még számos feniciai van (H, K, Q), és csak később bővítették a szükséghez képest más jegyekkel. A római ábécé utóbb az európai népek korábbi I.-módjait is kiszorította, igy p. a germánok ruháit (l. o.). A görög ábécéből fejlődtek később a következő I.-ok: a gót, az örmény, a georgiai, a kopt (Egyiptom) és a cirill (l. o.) a szláv népeknél. Az utóbbiból származott az orosz I., amelyet a délszlávok is használnak. A latin I. eredeti alakja az idő folyamán számos változáson ment át, igy p. különválasztották az u-t és a v-t; főként Német- és Angolországban az egyszerü V-ből W-t képeztek és igy két uj betü állott elő; a németek használatba hozták az ä-t, ö-t, ü-t. A könyvnyomtatás meghonosulása idejekor divatozó gót v. fraktur I.-t csak Németországban, továbbá részben Dániában, Svédországban és Finnországban őrizték meg; a többi országban a római antiqua betükhöz tértek vissza. L. még Paleográfia, Betük és Helyesirás.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is