Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Iskolaszék... ----

Magyar Magyar Német Német
Iskolaszék... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Iskolaszék

azon hatóság, amely által ugy a polgári, mint a felekezeti hitközség gyakorolja törvényesen biztosított befolyását az általa fentartott népoktatási tanintézetre. Az I. szervezetét, hatás- és jogkörét ujabban a népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi XXVIII. t.-c. szabályozza, amelynek ide vonatkozó főbb pontjai ezek: a községi népoktatási intézetek a polgári község, a felekezetiek a hitközség alatt állanak. Ehhez képest minden, ugy polgári, mint hitközségben, amely népiskolát tart fenn, legalább 5 választott tagból álló I. alakíttatik. E tagokat a kebelbeli lakosok közül - lehetőleg az oktatásügyhöz értő, de mindenesetre irni, olvasni tudó egyénekből - a község képviselő-testülete, illetőleg a hitközség képviselő-testülete választja. A felekezeti I.-nek az illetékes lelkész mindenesetre tagja. A polgári községi I.-nek a választott tagokon kivül minden helybeli hitfelekezetnek rendes lelkésze s a községi népiskolai tanító, v. ahol több tanító van, a tanító-testület képviselője is, tanácskozási és szavazati joggal biró tagjai. Ahol az iskola-községben legalább 15 tanító van, ott a tanítók magok közül 2, ahol pedig legalább 30 tanító van, 3 képviselőt választhatnak. A községi I. ügyrendjét a vallás- és közoktatásügyi miniszter szabályrendelettel állapítja meg. A községi I. tagjai három évre választatnak, azonban mindannyiszor ujra választhatók. Budapest székes főváros I.-ei szervezetéről külön intézkedik. Az I. ügyrendjét és hatáskörét részletesen és pontosan szabályozza a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1876. évi szeptember havában kiadott utasítása a polgári községi I.-ek számára az 1868. évi XXXVIII. és az 1876. évi XXVIII. t.-cikkek végrehajtása tárgyában.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is