Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Jakab... ----

Magyar Magyar Német Német
Jakab... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Jakab

az Árpádok korában több magyar ur és főpap neve: 1. J., bakonybéli apát volt III., egy másik pedig IV. Béla idejében. Ez utóbbi 1256. perdöntő párviadalban nyerte vissza Dénes comestől Endréd földjét. - 2. J., 1280-ban csázmai prépost, pápai káplán és a kánon-jog doktora volt. Kiközösítette a verőcei és lipovai lakosokat, kik nem akartak tizedet fizetni. - 2. J., 1252-ben dömölki apát. - 4. J., mezősomlyói Ágoston-rendi prior az Ottokár ellen való háborukban szónoklatokkal lelkesítette a magyar sereget s ezzel elősegítvén a győzelmet, IV. László jutalmul megerősítette kolostorát az V. Istvántól 1270. nyert malom birtokában. - 5. J., nyitrai püspök volt 1232.; már 1225. választott esztergomi érsek lett, de a pápa nem erősítette meg. Midőn Róbert érsek interdiktum alá vetette Magyarországot, 1234 jan. 14. ő is megesküdött, hogy a maga részéről megtartja a magyar állam és egyház közt a beregi erdőben kötött szerződést, remélve, hogy a király is megtartja azt. 1241. résztvett a mongolok ellen való hadjáratban és a sajói csatában esett el. Benedek vértanu barlangja fölött 1220. ő alapította a bencések skalkai apátságát. - 6. J., 1278-86 közt szepesi olvasókanonok és szeper-olaszii plébános volt. 1283. nagy fénnyel látta IV. Lászlót, javainak korábbi feldulóját, ki ezért Becsfaluval ajándékozta meg őt és testvéreit. 1295. szepesi püspök lett. III. András idejében követségben járt Németországban. - 7. J. sárospataki plébánost a tatárok 1241. fogságba hurcolták. - 8. J. érseki helyettes szentelte föl 1296. a pozsonyi minoritáknak a boldogságos szüz tiszteletére emelt templomát. - 9. J., várad-hegyfoki prémontrei prépost, 1295. jelen volt a rákosi országgyülésen s ő foglalta irásba azt a tiltakozást, melyet a nemesség és papság Gergely esztergomi érsek királyellenes viselkedése miatt a pápához intézett. - 10. J., zirci apát, 1298. a pápa megbizásából kiközösítette az esztergomi János-vitézeket, kik szent András ó-budai egyházát földig lerontották. - 11. J., két borsodmegyei főispán neve. Az első Kálmán királyt 1108. elkisérte Dalmáciába; a másik 1284. volt borsodmegyei főispán s kir. főlovászmester; Ponit fia, Bors vezér családjából származott. Erzsébet királynét fia, IV. László ellen ingerelte s midőn 1286. a király őt e miatt megfosztotta nemrég nyert berzencei és királycsehi javaitól, az ellene küldött királyi tárnokot lefejeztette és királycsehi helységét feldulta. - 12. J., váci püspök volt 1213-tól. III. Honorius utóbb vizsgálatot rendelt el ellene. - 13. J., prenestei püspök és bibornok, l. Pecorari Jakab.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is