Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Jéggép... ----

Magyar Magyar Német Német
Jéggép... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Jéggép

Olyan készülék, mely valamely illékony anyagnak, p. éternek, ammoniaknak gyors elpárolgása, vagy sürített gáz gyors kitágulása által nagy hőcsökkenést idéz elő és igy mesterséges jég előállítását teszi lehetővé. A folyadékok párolgását felhasználó gépek ugy vannak szerkesztve, hogy a folyadék, miután gyors párolgása által lehülést idézett elő, a készülék más részében ugyancsak lehülés által süríttessék és igy anyagveszteség nélküli körfolyam álljon elő. Legelterjedtebb a Carré-féle ammoniak-J. A erős, légmentesen zárt kazán kovácsolt vasból, mely nagyon telített ammoniakvizet tartalmaz. Ha ezt gyenge széntüzeléssel mintegy 130°-ra hevítik, az ammoniak gázalakban távozik és b csövön át a B sürítőbe, mely a hideg vizzel telt C hütőedényben áll. Mivel a gáz maga nagy nyomást fejt ki, az alacsony hőmérséknél ismét folyadékká sürüdik. Bizonyos idő mulva tehát A-ban a már kevés ammoniakot tartalmazó viz van, B-ben pedig a tőle különvált és folyékonnyá vált ammoniak. Most az A kazánt a tüzhelyről elveszik és a hütőbe állítják, ugy hogy a rossz hővezetővel körülvett sürítő szabadon álljon, a H hengerbe sóoldatot tesznek, mely a meleget jobban vezeti mint a viz és ebbe helyezik a háromnegyed részében hideg vizzel telt D fagyasztó cellát. az A-ban levő lehütött viz a készülékben foglalt gázalaku ammoniakot nagyon gyorsan elnyeli s az ez által eszközölt nyomáscsökkenés miatt a folyékony ammoniak B-ben hevesen párolog. Ez oly sok meleget von el a környezettől, hogy a viz D-ben megfagy. Ha a sósvizből kiemelt fagyasztó cellát rövid időre meleg vizbe mártják, a jéghenger az edény faláról leválik és kivehető. Az MN csövön hideg viz ömlik C-be, az ST csövön pedig a melegített viz áramlik el C-ből. A hőmérsék olajfürdőbe helyezett hőmérőn (a) olvasható le. Ily géppel 1 kg. faszén fogyasztása mellett 3-4 kg. jég állítható elő, a gép működése azonban nem folytonos. Nagyobb mennyiségü jég készítésére a Carré-féle folytonos működésü gép használható. Ennek szerkezete bonyolult, folytonos működését az biztosítja, hogy az eredetileg használt ammoniakfolyadék, mely melegítés következtében ammoniaktartalmából nagyon veszít, hütők és sürítők alkalmazása által ismét viszakapja eredeti telítettségét.

Előnye, hogy kristálytiszta, erős jeget készít nagy mennyiségben és olcsón, és nem szorul légszivattyura, tehát géperőre sem. Hátránya azonban, hogy csak a párolgási meleget használja fel, mig az oldási meleget nem; ennélfogva sok hütővizre szorul. A Linde-féle J., mely csupán vizmentes folyékony ammoniakot használ, ment ezen veszteségtől, de légszivattyut igényel. Ugyancsak légszivattyura szorul a Harrison-féle éter-J. is, melynél az éter gyors elpárolgása idézi elő a nagy hideget. Munkáltatásához gőzgép szükséges. Oly J.-ek is vannak, melyeknél nagy mértékben sürített s aztán lehütött levegő kitágulása okozza a hőmérsékletcsökkenést. Amily mértékben t. i. a levegő hőmérséke emelkedik, ha azt sürítik, oly mértékben sülyed ismét, ha kitágulásánál munkát kell végeznie. Ha a lehülő levegővel zárt teret akarnak lehüteni, akkor a levegőt ezen térbe engedik áramlani, ha ellenben a lehülő levegő segélyével más testektől akarják a meleget elvonni, p. vizzel telt fagyasztó celláktól, akkor ugyanazon levegőtömeget sürítik és engedik kitágulni. A jégkészítés ezen módja drágább, mint az előbb leirt módok bármelyike. A J.-eknek mindig növekedő elterjedése azt bizonyítja, hogy nagy előnyöket biztosítanak, még ha drágább is a jég előállítása, mint a természetes jég beszerzése. A jéggel dolgozó t. i. függetlenné van téve az évszakoktól és megkiméli a jég eltartásának gyakran jelentékeny költségeit; déli tartományokban megbecsülhetetlenek a J.-ek. A tapasztalás azt is kimutatta, hogy a mesterségesen előállított jég tovább áll ellen a meleg behatásának, mint a tavakból, folyamokból való jég, s mivel a legtisztább forrásvizből is készíthető, föltétlenül tiszta lehet, ami a jégvermekben fölhalmozott jégről éppen nem mondható. Készítenek kis gépeket, melyeket bármely nagyobb konyhában is lehet fölállítani és dolgoztatni és olyanokat, melyek naponkint 15 000 kg. jeget szolgáltatnak. V. ö. Szvoboda, Eisapparate der Neuzeit; Fischer, Chemische Technologie des Wassers; Behrend, Die Eismaschine und ihre Verwendung zur Kühlung von Räumen und Flüssigkeiten.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is